Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Refundacja

PRACODAWCO!!!!
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE REFUNDACJI DO WSZYSTKICH PODPISANYCH UMÓW

 


Zmiana od 2018.05.25

Pracodawco!!  w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).
Od dnia 25 maja 2018 r . nie ma potrzeby załączania do wniosku o zawarcie umowy, zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
W zamian do wniosku należy załączyć opieczętowaną przez pracodawcę i  podpisaną przez młodocianego klauzulę informacyjną (druk do pobrania na dole strony ).

 
  
 
ZMIANA OD 2014.07.01
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.


 
Obowiązujące akty prawne (najważniejsze):

 
 

 
Przypominamy, że Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP może rozwiązać umowę, jeśli firma nie przestrzega warunków prawnych określonych w umowie o refundację.
 


Wszelkie informacje w sprawach refundacji udzielane są pod numerami telefonów:
Szczecin-918126946CEiPMwew.123
Biuro CEIPM w Szczecinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14
Komenda Wojewódzka wew.124
Koszalin CEiPM-943431036

 
 

Terminy składania wniosków o zawarcie umowy wraz z umowami indywidualnymi młodocianych:
Od 1 stycznia do 15 listopada.
 
Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych mogą składać wnioski o zawarcie umowy o refundację od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
 
Przyjmowania wniosków o zawarcie umowy w przypadku umożliwienia młodocianym kontynuowania kształcenia zawodowego u innego pracodawcy w trakcie trwania roku szkolnego odbywa się w terminach od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
 
Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o refundację:
 • Potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
 • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych: min. tytuł mistrza w zawodzie, w innych przypadkach reguluje DZ.U192poz.1875,
 • Dokumenty firmy: wpis do działalności gospodarczej (CEiDG, KRS),
 • Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy
 • Potwierdzenie zatrudnienia (instruktorem może być pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę),
 
 
Załączniki do wniosków o wypłatę:
 • Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.
 • Kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • Oświadczenie o kosztach(do umów podpisanych przed 01 lipca 2014 r)
 • Kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej (DRA)
 • RSA w przypadku zwolnienia lekarskiego
 • Do wniosków o refundację od stycznia 2018, należy dołączać zaświadczenie o niezaleganiu ( potwierdzenie przelewów nie będą wymagane )
 

 
Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem Poświadczając nie należy zapomnieć o:
dacie pieczątce imiennej osoby poświadczającej, bądź pieczątce zakładu pracy zawierającej imię i nazwisko pracodawcy
w przypadku braku pieczęci imiennej konieczny jest czytelny podpis w kolorze innym niż czarny.


Przebieg weryfikacji wniosku o zawarcie umowy.

 
Na każdego pracownika na pełen etat może przypadać 3 młodocianych, sam pracodawca 3 młodocianych, pracodawca i jeden pracownik 3 młodocianych, pracodawca i 2 pracowników 6 młodocianych.
 
W przypadku młodocianych, którzy przechodzą od innego pracodawcy do umowy należy załączyć kopię świadectwa pracy.
 
W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że zgodnie z Art.194 Kodeksu Pracy: „Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art.195i196”.
 
Oznacza to, że umowa taka nie rozwiązuje się wraz z upływem okresu przygotowania zawodowego lecz trwa nadal po uzyskaniu przez niego kwalifikacji zawodowych, przekształcając się w zwykły umowny stosunek pracy na czas nieokreślony.
 
Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki!!!
 
Pracodawca jest zobowiązany informować ZWK OHP o wszystkich zmianach związanych z umową o refundację.
 
 
Aktualne stawki wynagrodzeń(klik)
 
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
.
Okres 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.
I rok nauki– nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 184,91 zł
II rok nauki– nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 231,14 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 277,37 zł
 
 
 

 
Pliki do pobrania.
 

 Komenda Główna OHP
 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


PAŁAC NOSOWO

OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.