Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Działania projektowe - OSDZ-YEI

Projekt wspierany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Profesjonalny sprzedawca na stanowisku pracy…
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku rozpoczęły się staże zawodowe u pracodawców. W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestnicy mają okazję w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę zdobytą na kursie zawodowym.



Młodzież uzyskała umiejętności w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, znajomości asortymentu, podstaw wiedzy sanitarno-epidemiologicznej oraz obsługi kasy fiskalnej. Celem odbywanego w Barlinku stażu jest zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi oraz przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie młodzież zapoznaje się z zasadami organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa. Wsparcie to pozwala na zwiększenie ich zdolności do dalszego budowania kariery zawodowej.








Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Rozmowy kwalifikacyjne przed stażem w MCK Szczecin
 
Uczestniczka projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzięła udział w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą, decydującej o przyjęciu na staż.



Dzięki wcześniejszym wsparciom uzyskanym w trakcie trwania projektu, wiedziała jak profesjonalnie przedstawić swoją sylwetkę zawodową, a wiedza zdobyta podczas kursu zawodowego oraz przygotowane portfolio zaowocowały przyjęciem na staż. Pracodawca to jedna z większych drukarni na terenie miasta Szczecin, wyposażana w nowoczesny sprzęt, prężnie działająca na rynku. Uczestniczka została oprowadzona po zakładzie pracy i zapoznana z zadaniami zawodowymi jakie czekają na nią na przyszłym stanowisku pracy. Odbyty staż uatrakcyjni jej sylwetkę zawodową i wzmocni pozycję na rynku pracy.







Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Zakończenie kursu zawodowego w MCK Szczecin
 
W dniach od 16 maja do 13 czerwca 2018 r. grupa uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wzięła udział w kursie zawodowym, podczas którego zdobyli kwalifikacje w zawodzie grafika komputerowego oraz projektanta stron www. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacyjnym CentrEdu.



Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu grafiki rastrowej Adobe Photoshop oraz GIMP, grafiki wektorowej CorelDRAW oraz Inkscape oraz tworzenia stron www. W trakcie trwania szkolenia każdy z uczestników przygotował portfolio swoich prac, które zostały umieszczone na bezpłatnym serwisie, do którego dostęp mają potencjalni pracodawcy. Poprzez realizację kursu uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu grafika, którą będą szlifować podczas trzymiesięcznych staży u pracodawców związanych z branża graficzną.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Prawo jazdy kat. B przepustką do mobilności na rynku pracy
 
W Hufcu Pracy w Szczecinie dobiega końca kurs prawa jazdy kategorii B, zorganizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kursanci po zdaniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego zostali dopuszczeni do jazd praktycznych na placu manewrowym, w miejskim ruchu drogowym i poza miastem.



Uczestnicy spędzili już za kierownicą samochodu osobowego prawie 30 godzin, dzięki czemu wkrótce przystąpią do egzaminu wewnętrznego praktycznego. Jego pozytywne ukończenie umożliwia złożenie dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i oczekiwanie na egzamin państwowy. Uzyskanie prawo jazdy kat. B jest cennym elementem podnoszącym wartość na rynku pracy. Prawo jazdy w wielu zawodach pozwala zwiększyć swoją mobilność i możliwość podejmowania większej ilości zleceń.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Prawo jazdy  w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu zakończył się kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Szkolenie prowadził Pan Krzysztof Cieśliczka ze szkoły nauki jazdy D&S doradztwo i szkolenia. Dla sześcioosobowej grupy młodzieży rozpoczęły się egzaminy z tego zakresu, gdzie mamy już pierwszy sukces.



Nasza uczestniczka Weronika Zgliczyńska ukończyła państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym. Mamy nadzieję, że zainspiruje to innych uczestników do osiągnięcia takich samych wyników. Posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych jest dla każdego z beneficjentów okazją do odnalezienia się na lokalnym rynku pracy i zwiększeniem ich szansy na podjęcie stałej pracy.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie staży zawodowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
Dnia 11.06.2018 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy rozpoczęły się trzymiesięczne staże w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Dziewięcioosobowa grupa młodzieży pod okiem opiekunów będzie mogła skonfrontować zdobytą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, a także nauczyć się współdziałania, dyscypliny czy obowiązkowego wywiązywania się z powierzonych zadań.



Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców w zawodach tj.: recepcjonista, kucharz czy kosmetyczka. Jest to ostatni z etapów projektu, który stanowi fundamentalny element przygotowania ich do stawiania pierwszych kroków w samodzielnej pracy. Mamy nadzieję, że te działania którymi objęci są młodzi ludzie przyniosą wymierne korzyści dla każdego z nich w postaci umowy o pracę.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Chcemy być profesjonalni…
 
Profesjonalna obsługa klienta, towaroznawstwo, podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej w handlu to elementy trwającego kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego w tym książeczka sanitarno- epidemiologiczna. Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zdobywają nowe kwalifikacje niezbędne do podjęcia aktywności na rynku pracy. Największym zainteresowaniem cieszy się obsługa kasy fiskalnej oraz nauka prowadzenia dokumentacji magazynowej.



Głównym celem kursów jest stworzenie szansy zatrudnienia uczestników po zakończeniu realizacji projektu. Zdobywana wiedza dotyczy elementów właściwej organizacji pracy, poznania różnych form płatności, prowadzenia dokumentacji handlowej, w tym ewidencji zakupu materiałów i towarów z uwzględnieniem VAT, ewidencji rozchodu materiałów i ewidencji sprzedaży. Uczestnicy zapoznają się także z podstawami towaroznawstwa, asortymentem oraz zasadami konserwacji i przechowywania produktów spożywczych oraz nieżywnościowych. Zdobyta wiedza będzie przydatna na organizowanych po kursie stażach zawodowych u pracodawców. Kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia i certyfikaty.
 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Bo liczy się praktyka w spawaniu…
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku zakończył się kurs zawodowy Ślusarz-spawacz metodą MAG 135. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI.” Głównym celem tej formy wsparcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. W trakcie kursu uczestnicy oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej odbyli także praktyczną naukę, która będzie przez nich rozwijana na stażach zawodowych.



Zakres szkolenia obejmował zagadnienia, po przyswojeniu których uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG (135). Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Zakres zdobytej wiedzy dotyczył także kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w tym zawodzie. Odbyło się spawanie w praktyce pokazujące metody przygotowania złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin oraz zapoznanie z typowymi parametrami. Uczestnicy zdobyli potrzebne na rynku pracy kwalifikacje, które zostaną potwierdzone odpowiednim certyfikatem i książeczką spawacza.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs zawodowy Ślusarz-spawacz MAG 135 w HP Szczecin w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Hufcu Pracy w Szczecinie trwa obecnie kurs zawodowy pn. „Ślusarz-spawacz metodą MAG 135”, zorganizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kurs rozpoczął się od teorii, w wyniku której uczestnicy nauczyli się podstaw rysunku technicznego w spawalnictwie, poznali materiały, urządzenia i sprzęt do spawania, zasady kontroli i badania złączy spawanych, podstaw elektrotechniki oraz zapoznali się z przepisami, wytycznymi i normami dotyczących spawalnictwa.

     

Po zaliczeniu części teoretycznej kursu, uczestnicy zostali dopuszczeni do zajęć praktycznych, gdzie ćwiczą swoje umiejętności niezbędne do zdania egzaminu końcowego, zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs obejmuje łącznie 150 godzin. Ma na celu umożliwić uczestnikom podjęcie stażu w zawodzie ślusarz-spawacz MAG 135 oraz zwiększyć tym samym szanse na zdobycie stabilnego zatrudnienia. Zawód spawacza wymaga dużej zręczności rąk, dokładności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Niezbędne są umiejętności techniczne, wyobraźnia przestrzenna i koncentracja. Jest to trudny zawód, silnie obciążający fizycznie i zdrowotnie, ale mimo to uczestnicy chcą go wykonywać i czerpać satysfakcję z tego, że przyczyniają się do budowy dużych konstrukcji stalowych. Obecnie dobra koniunktura w szczecińskiej branży stoczniowej zachęca do zdobywania uprawnień spawalniczych i podejmowania pracy w tym zawodzie. Uczestnicy zatem mają wysoką motywację do uczęszczania na zajęcia.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
OSDZ w Łobzie - Kurs prawa jazdy kat. B
 
W Łobzie kurs prawa jazdy na kat. „B”, w którym bierze udział sześcioro beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zbliża się ku końcowi.. 30 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów zostało już zrealizowanych, a kolejne 30 godzin nauki jazdy – prawie wykorzystane. Uczestnicy chętnie „siadają za kółkiem” i dobrze radzą sobie z prowadzeniem pojazdu.



Do końca czerwca 2018 r. każdy z nich będzie miał możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu beneficjenci nabędą uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.  
Beneficjenci wierzą, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi im funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy i zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kursy zawodowe w MCK Choszczno - „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie od 24 maja do 11 czerwca 2018 r. trwają kursy zawodowe w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Kurs zawodowy trwa 150 godzin, prowadzi je wykładowca, Pani Anna Szydłowska. Kursy zawodowe zostały określone przez doradcę zawodowego na etapie ustalania Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. W trakcie kursu młodzież zapoznaje się z obowiązkami pracy na stanowisku sprzedawcy, uczy się prawidłowej obsługi kasy fiskalnej, oraz poznaje zasady pracy z klientem. Kurs zawodowy ma przygotować uczestników do odbycia 3-miesięcznych staży zawodowych u lokalnych pracodawców. Najlepsi stażyści będą mieli szanse znaleźć zatrudnienie.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Staże zawodowe w OSZ Szczecinek
 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od 1 czerwca 2018 r. jest organizatorem staży zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani młodzi ludzie w wieku 18 – 24 lat,  którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub środowiskowych, nieuczący się, niepracujący i niemający kwalifikacji zawodowych lub mający za niskie kwalifikacje bądź niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy czy niewystarczające doświadczenie zawodowe.
Dzięki OHP młodzież może korzystać z różnorodnych form wsparcia aktywizująco-doradczego w postaci zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem. Ponadto beneficjenci odbyli szkolenia zawodowe przyuczające do nowego zawodu. Cześć uczestników dodatkowo nabyła nowe umiejętności i kwalifikacje podczas kursu komputerowego ECDL.
Ostatnią formą wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” są 3. miesięczne staże zawodowe u pracodawców, zgodnie z otrzymanym przygotowaniem zawodowym w trakcie kursu zawodowego, tj.: „Magazynier–sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego”, „Fryzjer”, „Opiekun dziecięcy i osób niepełnoprawnych”, „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem” i „Grafik komputerowy z projektowaniem stron www”.
Staż zawodowy pozwoli młodzieży na doskonalenie podstawowych umiejętności praktycznych i co najważniejsze – zdobycie często pierwszego doświadczenia zawodowego. Staże stanowią dla pracodawców doskonałą metodę rekrutacji pracowników. Natomiast przedsiębiorca ma możliwość poznania stażysty oraz jego możliwości, umiejętności i zaangażowania. Praktyczny kontakt z zawodem podczas odbywania stażu zwiększa atrakcyjność zawodową osób młodych, jest życiową lekcją dla uczestników m.in. w zakresie współpracy w grupie dorosłych, dyscypliny i sumiennego wykonywania obowiązków.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Kursy zawodowe w MCK Szczecin
 
Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych aktualnie realizują kursy zawodowe, w kierunkach wybranych  podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. W Centrum Edukacyjnym CentrEdu realizowany jest kurs przygotowujący do pracy na stanowisku grafika komputerowego oraz projektanta stron www, natomiast w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej młodzież przygotowywana jest do zawodu spawacza metodą MAG 135.

     

Kursy zawodowe to przedostatni etap projektu. Wyposaży on młodych ludzi w kwalifikacje, które są deficytowe na szczecińskim rynku pracy. Ostatnim wsparciem realizowanym w ramach projektu będą trzymiesięczne staże zawodowe, które rozpoczną się tuż po zakończeniu kursów. Konkretne kwalifikacje oraz trzymiesięczne doświadczenie w danym zawodzie zwiększy szanse na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projektu.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Uczestnicy projektu „OSDZ-YEI” za kółkiem
 
Kurs prawa jazdy kategorii B to bardzo wyczekiwana forma wsparcia przez uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Hufiec Pracy w Szczecinku. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Po 30 godzinnym kursie teoretycznym i zdanym wewnętrznym egzaminie z teorii, 7 uczestników projektu przez kolejne 30 godzin nabywa praktyczne umiejętności prowadzenia samochodu oraz doskonali czynności kontrolno-obsługowe pojazdu.



Zajęcia prowadzi instruktor nauki jazdy z Auto Szkoły „Omega” w Szczecinku, Pan Wojciech Turewicz. Młodzi ludzie chętnie biorą udział w bezpłatnym dla nich kursie i dobrze sobie radzą „za kółkiem”. Jak twierdzi instruktor, postępy widać z każdą wyjeżdżoną godziną. Wierzymy, że wszyscy pomyślnie zdadzą egzaminy. Zapewne, uprawnienia do prowadzenia samochodu zdecydowanie ułatwią młodym ludziom funkcjonowanie na rynku pracy, a w szczególności zwiększą ich szansę na znalezienie zatrudnienia. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii B w HP Świnoujście w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla naszych uczestników przewidziano również kurs prawa jazdy kat. B.
Po zakończeniu 30 godzin zajęć teoretycznych, rozpoczęły się pierwsze jazdy. Uczestnik projektu, Pan Michał, jest bardzo zdyscyplinowany, zaangażowany i przejęty kursem. Instruktor nauki jazdy twierdzi, że już bardzo dawno nie miał tak sympatycznego, opanowanego i posłusznego kursanta.



Uczestnik projektu doskonale opanował materiał teoretyczny i ogólne zasady ruchu drogowego. Jak na razie ostrożnie, już z innej perspektywy zwiedza świnoujskie uliczki i uczy się parkować, czasem w ekstremalnych warunkach przy maksymalnym ruchu w godzinach szczytu. Nabiera pewności siebie i popełnia coraz mniej błędów. Przed uczestnikiem najtrudniejsze wyzwanie – egzamin na prawo jazdy kat. B. Miejmy nadzieję, że Pan Michał uzyska uprawnienia już za pierwszym razem.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK Złocieniec
 
W maju bieżącego roku, rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z grupy MCK Złocieniec. Uczestnicy biorą udział w następujących kursach: „Ślusarz - spawacz metodą MAG 135” (3 osoby), „Asystent nauczyciela przedszkola” (3 osoby), „Fryzjer” (1 osoba) oraz „Magazynier - sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej oraz magazynowego programu komputerowego” (1 osoba).



Każdy z kursów realizowany jest w wymiarze 150 godzin i obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Wybór kierunku szkolenia uwzględniał oczekiwania uczestników, ich predyspozycje zawodowe oraz potrzeby lokalnego rynku pracy, uwzględniając zawody wskazane jako deficytowe w województwie lub powiecie, z którego dany uczestnik pochodzi, w oparciu o dane pochodzące z „Barometru zawodów”.
Wsparcie projektowe, jakim jest udział w kursie zawodowym, ma na celu zdobycie przez młodzież umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.







Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” w Świnoujściu
 
Od 14 maja 2018 r. w renomowanym hotelu w Świnoujściu, rozpoczął się kurs zawodowy przyuczający do pracy na stanowisku recepcjonista. W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, który jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dwóch uczestników z Hufca Pracy w Świnoujściu poznaje tajniki hotelarskie pod okiem wykwalifikowanej kadry.



Pan Damian i Pan Bartek są bardzo zadowoleni z przebiegu kursu, który będzie trwał łącznie 150 godzin, gdyż uważają, że nauczą się wielu przydatnych rzeczy, a przede wszystkim rozwiną swoje predyspozycje interpersonalne w kontaktach z ludźmi. Beneficjenci projektu nabywają umiejętności komunikacyjne (prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji biznesowej), znajomość programów hotelarskich, umiejętność pracy w zespole, dyscyplinę wewnętrzną oraz sumienność. Uczestnicy twierdzą, że dotychczasowe działania w ramach projektu przede wszystkim dodały im wiary w siebie i zwiększyło się ich poczucie własnej wartości. Młodzi ludzie z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie stażu zawodowego u lokalnych pracodawców, na których będą mogli wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie kursów zawodowych.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Metamorfoza w Kołobrzegu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”
 
Dnia 17.05.2018 r. w jednostce PPP w Kołobrzegu, odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Młodzież biorąca udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, dzięki temu przedsięwzięciu miała możliwość skorzystać z profesjonalnej porady wizażysty, usługi kosmetycznej czy fryzjerskiej.
 

 
Podczas spotkania odbył się wykład na temat kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika, analizy kolorystycznej czy dress codu. Uczestniczki dowiedziały się jak podkreślać atuty swojego wyglądu, a tuszować jego mankamenty. Po wykonaniu profesjonalnego makijażu i zrobieniu fryzury został dobrany odpowiedni strój do zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Całe wydarzenie miało na celu podnieść pewność siebie wśród uczestników co ma zaowocować w przyszłości sukcesami w życiu osobistym jak i zawodowym.





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie kursów zawodowych dla grup MCK Wałcz i HP Wałcz w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Wałczu rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Osiemnastu beneficjentów z obu wałeckich grup projektowych odbywają 150-godzinne kursy zawodowe: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz – spawacz metodą MAG135, monter zespołów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z uprawnieniami SEP E1D1 do 1Kv, pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego.

      

Po zakończeniu kursów zawodowych i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy zdobędą certyfikaty uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu i rozpoczną kolejny etap projektu, którym są staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Udział w projekcie daje młodzieży szansę uzyskania pierwszych kwalifikacji zawodowych lub podniesienia czy też zmianę posiadanych już kwalifikacji oraz możliwość podjęcia pracy. Beneficjenci są otwarci na zmiany i z chęcią przyswajają nową wiedzę, która będzie miała znaczący wpływ na przyszłość zawodową.





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kursy zawodowe w MCK Police
 
Od 9 do 16 maja 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery (MCK) w Policach rozpoczęły się kursy zawodowe. Wsparcie jest kierowane do uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wybór szkoleń zawodowych uwzględnił predyspozycje zawodowe uczestników, które zostały określone przez doradcę zawodowego oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

      

Kursy zawodowe pozwolą beneficjentom zdobyć kwalifikacje w wybranym przez siebie kierunku. Efektem końcowym szkolenia jest uzyskanie uprawnień potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. W MCK Police kurs odbywa 7 osób w zawodach: stylista paznokci, kucharz, fryzjer i ślusarz. W dniach 16 i 17 maja kursantów podczas zajęć odwiedzili: koordynator lokalny oraz opiekun grupy. Uczestnicy już od pierwszych dni wykazują się dużym zaangażowaniem w naukę zawodu oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach praktycznych. Ponadto są bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć, jak również z programów szkoleń, które ich zdaniem są bardzo obszerne i pozwolą na zdobycie odpowiednich umiejętności do pracy. Kursy są przeprowadzane w wymiarze 150 godzin. Po ich pozytywnym ukończeniu uczestnicy rozpoczną 3 miesięczne staże w zawodach, do których zdobyli odpowiednie umiejętności i wiedzę.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 Praktyka w salonie fryzjerskim w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku jest organizatorem szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. W projekcie bierze udział młodzież w wieku 18-24 lata, która wymaga kompleksowego wsparcia.

      

Od 7 maja 2018 r. beneficjenci projektu uczestniczą w szkoleniach przyuczających do nowego zawodu: „Magazynier–sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego”, „Fryzjer”, „Opiekun dziecięcy i osób niepełnoprawnych”, „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem” oraz „Grafik komputerowy z projektowaniem stron www”. Dla uczestniczki projektu Angeliki, nauczenie się zawodu fryzjera to nie tylko ciekawa dla niej pierwsza profesja ale i rozwijanie swych zainteresowań. W trakcie praktyki pod okiem doświadczonego instruktora w Pracowni Fryzjerskiej Agnieszki Pek, praktykantka uczy się strzyżenia i modelowania włosów, tak aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Ponadto pozna tajniki koloryzowania, przedłużania lub zagęszczania włosów oraz przeprowadzania zabiegów regeneracyjnych włosów zniszczonych. Przed Angeliką nie lada wyzwanie, gdyż od dobrego fryzjera wymagane są nie tylko umiejętności fryzjerskie, ale również zmysł estetyczny, wyobraźnia, a przede wszystkim słuchanie wskazówek, życzeń klienta i szanowanie jego decyzji. Zakończenie kursu jest przewidziane na dzień 30.05.2018 r. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” również umożliwia odbycie trzymiesięcznego stażu pracy w nowym przyuczonym zawodzie.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs kosmetyczny z projektu OSDZ - YEI w OSZ Szczecinek
 
Od 7 maja 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa kurs przyuczający do zawodu „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem” dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

      

W trakcie 150-godzinnego kursu uczestniczki projektu Karolina i Emilia z grupy OSZ oraz Natalia i Klaudia z grupy HP Szczecinek poznają tajniki kosmetologii, dermatologii, chemii kosmetycznej, fizykoterapii i masażu kosmetycznego. Zajęcia praktyczne odbywają się w Gabinecie Kosmetyki Profesjonalnej Beaty Romańczuk w Szczecinku. Uczestniczki nabędą niezbędne umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu pielęgnacji skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych, oczyszczania skóry, pielęgnowania i upiększania oprawy oczu, pielęgnacji dłoni i stóp, dekoltu, leczniczego oczyszczania skóry. Ponadto beneficjentki uczyć się będą wykonania makijażu dziennego, ślubnego, wieczorowego, makijażu kobiety dojrzałej oraz stylizacji paznokci w różnych technikach ich opracowywania. Planowane zakończenie kursu jest przewidziane na dzień 30.05.2018 r. Kolejnym etapem wsparcia dla uczestniczek będzie zdobycie doświadczenia w 3-miesięcznym stażu zawodowym, który pozwoli im wdrożyć nabytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki w salonie kosmetycznym.
 




Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w MCK Barlinek
 
W dniu 14.05.2018 r. roku rozpoczęły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Zajęcia mają na celu zwiększenie samooceny uczestników, nauczenia ich sposobów autoprezentacji, zasad dress code’u oraz dbania o siebie. Ciekawym elementem zajęć jest zmiana swojego wizerunku poprzez przeprowadzenie metamorfozy, tj. odpowiedni makijaż i nowa fryzura oraz zakup stroju dla każdego uczestnika projektu na okoliczność rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Zajęcia mają za zadanie także uświadomić młodzieży, że to co zakładamy na siebie i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Metamorfozy w MCK oraz HP w Wałczu w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniach 11 i 12 kwietnia 2018 roku dla grup z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz z Hufca Pracy w Wałczu odbyły się warsztaty z kreowania wizerunku dla osiemnastu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Spotkanie ze stylistką, Panią Dorotą Kokoszyńską, rozpoczęło się wykładem na temat analizy kolorystycznej, która stanowi podstawę jeśli chodzi o dobór odzieży, i to w dużej mierze od niej zależy korzystny i zadbany wygląd.

    

Dużo uwagi poświęcono również przedstawieniu typów sylwetek oraz właściwemu doborowi stroju tak, by podkreślić atuty, a zatuszować mankamenty. Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami robienia makijażu dziennego. Mimo, iż z niecierpliwością i podekscytowaniem uczestnicy czekali na indywidualne konsultacje oraz dobór stroju, część teoretyczna zajęć spotkała się z żywym zainteresowaniem. Punktem kulminacyjnym była indywidualna konsultacja z prowadzącą zajęcia, której efektem miało być przygotowanie zestawu odzieży odpowiedniego na rozmowę kwalifikacyjną. Prowadząca zajęcia w indywidualnych rozmowach z uczestnikami, uwzględniając ich typ urody oraz budowę sylwetki kompletowała jak najbardziej optymalny strój. Otrzymane podczas zajęć stroje z pewnością pozytywnie wpłyną na wizerunek przyszłych kandydatów do pracy, jak również pozwolą poczuć się pewniej podczas spotkania oko w oko z potencjalnym pracodawcą.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Szata nie zdobi człowieka, a jednak ...
 
W dniach 9 i 10 maja 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Jedenaścioro uczestników wzięło udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku. Zajęcia zostały przeprowadzone przez profesjonalną stylistkę, Panią Dorotę Kokoszyńską oraz fryzjerkę, Panią Annę Kujawa.



Obie Panie wykazały się dużą wiedzą fachową oraz umiejętnościami interpersonalnymi, co pozwoliło wprowadzić komfortową dla uczestników atmosferę. Kreatywność prowadzących w temacie stylizacji i wizażu, umożliwiła młodym ludziom poznanie tajników sztuki makijażu oraz mody. Stylistka wielokrotnie podkreśliła że mimo iż szata nie zdobi człowieka, to jednak nasz wygląd zewnętrzny jest ważny- zwłaszcza w kwestii zaprezentowania się przed pracodawcą, z którym chcielibyśmy nawiązać współpracę. Zaznaczyła również, że dobrze dobrany strój powinien być spójny z cechami naszej osobowości. Uczestnicy bardzo chętnie zadawali pytania i entuzjastycznie reagowali na wszelkie uwagi oraz wskazówki. Zajęcia zakończyły się miłym akcentem. Każdy uczestnik, z asystą stylistki, dokonał zakupu odzieży w której zaprezentuje się w przyszłości na rozmowie kwalifikacyjnej.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kursy zawodowe projektu OSDZ - YEI w OSZ Szczecinek
 
7 maja 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się kursy przyuczające do zawodu: magazyniera–sprzedawcy z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, grafika komputerowego z projektowaniem stron www, opiekuna dziecięcego i osób niepełnoprawnych, kosmetyczki ze stylizacją paznokci i wizażem oraz fryzjera dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



W trakcie 150-godzinnych szkoleń beneficjenci projektu nauczą się niezbędnej wiedzy, zdobędą podstawowe umiejętności i poznają specyfikę pracy w wybranym zawodzie. Ponadto zostaną przeszkoleni z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie kursu w dniu 30.05.2018 r. zostaną zorganizowane egzaminy nadające odpowiednie uprawnienia. Kolejnym etapem wsparcia dla uczestników projektu będzie zdobycie doświadczenia w 3-miesięcznym stażu zawodowym, który pozwoli im sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności w zakładzie pracy.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z kreowania wizerunku w HP Szczecin w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
7 i 8 maja 2018 roku w Hufcu Pracy w Szczecinie zakończył się jeden z bardziej wyczekiwanych etapów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach z kreowania wizerunku połączonych z usługą profesjonalnego stylisty.



Zajęcia miały na celu podniesienie własnej samooceny, która w późniejszym czasie zostanie wykorzystana przez beneficjentów projektu w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia prowadzone były przez Panią Dorotę Kokoszyńską – stylistkę i specjalistkę ds. kreowania wizerunku. Podczas spotkania Pani Dorota współpracowała z każdym uczestnikiem indywidulanie. Młodzież skorzystała z usługi fryzjerskiej oraz profesjonalnego wizażu. Na koniec zaplanowana została wizyta w sklepie, gdzie dla każdego zostały dobrane odpowiednie ubrania na rozmowę o pracę. Dzięki zajęciom uczestnikom udało się opanować trudną sztukę autoprezentacji, jak również zostało omówione i pokazane, że dobra postawa, odpowiednie ubranie, fryzura i makijaż są połową sukcesu na drodze do zdobycia wymarzonej pracy.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Metamorfozy uczestników w MCK Szczecin
 
W dniach 07-08.05.2018 r. grupa uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzięła udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Zajęcia przeprowadziła Pani Dorota Kokoszyńska, profesjonalna stylistka z salonu fryzjersko-kosmetycznego MADAM w Stargardzie.

    

Każda z osób została oddana w ręce doświadczonej fryzjerki, która w zależności od potrzeb wykonała zabiegi koloryzacji, regeneracji i strzyżenia włosów. Paniom został wykonany profesjonalny makijaż, podkreślający ich naturalne piękno, a wizyta w butiku zaowocowała zakupem garderoby wizytowej dla każdego z uczestników, w doborze którego pomogła stylistka.
Dzięki zdobytej wiedzy na temat sposobów autoprezentacji, niezbędnych podczas rozmów o pracę udział w zajęciach z kreowania wizerunku pomoże uczestnikom w wejściu na rynek pracy.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z kreowania wizerunku w HP Świnoujście w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Hufcu Pracy w Świnoujściu, odbył się kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”, który jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia z wizażu, kreowania wizerunku wraz z usługą stylistki miały na celu podwyższyć przede wszystkim własną samoocenę oraz nauczyć skutecznej autoprezentacji uczestników projektu, między innymi podczas rozmowy o pracę.



Pani Dorota Kokoszyńska – stylistka i specjalistka ds. kreowania wizerunku była bardzo otwarta na sugestie młodych ludzi co do własnego wyglądu. Młodzież skorzystała z usług fryzjerki i wizażystki. Uczestnicy projektu poznali także zasady autoprezentacji oraz najczęstsze błędy popełniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dziewczęta i chłopcy poddali się metamorfozie, która jak twierdzą pomoże im w zwiększeniu pewności siebie. Wszyscy byli zadowoleni z efektu końcowego. Dzięki warsztatom, młodzi ludzie zrozumieli, że postawa, sposób bycia oraz schludny i elegancki strój, są połową sukcesu w drodze do poważniejszych działań w zdobyciu należytego zatrudnienia.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Metamorfozy uczestników projektu OSDZ-YEI w Złocieńcu
 
W dniach 28 kwietnia i 2 maja 2018 r. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzięli udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.


 
Metamorfozy uczestników odbyły się w Salonie Fryzjerskim Ewy Banasiak w Złocieńcu pod kierunkiem wizażystki i stylistki - Pani Doroty Kokoszyńskiej. Zajęcia przeprowadzono osobno dla kobiet i mężczyzn. Młodzież uczestnicząca w projekcie chętnie skorzystali z usług fryzjerskich i porad profesjonalnego stylisty. Dla każdego z uczestników przewidziano zakup stroju potrzebnego na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Warsztaty połączone z usługą stylisty, metamorfoza wizerunkowa i zakup ubioru przyczyniły się do zwiększenia samooceny wśród uczestników projektu oraz lepszego zaprezentowania ich wizerunku u przyszłego pracodawcy.
 


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z kreowania wizerunku w Policach
 
W dniu 27.04.2018 r. w salonie fryzjerskim Evolution Pani Izabelli Müller odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty. Wsparcie było kierowane do uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich dbania o siebie oraz skutecznej autoprezentacji.



Umiejętności te są niezbędne do skutecznego poruszania się po rynku pracy, gdyż w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Uczestnicy podczas warsztatów poznali najważniejsze zasady dress code’u oraz triki stylistów.
Każda z uczestniczek skorzystała z porad dotyczących ubioru i doboru odpowiedniego makijażu na rozmowę kwalifikacyjną. Największą atrakcją okazała się część praktyczna, podczas której panie czesały profesjonalne fryzjerki, został im wykonany makijaż oraz każdej z nich dobrano odpowiedni strój. Makijaże i stylizacje wykonała Pani Dorota Kokoszyńska, która była wykonawcą całej usługi.
Poprzez udział w zajęciach młodzież nabyła kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty kreowania wizerunku połączone z metamorfozą w HP Szczecinek – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyły się warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz przeprowadzeniem metamorfozy uczestników. Młodzież z projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zmiany swojego wyglądu przechodziła pod kierunkiem Pani Doroty Kokoszyńskiej – wizażystki i specjalistki do spraw wizerunku.

     

Zajęcia miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Uczestnicy, w podziale na dziewczęta i chłopców, dowiedzieli się jak kreuje się profesjonalnego pracownika, co to jest dress code oraz jakie są zasady modelowania twarzy fryzurą czy zarostem. Omówiono typy sylwetek damskich i męskich oraz przeprowadzono analizę kolorystyczną, będącą jedną z metod wspomagających tworzenie wizerunku danej osoby. Poruszono również zagadnienia dotyczące kultury słowa i gestu, zwracając uwagę na najczęstsze faux – pas w komunikacji niewerbalnej. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika. Młodzi ludzie po zabiegach fryzjerskich oraz kosmetycznych mogli skupić się na odpowiednim ubiorze, korzystając indywidualnie z pomocy specjalistki. Poprzez udział w zajęciach młodzież nabyła kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmowy o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla rozwoju ich kariery zawodowej. Efekt całego przedsięwzięcia okazał się rewelacyjny. Uczestnicy wyposażeni w wiedzę z zakresu zasad dress code, z wyższą samooceną nie mogą doczekać rozpoczęcia się kursów zawodowych oraz staży zawodowych u lokalnych pracodawców.






 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w OSZ Szczecinek
 
W dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, zorganizowane  dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Zajęcia przeprowadzono osobno dla kobiet i mężczyzn.

     

Zgodnie ze znanym powiedzeniem „jak cię widzą, tak cię piszą”, dobrze jest zrobić dobre pierwsze wrażenie. Dlatego celem warsztatów było uświadomienie młodzieży, że zarówno strój jak i styl ubioru kreują nasz wizerunek i jako pierwsze podczas bezpośredniego kontaktu wskazują poziom naszych kompetencji. Prowadząca zajęcia wiele uwagi poświęciła wpływowi ogólnego wyglądu na codzienne relacje i sytuacje życiowe, w których się znajdujemy, jak np. rozmowa o pracę, rozmowa z przełożonym, wystąpienie publiczne itp. Podkreślała ogromne znaczenie dobrania odpowiedniego stroju, ułożenia włosów, wyglądu paznokci, rodzaju makijażu do sytuacji, by były stosowne i nie raziły współrozmówcy. Młodzież poznała m.in. zasady analizy kolorystycznej, zasady modelowania twarzy oraz warunki skutecznej autoprezentacji i wizażu. Następnie uczestnicy skorzystali z usługi stylisty i fryzjera, a kobietom dodatkowo został wykonany profesjonalny makijaż. Ponadto przy pomocy opiekuna i tutora beneficjenci zakupili zestawy ubraniowe odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Warsztaty połączone z usługą stylisty, metamorfoza wizerunkowa i zakup ubioru spowodowały, że uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zyskali na pewności siebie i na pewno lepiej zaprezentują się na lokalnym rynku pracy.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne pośrednictwo pracy w Szczecinku
 
W dniach od 18.04.2018 r. do 24.04.2018 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Szczecinku trwały indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy dla dwóch grup z Ośrodka Szkolenia Zawodowego i Hufca Pracy w Szczecinku. Uczestnikami zajęć byli beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Pośrednik pracy Ewa Bejda, zapoznała uczestników z regulaminem stażu i projektem umowy trójstronnej. Szczegółowo zostały omówione obowiązki i prawa stażysty oraz pracodawcy wynikające z zapisów umowy. Uczestnikom projektu został przedstawiony program stażu zgodny z ich kwalifikacjami i preferencjami ponadto otrzymali informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Beneficjenci otrzymali także niezbędne informacje o firmach w których będą odbywać staże.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Wizaż i metamorfoza uczestników projektu OSDZ-YEI z Łobza
 
Dnia 20 i 21 kwietnia 2018 roku ośmioro uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Łobza wzięło udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, które poprowadziła Pani Dorota Kokoszyńska – specjalistka w tym zakresie.



Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom znaczenia profesjonalnego wizerunku na rynku pracy. Młodzież poznała m.in. zasady analizy kolorystycznej, zasady modelowania twarzy oraz zasady skutecznej autoprezentacji i wizażu. Omówiony został również „dress code” i jego znaczenie.
Po zakończonych warsztatach młodzież przeszła metamorfozę. Każdy uczestnik pod czujnym okiem stylisty miał możliwość wyboru garderoby odpowiedniej na rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy poddali się zabiegom fryzjerskim, a dziewczynom wykonany został profesjonalny makijaż - odpowiedni do zaprezentowania się pracodawcy.
Grupa projektowa z Łobza była bardzo zadowolona z zajęć, zakupów i swojego „nowego” wizerunku, a wiedza uzyskana podczas warsztatów z pewnością doda im większej pewności siebie i przyda się podczas rozmów kwalifikacyjnych.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie spotkań z pośrednikiem w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie w dniach 16-20.04.2018r. odbyły się ostatnie spotkania z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań pośrednik pracy zaprezentował uczestnikom podstawowe wymagania stawiane przez pracodawców oraz rolę prawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego.



Na spotkaniach poruszona została tematyka prawa pracy. Dzięki rozmowie z pośrednikiem uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które zmotywowały ich do podjęcia trudu samodzielnego znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Cechy, które uważali za przydatne przy poszukiwaniu pracy to: aktywność, zaangażowanie, cierpliwość. Poruszono też temat dobrej komunikacji, która jest ważnym elementem procesu poszukiwania pracy i rekrutacji. Uczestnicy dowiedzieli się o przysługujących im prawach i obowiązkach przy podjęciu stażu, zapoznali się z umową trójstronną, którą będą podpisywać przed rozpoczęciem stażu zawodowego. Zdobyta wiedza powinna zaowocować podczas stażu, a później stabilnej pracy.




 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z kreowania wizerunku w MCK Pyrzyce w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”

W dniach 18 - 19 04.2018 r. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach wzięli udział w warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.


Zajęcia miały na celu zwiększenie samooceny młodzieży, nauczenia ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Podczas warsztatów młodzież została uświadomiona, że w dzisiejszych czasach, to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Znajomość zasad dress code daje poczucie pewności siebie w różnych sytuacjach życiowych, takich jak rozmowa o pracę lub rozmowa z przełożonym. Dzięki usłudze stylisty i pomocy podczas zakupu stroju, każdy z uczestników będzie mógł zaprezentować się w profesjonalny sposób podczas rozmowy o pracę z potencjalnym pracodawcą.





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w MCK Szczecin
 
W dniach 13-18.04.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie grupa uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się.



Warsztaty składały się z czterech modułów, z czego każdy realizowany był przez jeden dzień. Moduł pierwszy obejmował tematykę zarządzania budżetem domowym. Uczestnikom przekazana została wiedza dotycząca planowania i zarządzania finansami własnymi i rodziny oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Moduł drugi obejmował zagadnienia dotyczące kontaktów z instytucjami i urzędami publicznymi, trzeci: prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne, a czwarty podstawy przedsiębiorczości, które wstępnie nakreśliły młodzieży kroki, które należy podjąć jeżeli chcą założyć i prowadzić firmę na własny rachunek.
Warsztaty z zakresu usamodzielnienia się uczestników wyposażyły młodych ludzi w praktyczne umiejętności oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia życia na własny rachunek.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w OSiW Stargard – kreowanie wizerunku
 
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Stargardzie w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. żeńska grupa uczestniczek projektu skorzystała z kolejnego przewidzianego wsparcia. Panie miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylistki. Warsztaty prowadziła specjalistka ds. wizerunku i stylistka, pani Dorota Kokoszyńska.



W dzisiejszych czasach, to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress code’u oraz triki stylistów każdy może stać się pewniejszy siebie w różnych sytuacjach. Nasze uczestniczki na początku onieśmielone wyborem zaprezentowanych im przez stylistkę ubrań, po metamorfozie były pewne siebie, uśmiechnięte i w pełni zadowolone z przebiegu wsparcia. Każda z pań wybrała strój idealny na rozmowę kwalifikacyjną, podkreślający ich charakter. W ramach wsparcia uczestniczki skorzystały również z profesjonalnej usługi fryzjerskiej i kosmetycznej. Wszystkie panie po metamorfozie wyglądały wspaniale, a dobry wygląd na rozmowie kwalifikacyjnej to jedna ze składowych sukcesu, lecz nie jedyna, dlatego przed uczestniczkami jeszcze kursy zawodowe oraz 3-miesięczne staże u lokalnych pracodawców.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty usamodzielniające w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
W Łobzie od 12 do 17 kwietnia 2018 r. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestniczyło w 20-godzinnych warsztatach usamodzielniających, które prowadziła Pani Justyna Olejnik.


Cztery pięciogodzinne moduły obejmowały następujące zagadnienia: zarządzanie budżetem domowym – jak planować wydatki; działalność instytucji publicznych - np. urzędów skarbowych lub urzędów pracy; prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne - zapoznanie młodzieży z obowiązkami pracownika i pracodawcy. Ostatni moduł to podstawy przedsiębiorczości - uczestnicy zdobywali informacje na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Uzyskana podczas warsztatów wiedza ułatwi uczestnikom projektu samodzielne działania w przyszłości.





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie zajęć językowych w ramach projektu OSDZ-YEI
 
W dniu 6 kwietnia 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbyły się ostatnie zajęcia i egzamin z kursu języka angielskiego. Kurs został zorganizowany dla siedmiu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Osoby objęte tym wsparciem nabyły umiejętności językowe na poziomie podstawowym A1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. W trakcie 80-godzinnego kursu języka obcego uczestnicy zdobywali wiedzę, między innymi z zakresu poszukiwania pracy, pisania CV oraz listu motywacyjnego wg. szablonu w języku obcym. Zwieńczeniem kursu był egzamin, wszyscy uczestnicy zdali go pomyślnie.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
W Łobzie od 5 kwietnia 2018 r. sześcioro wybranych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, rozpoczęło kolejną formę wsparcia – 30-godzinny teoretyczny kurs na prawo jazdy kat. B.



30 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów obejmuje tematykę związaną z zasadami i przepisami służącymi bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu, zapoznanie z zagrożeniami związanymi z ruchem drogowym, poznanie zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych – pierwsza pomoc – zajęcia z ratownikiem medycznym.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych kursanci będą mogli umawiać się z instruktorami na część praktyczną.
Do końca czerwca 2018 r. każdy z nich będzie miał możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu beneficjenci nabędą uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Uczestnicy projektu wierzą, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi im funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy i zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Choszczno uczą się samodzielności…
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie od 03 do 06 kwietnia 2018 r. trwają warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia trwają 20 godzin, prowadzi je wykładowczyni, Pani Agata Słodkowska.



Zajęcia grupowe mają pomóc uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne. Warsztaty złożone są z 4 różnych modułów. Na pierwszym młodzież nauczyła się zarządzania domowym budżetem – jak planować wydatki. Na drugim uczestnicy zapoznali się z działalnością różnych instytucji publicznych, np. urzędów skarbowych lub urzędów pracy. Dowiedzieli się gdzie i jak załatwić konkretną sprawę. Kolejny moduł to prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne. Moduł ten ma na celu zapoznanie młodzieży z podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa pracy, np. jakie obowiązki ma pracownik, a jakie pracodawca, jakie są rodzaje umów o pracę. Ostatni moduł to podstawy przedsiębiorczości. W tym module uczestnicy otrzymają wiedzę na temat zakładania własnej działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza na pewno ułatwi młodzieży start w dorosłe życie. Przed uczestnikami projektu jeszcze kurs prawa jazdy kat. B, kursy zawodowe, zajęcia z kreowania wizerunku oraz 3 miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
„Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się” w MCK Złocieniec - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniach 26-29.03.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu, zrealizowano „Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników”, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Warsztaty miały na celu nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych oraz wiedzy niezbędnych do usamodzielnienia się. Zajęcia podzielone zostały na cztery moduły, każdy po 5 godzin.



Pierwszym zagadnieniem było zarządzanie domowym budżetem. Uczestnicy nabyli umiejętność planowania i gospodarowania własnym budżetem, uzyskali informacje dotyczące możliwości poprawy swojej sytuacji finansowej oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, stosując m.in. metody minimalizacji wydatków.
Kolejnym tematem były kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi. Młodzież zapoznała się z obszarem działania instytucji, z którymi mogą mieć najczęstszy kontakt, a także rodzajem i sposobem załatwiania spraw w tych miejscach.
Trzeci moduł dotyczył prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy nabyli podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rodzajem i wysokością składek odprowadzanych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy czy umów cywilnoprawnych.
Ostatnim zagadnieniem omówionym podczas warsztatów były podstawy przedsiębiorczości, które miały na celu wstępne przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (wybór formy prawnej, obowiązki przedsiębiorcy, obszary działalności itp.).
Uczestnicy wyrazili zadowolenie z zakresu i formy przeprowadzonych warsztatów. Uzyskane informacje na pewno wykorzystają i wdrożą w swoje życie codzienne, by ich usamodzielnienie się nie wiązało się z problemami i trudnymi sytuacjami.





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z zakresu  usamodzielniania się uczestników w ramach  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
29.03.2018 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy zakończyły się warsztaty z zakresu usamodzielniania się. Jest to kolejne wsparcie w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” i ma na celu przygotowanie uczestników do nabycia wiedzy i umiejętności w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego.



Spotkania składały się z czterech modułów i obejmowały: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, podstawy przedsiębiorczości oraz prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne. Dzięki tym zajęciom młodzież uzyskała wiedzę jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz nabyła wiedzę jak umiejętnie zarządzać swoim budżetem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ w grupie są osoby zainteresowaniem założeniem własnej działalności gospodarczej a te zagadnienia również były szeroko omawiane podczas zajęć.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kompetencje, które zwiększą szansę młodzieży na runku pracy
 
W dniu 28 marca 2018 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku zakończyły się 30- godzinne zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W kursie brało udział 8 uczestników projektu zarekomendowanych przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia. Podczas zajęć uczestnicy oprócz podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i nauki określonych programów, poznali zasady bezpieczeństwa w sieci, zagadnienie praw autorskich i sposoby tworzenia prostych stron internetowych. Zdobyli wiedzę związaną z korzystaniem z mediów społecznościowych, a w szczególności ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy.
Młodzi ludzie pod okiem wykładowcy nabyli kompetencje, które zostały zweryfikowane egzaminem sprawdzającym i potwierdzone zaświadczeniem. Nabyte umiejętności zwiększą szansę uczestników na rynku pracy.
 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników w HP Wałcz - „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
W dniu 23 marca 2018 roku w Hufcu Pracy w Wałczu zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Warsztaty prowadzone były przez wykładowcę, Panią Magdalenę Szymczak. Trwały 20 godzin.



Celem spotkania była poprawa działania w zakresie usamodzielniania się w życiu społecznym uczestników projektu. Zajęcia składały się z czterech modułów. Pierwszy poświęcony był zarządzaniu budżetem domowym, czyli planowaniu wydatków bieżących, zakładania konta bankowego, wypełniania blankietów, załatwiania formalności, np. w MOPS-ie. Drugi moduł poświęcony był prawu pracy, jakie obowiązuje pracowników oraz pracodawców. Uczestnicy mogli się dowiedzieć jakie mają obowiązki i jakie posiadają prawa. Dowiedzieli się, kiedy przysługują im urlopy i różne świadczenia. Trzeci moduł zajęć obejmował podatki i ubezpieczenia społeczne. Uczestnicy zajmowali się teoretycznym zakładaniem firmy i zatrudnianiem pracowników. Ostatni moduł to warsztaty w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz kontaktów z instytucjami i urzędami publicznymi. Uczestnicy podczas zajęć wypełniali różnego rodzaju dokumentację oraz formularze. Zapoznawali się przy tym z ich dostępnością w siedzibach urzędów lub na stronach internetowych. Zajęcia te pozwoliły uzyskać wiedzę na temat działalności gospodarczej, sposobu zakładania firmy, wypełniania do tego niezbędnych dokumentów i poruszania się w obrębie urzędów związanych z działalnością gospodarczą (ZUS, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy i Urząd gminy). Beneficjenci uzyskali również dużo informacji z zakresu gospodarowania budżetem domowym.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs prawa jazdy kat. B w Wałczu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbywa się teoretyczny kurs na prawo jazdy kat. B. W kursie bierze udział osiem osób – po cztery osoby z Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy w Wałczu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Zajęcia prowadzą wykładowcy ze szkoły nauki jazdy „Bingo” z Wałcza. Cykl spotkań w ramach kursu wynosi 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki. Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. zasad poruszania się w ruchu drogowym oraz znaków i sygnałów drogowych. Ponadto każdy z uczestników posiada przygotowane materiały szkoleniowe, które pozwalają na samodzielną naukę i przyswajanie niezbędnej wiedzy w każdej chwili. Każdy z uczestników po przejściu całego kursu będzie miał możliwość podejścia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy zdobędą uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 ton.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs języka angielskiego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
19 marca 2018 r. w Łobzie, sześciu wybranych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, rozpoczęło kolejną formę wsparcia – 80-ciogodzinny kurs języka angielskiego, który potrwa do 4 kwietnia 2018 r. Celem tego kursu jest wykształcenie u uczestników kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych.



Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:
  1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie ogólnego sensu bardzo prostych wypowiedzi, wychwycenie konkretnej informacji, gdy rozmówca mówi powoli i wyraźnie.
  2. Mówienie - formułowanie krótkich i prostych wypowiedzi, umiejętność prowadzenia prostych dialogów.
  3. Czytanie - rozumienie ogólnego sensu krótkiego tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w prostym tekście.
  4. Pisanie - formułowanie prostej wypowiedzi pisemnej w oparciu o podany wzór.
Uczestnicy kursu otrzymali materiały dydaktyczne w postaci podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz słowników, które mają ułatwić im naukę języka obcego. Zaangażowane w naukę osoby objęte wsparciem zdobędą umiejętności na poziomie podstawowym A1.
Zajęcia realizowane są bardzo ciekawie z należytą starannością, a uczestnicy są zadowoleni z realizowanych metod pracy.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
W Szczecinku trwa  kurs na prawo jazdy kat. B w ramach projektu OSDZ-YEI
 
W Hufcu Pracy oraz Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku od połowy marca 2018 r. trwa kurs prawa jazdy kat. B, w którym bierze udział razem 8 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Do kursu zakwalifikowały się osoby, dla których umiejętności w powyższym zakresie są niezbędne do realizacji zadań w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą dla danej osoby ścieżką rozwoju zawodowego określoną w IPD. Obecnie trwają 30 godzinne wykłady z teorii. Uczestnicy poznają wiedzę z zakresu poruszania się po drogach oraz zasady Kodeksu Ruchu Drogowego. Ponadto młodzież uczestniczy w kursie udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle istotna przy szybkim reagowaniu podczas wypadków drogowych. Zajęcia prowadzi Pan Mariusz Celej - instruktor nauki jazdy z Auto Szkoły Omega w Szczecinku. Uczestnicy  zajęć wyposażeni zostali w materiały dydaktyczne niezbędne do nauki teorii ruchu drogowego. Zajęcia skończą się egzaminem wewnętrznym z wiedzy teoretycznej, a następnie uczestnicy przystąpią do zajęć praktycznych. Mamy nadzieję, że nabycie uprawnień do prowadzenia pojazdu znacznie ułatwi młodym ludziom życie, a co najważniejsze zwiększy szansę na znalezienie wymarzonego zatrudnienia.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie zajęć grupowych dotyczących przygotowania do usamodzielnienia się uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI w MCK Białogard
 
Dnia 21 marca 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką zarządzania domowym budżetem, umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych a także pozyskania wiedzy odnoszącej się do działalności instytucji, z którymi jako obywatele mamy najczęstszy kontakt. Ponadto warsztaty obejmowały zakres wiedzy dotyczący prawa pracy oraz podstawowe informacje przygotowujące uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wiedza, którą uczestnicy nabyli podczas spotkań, ich zaangażowanie w tematykę oraz pozytywny odbiór treści warsztatowych, daje nadzieję na podjęcie przez nich działań, w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i życiowej.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Pyrzyce w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach rozpoczęły się zajęcia z zakresu obsługi komputerów dla 8 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Umiejętność posługiwania się komputerem na dzisiejszym rynku pracy jest uznawana za standard, a w połączeniu z odpowiednimi kwalifikacjami znacznie zwiększa szansę na uzyskanie zatrudnienia.



Podczas zajęć młodzież nabywa wiedzę z zakresu obsługi komputera, uczy się obsługi konkretnych programów, graficznej obróbki zdjęć, tworzenia stron internetowych. Tematyka kursu obejmuje również kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestię praw autorskich oraz mediów społecznościowych. Dzięki takiej wiedzy przed uczestnikami otworzą się nowe możliwości. Podnoszą w ten sposób poziom kompetencji zawodowych oraz nabywają umiejętność wyszukania w Internecie ciekawych ofert pracy.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty prowadzące do usamodzielnienia się dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie od 16 marca 2018 r. realizowane są 20-to godzinne warsztaty prowadzące do usamodzielnienia się. Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności oraz teoretycznej wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia życia na własny rachunek.



Warsztaty obejmują cztery moduły tj.:
  1. zarządzanie domowym budżetem,
  2. prawo pracy,
  3. podatki i ubezpieczenia społeczne,
  4. podstawy przedsiębiorczości oraz kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi.
Zajęcia te pozwolą na rozwój intelektualny oraz wpłyną na pogłębienie kreatywności uczestników. Są doskonałą metodą do poprawy funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, poprawy jakości życia oraz zwiększenia mobilności. Dzięki uzyskanej wiedzy uczestnicy poczują się bardziej kompetentni, profesjonalni, a nabyta wiedza zwiększy pewność siebie. W najbliższym czasie w ramach projektu rozpocznie się kolejna forma wsparcia jaką jest kurs prawa jazdy kat. B.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Przygotowanie do życia na własny rachunek – zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w HP Szczecinek
 
W Hufcu Pracy w Szczecinku zakończyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie.



Były to warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników. W dniu 19 marca 2018 r. w Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 20 godzinne warsztaty. Celem zajęć było nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności, a także wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia życia na własny rachunek. Zajęcia obejmowały cztery moduły. Pierwszym było zarządzanie domowym budżetem, czyli jak planować, gospodarować budżetem oraz jak oszczędzać redukując zbędne koszty. Następny moduł to kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi,  podczas którego młodzież została zapoznana z obszarem działania instytucji i rodzajem spraw, które można w tych miejscach załatwić. Kolejnym zagadnieniem było prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne. Uczestnicy poznali podstawowe wiadomości w tym zakresie. W ostatnim module dotyczącym podstaw przedsiębiorczości młodzi ludzie zdobyli wiedzę niezbędną do założenia własnej działalności gospodarczej. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. Głęboko wierzymy, że otrzymane wsparcie i nabyte kompetencje zwiększą u uczestników wiarę we własne możliwości  i ułatwią im usamodzielnienie się.





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin nie mają czasu na nudę
 
Zaledwie pod koniec ubiegłego tygodnia uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zakończyli 80-cio godzinny kurs nauki języka niemieckiego, a już wczoraj tj. 19.03.2018 r. rozpoczęli kurs z zakresu obsługi programów komputerowych.



Oprócz podstawowej wiedzy młodzież zostanie zapoznana z takimi kwestiami jak bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie, sieci społecznościowe i ich zastosowanie w poszukiwaniu pracy. W czasie 30-sto godzinnych zajęć uczestnicy będą poznawać różne zastosowania programów komputerowych, m.in. do tworzenia rysunków, obróbki zdjęć, tekstów i muzyki, wykonywania obliczeń i symulacji procesów.
Dla 5-ciu osób z grupy młodzieży uczestniczącej w projekcie, podczas indywidualnych spotkań, doradca zawodowy zarekomendował uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B. Tym osobom umiejętność prowadzenia pojazdów mechanicznych przyda się w wykonywaniu zadań zawodowych zgodnie z ukończonym kursem zawodowym.
Na spotkaniu organizacyjnym w szkole nauki jazdy Carstart, uczestnicy przeszli badania lekarskie uprawniające do udziału w kursie oraz zostali zapoznani z terminami zajęć teoretycznych.
Na zakończenie kursów, w których uczestniczy młodzież zgodnie z wytyczonym indywidualnym planem działania, uczestnicy otrzymują zaświadczenia na druku MEN, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z danego zakresu. Wszystkie dodatkowe wsparcia, realizowane w ramach projektu mają za zadanie nie tylko zwiększyć kwalifikacje uczestników, ale również wzbogacić CV każdego z nich, a co za tym idzie, uczynić ich atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie kursu ECDL w OSZ Szczecinek
 
Od 19 lutego do 16. marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbywał się kurs ECDL, który został zorganizowany dla sześciu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



W trakcie 60-godzinnego szkolenia praktycznego beneficjenci zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz stosowania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, niezbędnych do tworzenia i formatowania wykresów i diagramów.
Kurs zakończył się egzaminem ECDL BASE. Wszyscy uczestnicy zdali go pomyślnie, dzięki czemu uzyskali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Posiadanie takich umiejętności jest obecnie niezbędne zarówno w codziennym życiu jak i w pracy zawodowej. ECDL jest wiarygodnym świadectwem, jednolitym dla całej Unii Europejskiej – certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym, równoważnym.
Posiadanie takiego certyfikatu zwiększa w znacznym stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
„Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” – kurs językowy w OSiW Stargard
 
Od 5 do 16 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Stargardzie dobiegają końca kolejne zajęcia przewidziane dla uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 80-godzinny kurs języka angielskiego. Z tego rodzaju wsparcia korzysta siedem osób.



Każda osoba otrzymała materiały dydaktyczne takie jak podręczniki i słowniki, które mają za zadanie ułatwić naukę języka obcego. Poziom zajęć jest dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Istotą szkolenia językowego jest dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym między innymi odpowiedniego słownictwa ułatwiającego rozpatrywanie zagranicznych i krajowych ofert pracy. W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest podstawą przy zatrudnieniu na większości stanowisk, więc uczestnicy odbierają kurs jako szansę na zwiększenie swoich zasobów oraz poszerzenie możliwości znalezienia pracy. Efektem odbycia kursu będzie uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
Przed uczestnikami jeszcze wiele atrakcyjnych wsparć przewidzianych w projekcie. Już wkrótce rozpoczną się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych, a po nich kurs prawa jazdy kat. B.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs komputerowy ECDL BASE w ramach  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
W kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbywają się  zajęcia komputerowe ECDL BASE w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Kurs dla sześcioosobowej grupy młodzieży potrwa do 22.03.2018 r. i zakończy się egzaminem.



Jego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i systemu operacyjnego. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje zgodne ze standardem European Computer Driving Lince. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników gdyż zdobyte umiejętności będą pomocne w odnalezieniu się na rynku pracy.





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Choszczno - „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie od 09 do 14 marca 2018 r. odbywały się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia trwały 30 godzin, prowadził je wykładowca, Pan Jacek Kuźmiński.



Zajęcia były skierowane do 5 uczestników projektu, wybranych przez doradcę zawodowego w trakcie ustalania Indywidualnego Planu Działania. Obejmowały podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, kwestię bezpieczeństwa w sieci, obróbkę graficzną zdjęć, a także naukę tworzenia prostych stron internetowych, wiedzę z zakresu mediów społecznościowych oraz możliwość ich wykorzystania w trakcie poszukiwania pracy. Dzięki zajęciom młodzi ludzie dostali możliwość nauki obsługi komputera, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna praktycznie na każdym kroku. Przed nimi kurs językowy, kurs prawa jazdy kat. B, kursy zawodowe, zajęcia z kreowania wizerunku oraz 3 miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie zajęć komputerowych w Hufcu Pracy w Szczecinie
 
13 marca 2018 roku zakończyły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych, zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela informatyki - Panią Monikę Dąbrowską i odbywały się w profesjonalnie wyposażonej sali komputerowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośmioosobowa grupa młodzieży przez 30 godzin zgłębiała tajniki obsługiwania programów komputerowych.



W programie kursu znajdowały się zagadnienia związane z budową komputera, systemem operacyjnym i środowiskiem Windows. Uczestnicy wykonywali liczne ćwiczenia na edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym oraz programie do graficznej obróbki zdjęć. Dodatkowo dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z sieci i tworzyć proste strony internetowe. Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne w formie profesjonalnych wydawnictw książkowych i multimedialnych, dzięki którym mogą samodzielnie doskonalić zdobyte w umiejętności w domu. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy zdobyli nowe kompetencje, które są cenne na rynku pracy i zwiększają szanse stabilnego zatrudnienia. Pracodawcy wielokrotnie zgłaszają, że sprawna obsługa komputera to podstawa efektywnej pracy w wielu zawodach.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs komputerowy ECDL w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
Od 7 marca 2018 r. w Łobzie odbywa się  kurs komputerowy ECDL BASE, który potrwa do 16 marca 2018 r. W kursie bierze udział sześciu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera i jego systemu operacyjnego.



Moduły dotyczą przetwarzania tekstów, pracy w sieci i arkuszy kalkulacyjnych. Zajęcia dla uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łobzie prowadzi pani Elżbieta Dowgiałło. Kurs obejmuje 60 godzin  i zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji na określonym poziomie, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL).
Uczestnicy szkolenia nabyte podczas kursu umiejętności będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej oraz w życiu codziennym.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kolejny dzień z życia uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w HP Świnoujście
           
Koordynator projektu wraz z opiekunem grupy w dniu 13.03.2018 r. udały się z samego rana, tuż po rozpoczęciu kursu języka niemieckiego do uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Młodzi ludzie twierdzą, że są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach, a prowadząca kurs, Pani Anna Czyżewska, cieszy się z zaangażowania i samodyscypliny uczestników. Uważa, że już dawno nie pracowała z tak kulturalnymi i zainteresowanymi nauką młodymi ludźmi. Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy projektu ukończą zajęcia z języka niemieckiego pozytywnie, a przed nimi kolejne zajęcia z obsługi programów komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B oraz kursy zawodowe.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie kursu komputerowego ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w MCK Białogard
 
W dniu 12 marca 2018 r.  w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie zakończył się kurs komputerowy zorganizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Kurs został zarekomendowany przez doradcę zawodowego dla 8 uczestników projektu. Celem kursu było dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC, przede wszystkim obsługi programów komputerowych pakietu MC Office. Nasi uczestnicy dzięki tym zajęciom zdobyli również wiedzę dotyczącą kwestii bezpieczeństwa w sieci oraz umiejętności tworzenia prostych stron internetowych. Podczas trwania zajęć dało się wyczuć zaangażowanie grupy, a także ich współpracę i integrację. Kurs został dobrany indywidualnie do potrzeb i umiejętności każdego z uczestników. Celem kursu było zdanie egzaminu potwierdzającego nabycie odpowiednich kompetencji osób biorących udział w projekcie.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie kursu j.angielskiego w ramach  projektu OSDZ-YEI w Hufcu Pracy w Szczecinku
 
Jednym z rodzajów wsparcia w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest 80-godzinny kurs języka obcego. Beneficjentami tego wsparcia byli uczestnicy projektu z jednostki HP Szczecinek, którzy w okresie od 16.02.2018 r. do 09.03.2018 r. odbywali kurs języka angielskiego.



W trakcie kursu młodzi ludzie nauczyli się niezbędnego słownictwa oraz zdobyli podstawowe umiejętności komunikowania się w tym języku obcym. Zajęcia prowadziła Pani Joanna Kozłowska – magister filologii angielskiej i wieloletni praktyk, która umiejętnie dostosowała poziom prowadzenia zajęć do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Każdy otrzymał bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych i biurowych – podręczniki z płytami CD, zeszyty oraz długopisy. Efektem szkolenia było uzyskanie w dniu 09.03.2018 r. kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A1. Certyfikaty wręczyła Pani Teresa Gocałek Sosnowska – dyrektor Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku, w którym odbywał się kurs. Mamy nadzieję, że udzielone wsparcie pozwoli uczestnikom na przełamanie bariery językowej, co w przyszłości realnie zwiększy ich szanse na rynku pracy.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia indywidualne z pośrednictwa pracy w MCK Police
 
W dniu 08 marca 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach zakończyły się indywidulne spotkania z pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 
Podczas zajęć pośrednik pracy starał się uzyskać informację od uczestników projektu dotyczącą ich oczekiwań związanych z odbywaniem stażu zawodowego oraz zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami, które uzyskają po zakończeniu kursów zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie Podczas realizacji tego wsparcia uczestnicy projektu otrzymali informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy Omawiano prawa i obowiązki pracownika wobec przyszłego pracodawcy. Dzięki tym informacjom przyszłym pracownikom łatwiej będzie odnaleźć się w nowej roli. Uczestnicy brali bardzo aktywny udział w zajęciach i chętnie zadawali pytania dotyczące rodzaju umowy, czasu pracy itp.
 





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w MCK Złocieniec - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniach 05.03 - 08.03.2018 r. odbyły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia  – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. W zajęciach wzięło udział 8 uczestników projektu z grupy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu. Zajęcia przeprowadziła Pani Małgorzata Jasyk, w łącznym wymiarze 30-tu godzin.



Celem zajęć było zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz nauka obsługi konkretnych programów komputerowych. Ponadto zakres zajęć obejmował kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, graficzną obróbkę zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych oraz wykorzystanie mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy. Każda z osób otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji w zakresie obsługi programów komputerowych, w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku z wykonanego testu sprawdzającego.
Osoby uczestniczące w zajęciach były bardzo zadowolone z ich przebiegu, ze względu na ich treść i formę. Znajomość obsługi programów komputerowych będzie im bardzo przydatna w procesie poszukiwania pracy. Bowiem brak jakichkolwiek umiejętności w tym zagadnieniu, często dyskwalifikuje kandydata już na starcie.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w OSZ Szczecinek 
 
6 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Celem 20. godzinnych warsztatów jest przygotowanie uczestników do rozpoczęcia samodzielnego życia na własny rachunek. Zajęcia składają się z czterech modułów: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości. Dzięki szkoleniu uczestnicy projektu nabędą umiejętności planowania i gospodarowania własnym budżetem, poznają zakres działania poszczególnych instytucji, do których mogą zwrócić się o konkretną pomoc. Ponadto uzyskają podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego oraz obowiązków podatników. Warsztaty przygotują również uczestników do podjęcia działalności gospodarczej, określić jej formy i obszary działania.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z języka niemieckiego w HP Świnoujście w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”
 
Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z jednostki HP Świnoujście od poniedziałku 05.03.2018 r. biorą udział w 80-cio godzinnym kursie języka niemieckiego. Kurs realizowany jest przez firmę PRO – EDU. Zajęcia prowadzi Pani Anna Czyżewska.



Lokalny rynek pracy, bliskość granicy niemieckiej oraz chociażby podstawowa znajomość języka niemieckiego otwierają przed młodymi ludźmi szansę na znalezienie godziwego zatrudnienia. W trakcie kursu uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności językowe i słownictwo, które pozwoli im na bezstresowe poszukiwanie pracy za granicą. Ćwiczenia oraz zadania przygotowane przez lektorkę mają wyrobić u młodych ludzi umiejętność słuchania i czytania prostych tekstów w języku niemieckim. Inicjowanie prostych rozmów podczas odgrywania tematycznych scenek z życia codziennego ma pomóc przełamać bariery językowe młodzieży. Uczestnicy na zajęciach mogą zjeść ciepły posiłek. Otrzymali również materiały szkoleniowe w postaci książek, słowników i ćwiczeń.
Na zajęciach panuje przyjazna i miła atmosfera. Młodzi ludzie są bardzo zaangażowani i zadowoleni z uczestnictwa w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” i z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia, jakimi będą zajęcia z obsługi programów komputerowych oraz kurs prawa jazdy kat. B.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs komputerowy w MCK Koszalin
 
W dniu 5 marca 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie rozpoczęło się szkolenie z zakresu obsługi komputera. Jest ono zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Uczestnicy projektu, od początku jego trwania objęci są szeregiem form aktywizacji zawodowej.



Mają za sobą chociażby zajęcia z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, odbyli spotkania z psychologiem. Zadania te nakreśliły ścieżkę dalszych wsparć aktywizujących. W aktualnie trwającym szkoleniu bierze udział ośmioosobowa grupa. Zajęcia będą odbywać się przez cztery dni. Prowadzący zaproponował różnorodny program dostosowany do poziomu wiedzy uczestników. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych z pakietu MC Office wykorzystywanych w pracach biurowych, a także obsługa poczty elektronicznej i poruszania się po sieci Internet W trakcie trwania szkolenia uczestnicy objęci są również wsparciem socjalnym. Zapewnione są codziennie ciepłe posiłki, zwrot kosztów dojazdów oraz zwrot kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem.
Zdobyta wiedza będzie kolejnych szczeblem podnoszącym kompetencje uczestników projektu, a co za tym idzie wzrośnie ich  pewność siebie oraz wiara we własne możliwości, co na pewno wpłynie korzystnie na odnalezienie swojej pozycji na rynku pracy.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK Sławno
 
W dniach od 27 lutego do 02 marca 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie odbywał się cykl zajęć indywidulnych z pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Zajęcia prowadził pośrednik pracy z PPP OHP w Kołobrzegu, Pani Kamila Wierzbicka. Uczestnicy projektu otrzymali informację o możliwości uzyskania wsparcia podczas organizacji stażów zawodowych. Młodzi ludzie zostali poinformowani o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, o swoich prawach i obowiązkach jako przyszłych pracowników. Z pośrednikiem pracy zostały omówione ustalenia dotyczące preferencji zawodowych oraz wszelkie informacje o firmach i zakładach pracy, w których będą realizowane staże zawodowe. Dzięki temu uczestnicy będą mogli spokojnie się odnaleźć w nowej sytuacji podczas pierwszych dni w nowej pracy. Uczestnicy brali bardzo aktywny udział w zajęciach i chętnie zadawali nurtujące ich pytania odnośnie kolejnych etapów projektu i lokalnego rynku pracy.





 

Projekt realizowany w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
 
Kurs języka niemieckiego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
Siedmioro uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych bierze udział w 80-cio godzinnym kursie języka niemieckiego. Zajęcia realizowane są przez firmę PRO-EDU ze Skierniewic, a prowadzi je lektor języka niemieckiego pani Emilia Pokorska. Poziom zajęć został dostosowany do poziomu zaawansowania uczestników i jest realizowany na poziomie A1.



Kurs językowy został zarekomendowany uczestnikom przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu, m.in. dlatego, iż bliskość granicy niemieckiej sprawia, że pracownicy znający język niemiecki są pożądani na zachodniopomorskim rynku pracy. Dzięki znajomości podstaw tego języka obcego na pewno rozszerzą się możliwości podjęcia pracy o tereny przygraniczne, zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs języka angielskiego w MCK Pyrzyce w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach trwa kurs języka angielskiego dla 7 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Znajomość języka obcego na dzisiejszym rynku pracy jest uznawana za standardową umiejętność, a w połączeniu z odpowiednimi kwalifikacjami znacznie zwiększa szansę na uzyskanie zatrudnienia. Pracodawcy cenią sobie osoby posługujące się językiem obcym, często ta umiejętność stanowi jedno z głównych kryteriów ubiegania się o dane stanowisko. Podczas zajęć prowadzonych przez lektora języka angielskiego - Panią Natalię Piska, młodzież nabywa umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Wsparcie zakończy się testem sprawdzającym umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie A1.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia ECDL BASE  w Wałczu – „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
Od 1 do 12 marca 2018 r. w HP Wałcz trwa kurs ECDL BASE w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi. Spotkania z uczestnikami będą realizowane w wymiarze 60 godzin z instruktorem Marcinem Bialic ze Szczecinka.



Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat posługiwania się komputerem oraz systemami operacyjnymi. Młodzież biorąca udział w kursie nauczy się jak korzystać z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania diagramów oraz poprawnego korzystania z Internetu. ECBL BASE składa się z 4 modułów. Pierwszy to podstawy pracy z komputerem, drugi podstawy pracy w sieci, trzeci to przetwarzanie tekstów oraz ostatni to arkusze kalkulacyjne. Zajęcia zakończą się egzaminem przeprowadzanym przez Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych i zdobyciem certyfikatu potwierdzającego umiejętności, które w przyszłości pomogą uczestnikom profesjonalnie posługiwać się wiedzą informatyczną. Młodzież  jest bardzo zmotywowana do pracy na zajęciach.





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
„Szanse na przeżycie posiada ten gatunek, który w najlepszy sposób potrafi przystosować się do zachodzących zmian” Charles Robert Darwin
 
Na rynku pracy coraz wyższą rangę zyskuje zdolność przystosowania, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, przekwalifikowanie i mobilność. To najwyżej notowane kompetencje wśród pracodawców. Pozostałe to: inicjatywa i dobra organizacja pracy. Niezbędne jest także posiadanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących na rynku pracy.



W dniach od 26 do 28 lutego 2018 r. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Hufcu Pracy w Świnoujściu brali udział w indywidualnych zajęciach z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Szczecinie. Tematem przewodnim spotkań było „Moje miejsce na zmieniającym się rynku pracy”. Spotkania miały na celu przekazanie informacji o tematyce związanej z funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy. Podczas warsztatów pośrednik pracy zaprezentował uczestnikom podstawowe wymagania stawiane przez pracodawców oraz rolę prawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem udziału w nim osoby poszukującej pracy. Możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, metod poszukiwania pracy. Nie zabrakło tematyki dotyczącej rozmowy z pracodawcą, źródeł prawa pracy czyli: Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. Uczestnicy spotkania z uwagą przyjęli informacje przekazane podczas przeprowadzonych zajęć i zapewnili, że wykorzystają wiedzę, którą nabyli do znalezienia swojego miejsca na zmieniającym się rynku pracy.

,


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia grupowe z psychologiem
 
W dniu 27.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach zakończyły się zajęcia z zakresu grupowego wsparcia psychologicznego oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży. Zajęcia przeprowadzone były w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.



Podczas zajęć psychologicznych poruszono tematy związane z kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysowych. Gdzie skutecznie zwrócić się o pomoc oraz jakie działania podjąć w celu usamodzielnienia się. Zajęcia również miały na celu zmotywowanie uczestników do realizacji założonych celów.
Zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży były dość istotnym elementem wsparcia, ponieważ, uświadomiły uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja, jakie są jej skutki, i przyczyny, jak się ją diagnozuje oraz jak jej zapobiegać.
Tematy poruszane na warsztatach z psychologiem były ważne dla młodzieży, gdyż traktowały o radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i stresowych oraz pokazały możliwości wyjścia z nich oraz ich zapobiegania.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kolejny etap w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
Od 26.02.2018 r. do 28.02.2018 r. w Hufcu Pracy w Świnoujściu odbywały się indywidualne spotkania z pośrednictwa pracy z Panią Jolantą Olkiewicz w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uczestnicy projektu otrzymali informację o możliwości uzyskania wsparcia podczas organizacji stażów zawodowych.



Młodzi ludzie zostali poinformowani o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, o swoich prawach i obowiązkach jako przyszłych pracowników. Podczas kolejnych spotkań z pośrednikiem pracy zostaną omówione ustalenia dotyczące preferencji zawodowych oraz będzie można uzyskać wszelkie informacje o firmach i zakładach pracy, w których będą realizowane staże zawodowe, aby uczestnicy mogli spokojnie się odnaleźć w nowej sytuacji podczas pierwszych dni w nowej pracy.




 

Projekt wspierany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończyło się indywidualne pośrednictwo pracy w ramach projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w MCK Choszczno
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie zakończyły się zajęcia indywidualne z pośrednictwa pracy. W ramach konsultacji młodzież została poinformowana o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz przysługujących im prawach i obowiązkach.



Pośrednik pracy uzyskał również informację od uczestników projektu dotyczącą ich oczekiwań związanych z odbywaniem stażu zawodowego i zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami. Po ukończeniu szkoleń zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie pośrednik pracy zadba o wyszukanie odpowiednich pracodawców, którzy zgodzą się na przyjęcie uczestników na staż oraz o jego sformalizowanie.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne wsparcie psychologiczne
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach trwają zajęcia z zakresu indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, organizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



W dniu 26.02.2018 r. miało miejsce kolejne takie spotkanie. Uczestnicy mają możliwość porozmawiania z psychologiem na tematy związane z ich problemami osobistymi, sytuacją rodzinną czy niską samooceną. Tematami rozmów są również bariery w kontaktach z innymi, radzenie sobie ze stresem, a także mogą poszukać sposobów na samomotywację do działań. Dla wielu uczestników jest to jedna z ważniejszych form wsparcia, ponieważ borykają się oni z problemami, z którymi sami nie potrafią sobie poradzić. Pomoc fachowca pozwala im na znalezienie rozwiązania problemów, które często stoją na drodze do realizacji planów zawodowych.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie zajęć z indywidualnego pośrednictwa  pracy w MCK Gryfino i Pyrzyce
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie i Pyrzycach 23 lutego 2018 r. zakończono indywidualne spotkania pośrednika pracy z uczestnikami projektu OSDZ-YEI realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Pośrednik pracy udzielał informacji na temat uzyskania wsparcia w organizacji stażu zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami. Uczestnicy zostali także poinformowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach osób poszukujących zatrudnienia. Zgodnie z ustalonymi wcześniej kompetencjami i preferencjami zawodowymi uczestnicy będą kierowani do odpowiednich pracodawców. Zanim jednak dojdzie do pierwszego spotkania z pracodawcą uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z obowiązkami i prawami stażysty oraz pracodawcy, u którego staż będzie realizowany. Beneficjenci otrzymują niezbędne informacje o firmach, w których będą odbywać staże, dzięki którym łatwiej będzie im odnaleźć się w roli nowego pracownika.





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w CEiPM w Koszalinie
 
Od 19 do 23 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie, przy ul. Morskiej 43, odbył się cykl indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy i Asystentem EURES z CEiPM w Szczecinie z zakresu pośrednictwa pracy i aktywnych metod poszukiwania pracy. Podczas zajęć projektowych, zrealizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestnikom zostały zaprezentowane m.in. informacje dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego.



W czasie indywidualnych spotkań młodzież dowiedziała się również jakie umiejętności aktualnie są cenione i poszukiwane przez pracodawców, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna o pracę, jak się do niej przygotować oraz na co zwrócić uwagę. Omówione zostały ponadto zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego, jak również wykonano ćwiczenia analizy przykładowych CV, które miały na celu zwrócenie uwagi uczestników projektu na umiejętności, najczęściej poszukiwane i najbardziej cenione przez pracodawców bez względu na rodzaj oferowanego stanowiska pracy. Każdy uczestnik projektu został poinformowany o regulaminie odbywania staży zawodowych, swoich prawach, ale i również wynikających z możliwości wzięcia udziału w projekcie obowiązkach.
Podczas spotkań indywidualnych młodzież biorąca udział w projekcie żywo była zainteresowana tematyką rynku pracy, chętnie dzieliła się również swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz planami na przyszłość po zakończeniu staży.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Metody aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia z pośrednikiem pracy w MCK Szczecin
 
Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy zależy przede wszystkim od naszej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystamy, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia. Cały proces szukania pracy może być i bywa męczący, jednak warto potraktować go jako ciekawe doświadczenie i naukę.



W dniach 19-23.02.2018 r. w MCK Szczecin odbyły się indywidualne spotkania z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań pośrednik pracy zaprezentował uczestnikom podstawowe wymagania stawiane przez pracodawców oraz rolę prawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego. Na spotkaniach poruszona została tematyka źródeł pracy. Dzięki rozmowie z pośrednikiem uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które zmotywowały ich do podjęcia trudu samodzielnego znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Cechy, które uważali za przydatne przy poszukiwaniu pracy to: aktywność, bezpośredniość, cierpliwość jak również odporność na stres. Poruszono też temat dobrej komunikacji, która jest ważnym elementem procesu poszukiwania pracy i rekrutacji.
Uczestnicy dowiedzieli się o przysługujących im prawach i obowiązkach przy podjęciu stażu. Zdobyta wiedza powinna zaowocować podczas stażu, a później stabilnej pracy. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze. 





 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach organizacji staży zawodowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”
 
W dniach od 19.02.2018r. do 22.02.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie trwały indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy. Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” spotkali się z Panią Moniką Kwiotek - pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębnie.



Wsparcie indywidualnego pośrednictwa pracy jest cyklem spotkań, który  ma na celu pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami i skłonnościami zawodowymi uczestników. Każdemu z osób pośrednik pracy przybliżył jak wygląda umowa, która zostanie zawarta w ramach staży zawodowych. Omówiono indywidualny program stażu. Przedstawiono także regulamin stażu zawodowego wraz z obowiązkami  pracodawcy oraz stażysty wynikającymi z zawarcia umowy trójstronnej. Ponadto osoby uczestniczące w spotkaniach zostały skierowane do odpowiednich pracodawców na staże zawodowe.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Satysfakcja z projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”
 
Dnia 21.02.2018 r. kadrę Hufca Pracy w Świnoujściu odwiedził bardzo zadowolony uczestnik projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Młody człowiek twierdzi, że dotychczasowe zajęcia z doradztwa zawodowego oraz z psychologiem niezmiernie mu się podobały, ponieważ zawarł nowe znajomości i mógł w końcu szczerze z kimś porozmawiać o swoich problemach. Przyznał, że nie może się już doczekać kolejnych zajęć w ramach projektu. Przy okazji podziękował p.o. komendanta Hufca Pani Karolinie Radwańskiej za możliwość uczestnictwa w niniejszym projekcie, gdyż uważa, że będzie to dla niego odpowiedni start w karierze zawodowej.
Pana Bartka można stawiać za wzór dla innych uczestników projektu jako przykład determinacji, punktualności, dokładności i dyscypliny. Przed uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” kolejne wsparcia, takie jak kursy językowe, zajęcia z obsług programów komputerowych, czy kursy zawodowe.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Kurs ECDL w OSZ Szczecinek 
 
19 lutego 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczął się  kurs ECDL dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Celem 60-godzinnego kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Beneficjenci nauczą się korzystać z edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, formatowania oraz używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, niezbędnych do tworzenia i formatowania wykresów, diagramów, a także korzystania z sieci informatycznych. Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpią do egzaminów, które określą poziom nabytych kwalifikacji zgodnie ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym równoważnym. Posiadanie umiejętności komputerowych obecnie jest niezbędne zarówno w codziennym życiu jak i w pracy zawodowej.  Wykonawcą kursu jest Centrum Biznesu i Promocji Kadr. Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie zajęć z psychologiem w HP Szczecin
 
W dniu 15 lutego 2018 r. w Hufcu Pracy w Szczecinie rozpoczął się kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, Panią Anną Krukowską, mają na celu poznanie zagadnień związanych z komunikacją, negocjacją oraz rozwiązywaniem konfliktów. Uczestnicy poznają metody jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia indywidulane, które odbywają się w godzinach porannych, są skierowane do uczestników wybranych przez doradcę zawodowego. Mają na celu pomóc i wesprzeć osoby w ich osobistych problemach, pomóc w radzeniu sobie ze stresem i barierami w kontraktach interpersonalnych. Celem spotkań z psychologiem jest również zwiększenie motywacji uczestników do brania udziału w projekcie. Po zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem rozpoczną się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
OSDZ-YEI – doradztwo zawodowe w OSiW OHP Stargard
 
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Stargardzie trwają zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, Panią Ewą Zygnerską. Każdy z uczestników ma już za sobą indywidualne konsultacje dotyczące jego ścieżki kariery oraz odpowiednich dla niego form wsparcia przewidzianych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Aktualne zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień z zakresu rynku pracy oraz metod aktywnego poszukiwania pracy. Pod okiem doradcy zawodowego każdy uczestnik tworzy dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV), przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznaje techniki autoprezentacji. Niezwykle przydatnymi zagadnieniami poruszanymi na zajęciach są instrumenty i usługi rynku pracy oraz aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Przed uczestnikami jeszcze wiele atrakcyjnych form wsparcia, a już niebawem zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkania z psychologiem  w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W dniu 14 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończyły się indywidualne spotkania z psychologiem zorganizowane dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Konsultacje odbywały się od dnia 08.02.2018 r. i miały na celu pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych m. in. z barierami w kontaktach osobistych, niską samooceną oraz brakiem motywacji do podejmowania konstruktywnych działań. Indywidualne rozmowy pomogły młodym ludziom w poznaniu siebie, swoich potrzeb i oczekiwań, a także wzmocniły ich motywację do udziału w projekcie oraz do rozwoju osobistego.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W dniu 13 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończyły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Dwudniowe warsztaty były kontynuacją zajęć z psychologiem i stanowiły pomoc w rozwiązywaniu problemów z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Zajęcia te miały charakter prewencyjny, ich celem było uświadomienie młodzieży jak poważną chorobą jest depresja, jakie mogą być jej przyczyny oraz skutki. Uczestnicy otrzymali również odpowiedź na pytania jak można zapobiegać depresji oraz gdzie zwrócić się o pomoc. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkania z psychologiem w OSZ Szczecinek 
 
Od 31stycznia do 14 lutego 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku odbywały się indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Z tej formy wsparcia skorzystały osoby, które potrzebowały pomocy w tym zakresie. W trakcie indywidualnego wsparcia psychologicznego uczestnik projektu otrzymywał pomoc w rozwiązaniu zdiagnozowanych osobistych problemów związanych z np. trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem, agresją, konfliktami z rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań i niewiarą w swoje ukryte możliwości. Indywidualnego wsparcia psychologicznego udzielała pani Barbara Malinowska z  Centrum Kształcenia PRO-EDU w Skierniewicach. 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie indywidualnych spotkań z psychologiem w MCK Złocieniec
 
W dniu 9 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu zakończyły się indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  



Psycholog Pani Magdalena Jawor zakończyła cykl indywidualnych zajęć z zakresu pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów osobistych uczestników projektu. Z zajęć  trwających od 5 lutego 2018 roku, skorzystało pięć osób po 5 godzin każda. W trakcie rozmów beneficjenci projektu uzyskali pomoc w sposobach radzenia sobie ze stresem, emocjami i w trudnych sytuacjach życiowych. Udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem wzmocnił w młodych ludziach poczucie własnej wartości i ułatwił przezwyciężanie barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywował do dalszego udziału w projekcie.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zapobieganie depresji w MCK Choszczno - „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniu 08.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie zakończony został kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jakimi były zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Zajęcia te trwały 10 godzin i były kontynuacją grupowych zajęć z psychologiem.



Zajęcia prowadzone były przez psychologa pana Grzegorza Gromka i miały na celu uświadomić młodzieży, jak niebezpieczną chorobą jest depresja, jakie są jej przyczyny i jakie mogą być jej skutki. Dzięki radom wykwalifikowanego psychologa uczestnicy projektu dowiedzieli się jak rozpoznać początki depresji, jak z nią walczyć i gdzie zwrócić się o pomoc. Przed nasz młodzieżą kolejny etap projektu jakimi są kursy językowe oraz zajęcia z obsługi programów komputerowych.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Nie dajmy się depresji! Zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w HP Szczecinek
 
W dniu 9 lutego br. w szczecineckim Hufcu Pracy dobiegają końca zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Jest to kolejna forma wsparcia dla uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadzi psycholog Pani Barbara Malinowska. Celem zajęć jest  uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jak jej zapobiegać i gdzie zwrócić się o pomoc.



Uczestnicy podczas zajęć uczą się jak rozpoznać człowieka dotkniętego depresją, jak rozwiązywać problemy w życiu codziennym oraz jak radzić sobie ze stresem i emocjami, aby depresji zapobiec. Należy mieć nadzieję, że otrzymane wsparcie uświadomi młodym ludziom jak żyć, by nie dopadła ich depresja. Jesteśmy przekonani, że w sytuacjach kryzysowych uczestnicy wyposażeni w odpowiednią wiedzę nie zawahają się zwrócić po pomoc do specjalistów. Następnym wsparciem jakie otrzymają uczestnicy projektu OSDZ-YEI będzie kurs językowy.


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty z zapobiegania depresji wśród młodzieży w OSZ Szczecinek 
 
Od 6 do 8 lutego 2018 r. w OSZ w Szczecinku odbywały się bezpłatne warsztaty z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży zorganizowane dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Uczestnicy zajęć poznali problematykę dotyczącą źródeł depresji oraz sposoby jej zapobiegania. Pani psycholog podpowiadała młodzieży, jak rozpoznać człowieka dotkniętego depresją, w jaki sposób można radzić sobie ze stresem i z sytuacjami nieprzewidzianymi oraz jak wzmacniać myślenie pozytywne , by nie bać się rozwiązywać zaistniałych konfliktów. Uczestnicy, angażując się w zajęcia, uświadomili sobie, że depresja jest poważną chorobą, która niestety dotyka coraz częściej ludzi młodych i wymaga specjalistycznego leczenia. 


 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W dniu 8 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie rozpoczęły się warsztaty psychologiczne dla  uczestników  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



W ciągu dwóch dni zajęć młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach kształtujących umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, poćwiczą komunikację i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Podczas zajęć będą również uczestniczyć w symulacjach rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogliby się zetknąć, takich jak stres, agresja, uzależnienie, odrzucenie, itp. Celem warsztatów jest również zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego.


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w MCK Złocieniec - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniach 07-08.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu zostało zrealizowane kolejne wsparcie projektowe tj. grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanego psychologa - Panią Magdalenę Jawor.



Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży miały charakter profilaktyczny, ze względu na wzrost zachorowań na depresję wśród młodych osób. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja, którą nazywa się chorobą młodego pokolenia oraz jakie niesie skutki. Ponadto przedstawiono przyczyny depresji i sposoby jej diagnozowania, a przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie zwrócić się po pomoc. Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach, wyciągając wnioski na przyszłość, by pomimo trudnej sytuacji życiowej nie trwać w stanie przygnębienia, zniechęcenia czy poczucia braku sensu. 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zapobieganie depresji wśród młodzieży w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
Od 7 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwają dwudniowe zajęcia z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Prowadzone są one w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadzi pani psycholog Martyna Pawlak-Modzelewska.



Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące źródeł depresji oraz możliwości jej zapobiegania. Uczestnicy będą mogli popracować nad rozpoznawaniem swoich emocji i dowiedzą się jak umiejętnie radzić sobie ze stresem i z sytuacjami stresującymi. Będą uczyć się zamieniać negatywne myślenie na myślenie pozytywne. Grupa popracuje również nad różnymi możliwościami rozwiązywania konfliktów społecznych.
Uczestnicy projektu chętnie współpracują z panią psycholog i angażują się w wykonywanie zadań.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wsparcie psychologiczne w MCK Złocieniec - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”​

W dniach 05-06.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykwalifikowane psychologa - Panią Magdalenę Jawor. 
 


Grupowe wsparcie psychologiczne miało na celu przede wszystkim wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. Zakres przeprowadzonych zajęć obejmował: integrację, komunikację, negocjacje oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Uczestnicy zajęć nauczyli się jak samemu radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, gdzie zwrócić się o pomoc. Z kolei warsztatowa forma spotkań umożliwiła symulację rozwiązywania możliwych problemów, z którymi mogliby się zetknąć m. in.: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie. Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem będą indywidualne konsultacje psychologiczne, dla osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Udział w zajęciach grupowych z psychologiem zwiększył motywację uczestników do kontynuowania udziału w projekcie oraz do dalszego rozwoju osobistego.





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne spotkania z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu​

W kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbyły się indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży. Pięcioro z uczestników miała możliwość odbycia pięciogodzinnych sesji podczas których mogli porozmawiać o swoich problemach oraz uzyskać radę i wsparcie od kompetentnego specjalisty.
 

 


Zajęcia z psychologiem to przede wszystkim wzmocnienie wśród uczestników swojego poczucia wartości, nauka zachowania się w sytuacjach trudnych a przede wszystkim możliwość wysłuchania ich trosk. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a młodzież chętnie w nich uczestniczyła. 





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w MCK Barlinek​
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku rozpoczęły się grupowe oraz indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na tematykę spotkań oraz sposób ich prowadzenia. 

Młodzież pracuje z psychologiem wykorzystując „burzę mózgów”, case study (metodę indywidualnych przypadków), pracę w grupach oraz inne techniki doskonalenia i kształtowania swojej osobowości. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Obejmują one wzmocnienie kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania sytuacji trudnych oraz konfliktowych takich jak agresja, stres, uzależnienie, niska samoocena czy odrzucenie. Młodzież z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie się zajęć z kreowania wizerunku, gdzie będzie mogła przejść metamorfozę oraz odbyć kursy i staże zawodowe u lokalnych pracodawców. 





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie​
5 lutego 2018 r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie rozpoczęły się indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadzi pani psycholog Martyna Pawlak-Modzelewska.
 






Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące wzmacniania kompetencji społecznych, budowania zaufania wobec grupy, trening z zakresu integracji, komunikacji i prowadzenia negocjacji, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz podwyższanie samodzielności i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.Wybrani uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych, które dostosowane będą do ich indywidualnych potrzeb. Mają one na celu pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów wynikających np. z trudnej sytuacji rodzinnej, nieradzeniem sobie ze stresem, problemami, barierami w komunikacji interpersonalnej oraz zaniżoną samooceną.
 



Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Wsparcie psychologiczne w MCK Choszczno - „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie zakończony został pierwszy etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jakim były zajęcia z doradztwa zawodowego. Nadszedł czas na kolejny etap realizacji projektu – wsparcie psychologiczne.



W dniu 05.02.2018 r. młodzież rozpoczęła grupowe wsparcie psychologiczne z psychologiem panem Grzegorzem Gromkiem. Zajęcia trwają 10 godzin i mają na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników oraz zbudowania zaufania wobec grupy. Poprzez treningi i warsztaty młodzież nauczy się jak radzić sobie z problemami takimi jak: stres, agresja, uzależnienie czy niska samoocena. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach z psychologiem zwiększą również swoją motywację do aktywnego udziału w pozostałych wsparciach w ramach projektu. Kontynuacją grupowych zajęć z psychologiem będą indywidualne konsultacje psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zapobieganie depresji i radzenie sobie ze stresem w Wałczu – „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
W dniu 5 lutego 2018 roku beneficjenci HP Wałcz pod nadzorem psychologa Pawła Szałka zakończyli grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas 10 – godzinnych zajęć młodzież dowiedziała się jak rozpoznać człowieka dotkniętego depresją.



Prowadzący omówił potencjalne źródła depresji, co skłoniło młodzież do żywej dyskusji na ten temat. Dużo miejsca poświęcono na poznanie siebie, swoich emocji, które często decydują o wyborach, powodzeniu lub porażce. Psycholog bardzo ciekawie dokonał analizy relacji społecznych i omówił podstawy komunikowania się. W części praktycznej wspólnie opracowano tematy konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Na koniec zajęć młodzież wysunęła wspólny wniosek, że źródłem depresji w dużej mierze jest stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem były ostatnim elementem grupowych spotkań. Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z zajęć, które dały im podstawy do poznania siebie samego i dostrzeżenia niepożądanych zjawisk prowadzących do depresji również u innych. Równolegle część grupy odbywa indywidualne wsparcie psychologiczne.
 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Wzmacnianie kompetencji społecznych uczestników projektu „OSDZ – YEI”
 
W Hufcu Pracy w Szczecinku trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia–YEI”. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. W Szczecinku wsparciem w ramach projektu objętych zostało 10 osób w wieku 18-24 lat, które aktualnie nie uczą się i nie pracują. Zajęcia projektowe trwać będą do sierpnia 2018 r.



Dotychczas, w ramach projektu odbyły się indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Aktualnie prowadzone jest grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne. Celem treningów i warsztatów prowadzonych w ramach wsparcia jest wzmacnianie kompetencji społecznych uczestników projektu i budowanie zaufania wobec grupy. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W ramach warsztatów młodzi ludzie nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w tym radzenia sobie w nowej grupie, rozwijania poczucia własnej wartości i nawiązywania kontaktów. Indywidualne wsparcie psychologiczne ma na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych z nieradzeniem sobie ze stresem, konfliktami rówieśniczymi czy wynikające bezpośrednio z sytuacji rodzinnej. Nabycie powyższych umiejętności będzie motywowało uczestników projektu do podejmowania konstruktywnych działań, zwiększy ich  samodzielność, a tym samym szansę na znalezienie zatrudnienia. Zajęcia prowadzi psycholog pani Barbara Malinowska.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” w MCK Pyrzyce
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach trwają grupowe i indywidulane spotkania z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem zajęć jest zintegrowanie grupy, nabycie kompetencji społecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Młodzież nabywa umiejętności radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, agresją, uzależnieniami oraz odrzuceniem.



Poprzez zabawę i grupowe zadania doskonalą umiejętności komunikacyjne, mają okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, uczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami. Dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież może doświadczyć wsparcia grupy w pokonywaniu trudności oraz ma możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących są udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, dają niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi. Ten rodzaj wsparcia motywuje uczestników do udziału w projekcie, jest okazją do rozwoju osobistego oraz zwiększenia samodzielności. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zapobieganie depresji w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
Dnia 01.02.2018 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. W spotkaniach z psychologiem bierze udział dziesięcioosobowa grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży.



Celem tych zajęć ma być uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje. Zajęcia te to przede wszystkim informacja dla uczestników jak można tej chorobie zapobiegać oraz gdzie się zwrócić po pomoc. Spotkania z psychologiem cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzięki nim młodzież ma możliwość lepszego poznania samego siebie, rozwijania różnych umiejętności tj. radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością, okazywania emocji oraz współdziałania z innymi. 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie dobiegła końca druga tura warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Podczas 40 godzin zajęć uczestnicy zostali wyposażeni w praktyczną wiedzę niezbędną do poruszania się po rynku pracy, obejmującą metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, a także zostali zapoznani z instytucjami, instrumentami oraz usługami rynku pracy. W czasie zajęć młodzież doskonaliła również kompetencje miękkie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności oraz relacji interpersonalnych.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkania z psychologiem w OSZ Szczecinek 
 
31 stycznia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się bezpłatne warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji społecznych, podwyższenie samodzielności i zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu. Ponadto program warsztatów przewiduje treningi w zakresie integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,  jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i/lub gdzie się skutecznie zwrócić po pomoc. W trakcie grupowego wsparcia psychologicznego młodzież będzie aktywnie uczestniczyć w różnorodnych ćwiczeniach proponujących sposoby na rozwiązywanie problemów, z którymi można się na co dzień zetknąć. Dlatego podjęta zostanie tematyka spotkań dotyczących stresu, agresji, niskiej samooceny, odrzucenia oraz spraw integrujących grupę i motywującą do aktywności na rynku pracy. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą także w indywidualnych konsultacjach psychologicznych, które mają na celu pomoc w rozwiązaniu zdiagnozowanych osobistych problemów uczestnika związanych, np. z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem, agresją, barierą w kontaktach interpersonalnych, niewiarą w swoje ukryte możliwości. Spotkania z uczestnikami projektu prowadzi pani Barbara Malinowska z  Centrum Kształcenia PRO-EDU w Skierniewicach. 




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia z wsparcia psychologicznego w Wałczu – „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
Grupa z Hufca Pracy w Wałczu jest już po zajęciach z doradcą zawodowym. Na grupowych spotkaniach uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy, możliwościami zatrudnienia oraz sposobami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Indywidualne zajęcia służyły przede wszystkim badaniom predyspozycji zawodowych uczestników projektu i stworzeniu Indywidualnego Planu Działania.

          

W dniu 30.01.2018 r. w Hufcu Pracy odbyły się pierwsze zajęcia z psychologiem Panem Pawłem Szałkiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głównym celem zajęć jest wsparcie psychologiczne i motywacja uczestników kursu w ramach pracy zawodowej, czyli trening i warsztaty. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania prowadzącego z grupą. Każdy z kursantów przedstawił swój przebieg procesu edukacyjnego i plany zawodowe. Następnie psycholog przedstawił sposoby radzenia sobie ze stresem i przełamywanie trudności powstające podczas życia zawodowego i prywatnego. Po zajęciach z psychologiem grupa HP Wałcz rozpocznie zajęcia z kursu komputerowego ECDL oraz prawa jazdy kat. B. Wszyscy czekają na kursy zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie, które dadzą możliwość zdobycia kwalifikacji, a przez to większe możliwości na rynku pracy. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie zajęć grupowych z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI w MCK Białogard
 
Dnia 30 stycznia 2018 r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie rozpoczęły  się zajęcia grupowe z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadzi doświadczona w swojej dziedzinie pani psycholog Justyna Olejnik. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie spotkań grupowych jak i konsultacji indywidualnych.



W jego trakcie uczestnicy mają możliwość zapoznania się między innymi z tematyką stresu, umiejętnościami rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz innych czynników mających wpływ na określone zachowania człowieka. Następne spotkania z psychologiem dotyczyć będą występującej coraz częściej wśród młodzieży tematyki depresji i jej zapobiegania.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie zajęć z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
Dnia 30.01.2018 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbyły się pierwsze zajęcia z psychologiem w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży. W warsztatach uczestniczy dziesięcioosobowa grupa osób w wieku 18-24 lata, które nie posiadają w ogóle lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe oraz są osobami niepracującymi i niekształcącymi się.



Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog, pracujący na co dzień z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych. Dodatkowo dla pięciu osób najbardziej potrzebujących przewidziano pięciogodzinne spotkania indywidualne. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie zaufania wobec grupy oraz nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych celem podwyższenia samodzielności oraz wzbudzanie chęci do aktywnego życia i funkcjonowania na rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego w MCK Gryfino
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie zakończono zajęcia z drugiego zadania w projekcie OSDZ-YEI tj. wsparcia motywacyjno-doradczego. Zajęcia prowadził doradca zawodowy. Miały one na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu. Tematyka zajęć była bardzo obszerna.



Na zajęciach grupowych obejmowała takie zagadnienia jak: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak również poznania instytucji i usług rynku pracy. Podczas zajęć indywidualnych badano predyspozycje zawodowe uczestników projektu oraz opracowano Indywidualny Plan Działania (IPD). Cała forma wsparcia ma na celu poprawienie sytuacji uczestników projektu na rynku pracy do uzyskania przez nich stałego zatrudnienia.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w HP Świnoujście - doradztwo zawodowe
 
Hufiec Pracy w Świnoujściu bierze udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-24 lata (nieposiadających zatrudnienia, niekształcących się i nieszkolących się). Uczestnicy projektu otrzymują różne formy wsparcia, min. - zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z psychologiem, kurs językowy, zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych, kurs ECDL, kurs na prawo jazdy kat. B, kurs zawodowy, indywidualne pośrednictwo pracy, zajęcia z kreowania wizerunku, a na koniec 3-miesięczny płatny staż u lokalnych pracodawców,
Odbyły się już pierwsze zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu są bardzo zaangażowani i chętni do pracy, a na zajęciach panuje luźna i miła atmosfera.
Pani Aneta Janiszyn – doradca zawodowy, skrupulatnie dobiera zadania i ćwiczenia dla uczestników projektu, zgodnie z ich predyspozycjami zawodowymi. Uświadamia, że ukończenie projektu daje wiele możliwości w poruszaniu się na lokalnym rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe doradztwo zawodowe w MCK Choszczno - „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie w dniu 26.01.2018 r. zakończone zostały zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Było to kolejne działanie w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia trwały 40 godzin, prowadziła je doradczyni zawodowa – Pani Ewa Zygnerska.



Warsztaty grupowe miały charakter praktyczny i interaktywny. Dzięki nim grupa zintegrowała się. Doradczyni zawodowa w trakcie zajęć przygotowała z uczestnikami dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), zapoznała młodzież z lokalnym rynkiem pracy, przygotowała do pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Kolejnym etapem realizacji projektu będą grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, oraz kursy językowe, komputerowe i na prawo jazdy kat. B. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”
 
8 stycznia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsko-Zdroju rozpoczął się drugi etap realizacji zajęć z doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy realizowanych w ramach w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”.



Celem 40 godzinnych warsztatów jest przygotowanie młodych ludzi do jak najłatwiejszego wejścia na rynek pracy. Beneficjenci pod kierunkiem doradcy zawodowego Pani Doroty Olszak uczą się tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowują się do pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Po zakończeniu tego modułu zajęć beneficjenci będą uczestniczyć w warsztatach psychologicznych, zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych, kursie prawa jazdy kat. B oraz wybranych kursach zawodowych. Finalną częścią projektu będzie 3 miesięczny staż zawodowy u lokalnych pracodawców sprawdzający w praktyce nabyte, we wcześniejszych etapach, umiejętności.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Poradnictwo grupowe w Hufcu Pracy w Szczecinie
 
W Hufcu Pracy w Szczecinie zakończyły się grupowe zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z tematyką funkcjonowania na rynku pracy.



Konstruowali dokumenty aplikacyjne, przygotowywali się do rozmowy z pracodawcą. Szczególne znaczenie miały spotkania dotyczące motywacji i chęci do podjęcia zatrudnienia jak też obrazu idealnego szefa i stosowania wzmocnień pozytywnych i konstruktywnej krytyki w pracy zawodowej.
Uzupełnieniem zajęć były wystąpienia pośrednika pracy i asystenta EURES, które przybliżyły młodzieży tematykę metod poszukiwania pracy w kraju jak też za granicą. Elementem zapewniającym bezpieczeństwo w trakcie nawiązywania stosunku pracy były zagadnienia związane z prawem pracy.
Uczestnicy chętnie uczestniczyli w zajęciach. Zadawali pytania i brali aktywny udział w dyskusjach. Nabyli niezbędną wiedzę pomocną w sprawnym i efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Uzupełnieniem posiadanych kompetencji społecznych będzie udział w szkoleniach zawodowych i stażach zapewniających doświadczenie zawodowe.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Centrum Edukacji i Pracy OHP w Koszalinie
 
Od dnia 15 grudnia 2017 roku trwają w CEIPM OHP w Koszalinie zajęcia grupowe z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie Marianną Różycką, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”.

     

Udział w czterdziestogodzinnych zajęciach ma zwiększyć motywację i umiejętności poszukiwania pracy, pomóc w określeniu potencjału zawodowego i przede wszystkim przygotować do rozmowy z pracodawcą. Największą atutem zajęć dla beneficjentów jest część praktyczna zajęć i wiedza, którą będą mogli wykorzystać po odbyciu staży zawodowych. Uczestnicy mają okazję  nauczyć się między innymi prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami i negocjowania warunków pracy oraz płacy. Doskonalenie umiejętności sporządzania niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, pozwoli skutecznie poruszać się po rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Warsztaty aktywnego poszukiwania  pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
19 grudnia 2017 r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie zakończyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Ostatnie 20 godzin zrealizowano w formie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.



Zajęcia miały charakter praktyczny i obejmowały zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
Zastosowane metody pracy sprzyjały dobremu przygotowaniu do poruszania się po rynku pracy, a obejrzane filmy edukacyjne przyczyniły się do poznania faktycznych sytuacji jakie mogą wystąpić w życiu. Głównym celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do prawdopodobnych sytuacji jakie mogą ich spotkać podczas procesu rekrutacji.
Cała grupa projektowa wykazała się dużym zaangażowaniem podczas zajęć, a zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się w realizacji przyszłych planów zawodowych.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Realizacja zajęć grupowych w jednostkach ZWK OHP w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
Miesiąc grudzień 2017 to miesiąc kiedy jednostki Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie przystąpiły do realizacji kolejnego wsparcia w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jakim są grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego wraz z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są przez doradców zawodowych zatrudnionych w ZWK OHP w Szczecinie. Trwają 40 godzin i mają charakter praktyczny i symulacyjny. Dzięki nim uczestnicy projektu mogą się poznać ze sobą i zintegrować. Doradcy zawodowi pomagają w napisaniu listu motywacyjnego, CV, przygotowują do rozmowy o pracę. Na zajęciach poruszane są zagadnienia takie jak: rynek pracy, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia grupowe projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
Dnia 18.12.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach odbyły się kolejne zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W trakcie cyklu zajęć uczestnicy poznają zasady aktywnego poszukiwania pracy, zaznajomią się z pojęciem rynku pracy oraz związanymi z tym tematem definicjami.



Poszerzą też wiedzę na temat kompetencji miękkich niezbędnych do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Zajęcia, w których uczestniczy 10 osobowa grupa prowadzone są przez doradcę zawodowego. Spotkania prowadzone są w formie warsztatowej i mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy, kompletowania dokumentacji aplikacyjnej i nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu
 
W dniach 15 grudnia 2017 roku, rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie Kamilą Gołębiowską, w ramach projektu „Od szkolenia d zatrudnienia –YEI”.



Udział w czterdziestogodzinnych zajęciach ma zapewnić uczestnikom między innymi możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Największą atutem zajęć dla beneficjentów jest część praktyczna zajęć i wiedza, którą będą mogli wykorzystać po odbyciu staży zawodowych. Uczestnicy będą uczyć się między innymi prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami i negocjowania warunków pracy oraz płacy. Beneficjenci  zdobędą umiejętności z zakresu sporządzania niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, by skutecznie poruszać się po rynku pracy.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w MCK Złocieniec - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniu 15.12.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Emilię Jakubowską , w łącznym wymiarze 40 godzin.



Uczestnicy zajęć zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi m. in. komunikacji interpersonalnej, rynku pracy (w tym: instytucje, usługi i instrumenty rynku pracy), metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania prawidłowych dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny oraz CV), rozmowy kwalifikacyjnej (w tym: autoprezentacja) czy przedsiębiorczości. Zajęcia miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Warsztatowa forma spotkań, zawierająca gry i zabawy dydaktyczne, skłaniała młodzież do aktywnego udziału oraz do współpracy w grupie. Natomiast dyskusje i pogadanki umożliwiały wszystkim uczestnikom wyrażenie własnych opinii, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi i życiowymi, bez oceniania i krytykowania innych. Każda z osób podsumowując zajęcia wyraziła zadowolenie z ich przebiegu, ze względu na interesującą tematykę i ciekawą formę ich prowadzenia. Zajęcia z doradcą zawodowym, zarówno indywidualne, jak i grupowe, umożliwiły zbudowanie zaufania oraz integrację grupy projektowej.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie grupowych zajęć z doradcą zawodowym w HP Szczecin w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
Dnia 14 grudnia 2017 r. rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla dziesięcioosobowej grupy Hufca Pracy 16-5 w Szczecinie realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Warsztaty prowadzi Pani Dominika Starczewska, doradczyni zawodowa Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Przez najbliższe dni uczestnicy projektu będą zgłębiać zagadnienia związane z samopoznaniem, swoimi predyspozycjami zawodowymi, skuteczną komunikacją i autoprezentacją. Ważnym uzupełnieniem kwestii związanych z doradztwem zawodowym są warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, podczas których uczestnicy ćwiczą rozmowę o pracę, poznają metody poszukiwania zatrudnienia oraz zaznajamiają się z instrumentami i usługami rynku pracy. Cały cykl zajęć grupowych z doradcą zawodowym będzie obejmował 40 godzin. Ich celem jest integracja grupy, wzmocnienie własnej samooceny oraz nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do aktywnego poszukiwania pracy. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkania indywidulane z doradcą zawodowym w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu
 
14 grudnia 2017 roku, w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu zakończyły się spotkania indywidualne doradcy zawodowego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Kamili Gołębiowskiej z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.



Celem zajęć było przeprowadzenie zajęć z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez diagnozę predyspozycji zawodowych oraz indywidualny dobór form wsparcia w ramach ścieżki projektowe – niezbędnych do planowania rozwoju kariery zawodowej. Każdy z uczestników projektu otrzyma w najbliższym czasie wsparcie: zajęcia z doradztwa zawodowego, grupowe zajęcia z psychologiem, kursy zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe. Dodatkowo uczestnicy skorzystają z fakultatywnych wsparć (zaproponowane indywidualnie) tj. indywidualnego wsparcia psychologicznego, kursu ECDL. Określenie potrzeb oraz diagnoza predyspozycji zawodowych zapewni uczestnikom otrzymanie adekwatnej formy pomocy, która poprawi ich sytuację na rynku pracy, tym samym zwiększy szansę na uzyskanie zatrudnienia.
 





Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ostatnie zajęcia grupowe w ramach projektu OSDZ-YEI w MCK Wałcz

W Hufcu Pracy w Wałczu odbyły się ostatnie zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań młodzież zapoznała się z tematyką rynku pracy, autoprezentacji, metodami aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych.



Beneficjenci otrzymali również informacje związane z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Uczestnicy mieli możliwość nabycia nowych umiejętności, szczerego poznania samego siebie oraz nabycie wiedzy na temat walki ze stresem lub nieśmiałością podczas wystąpień publicznych. Odpowiedzi formułowane były metodą dyskusji, gdzie każdy uczestnik mógł wykazać się nabytą wiedzą oraz przedstawić swój pogląd na dany temat. Kolejne zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego odbędą się dla grupy uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w OSZ Szczecinek
 
W dniach 5-13 grudnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku zostały zorganizowane zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla 10. uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych organizowanego przez Zachodniopomorską Komendę Wojewódzką OHP w Szczecinie.

     

Warsztaty prowadziła pani Kamila Gołębiowska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie. Zajęcia warsztatowe dotyczyły bardzo ciekawej problematyki z zakresu komunikacji, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej a także poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Bardzo ważnym elementem pracy uczestników była ich integracja jako grupy, co w czasie zajęć stworzyło możliwość budowania silnych wzajemnych kontaktów. Doradca zawodowy zaproponował ćwiczenia, które były tak dobrane, aby każdy z beneficjentów mógł swobodnie w nich uczestniczyć. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” ponadto gwarantuje młodym beneficjentom uzyskanie wsparcia obejmującego m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kurs ECDL, kurs prawa jazdy kat. B oraz kurs zawodowy, przyuczający do nowego zawodu. Uczestnicy projektu odbędą również 3-miesięczny staż pracy, który pozwoli im nabyć praktyczne umiejętności w związku z wybranym zawodem.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe zajęcia w projekcie „Obudź swój potencjał - YEI” w MCK Pyrzyce
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach trwają zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na pierwszym spotkaniu poruszone zostały sprawy organizacyjne dotyczące projektu oraz realizowanych zajęć.



Uczestnicy wraz z prowadząca ustalili zasady współpracy na zajęciach, oraz wykonali szereg ćwiczeń służących wzajemnemu poznaniu się i integracji grupy. Na kolejnych warsztatach omawiano zasady aktywnego poszukiwania pracy, zaznajamiając się z pojęciem rynku pracy oraz związanymi z tym tematem definicjami. W trakcie kolejnych zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Przez cały okres trwania projektu beneficjenci objęci są wsparciem opiekuńczo-wychowawczym.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W dniu 13 grudnia 2017 r. w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie, zakończyły się grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego.



W ciągu 40 godzin zajęć uczestnicy zostali przygotowani w sposób praktyczny do rozmowy kwalifikacyjnej oraz do poruszania się po rynku pracy. Nabyli wiedzę dotyczącą komunikacji werbalnej, mowy ciała i relacji interpersonalnych oraz poznali prawa asertywności. W czasie warsztatów poruszano również tematy dotyczące prawa pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy ze słuchaczy projektu mógł wziąć udział w symulacyjnej rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy ukończyli warsztaty z profesjonalnie przygotowanym pakietem dokumentów aplikacyjnych oraz z wiedzą na temat instytucji i usług na rynku pracy.




 

Projekt wspierany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna - projekt „Od szkolenia i zatrudnienia –YEI” w Barlinku
 
W dniu 13.12.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku zakończyły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. W ramach zajęć młodzież poznała swoje słabe i mocne strony, miała możliwość przygotować dokumenty aplikacyjne oraz przejść przez symulację sytuacji związanych z rozmową o pracę. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na ciekawą tematykę, jak również możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy podczas wystąpień publicznych, pracy w zespole oraz rozwiązywania zadań.



Na zajęciach wykonano test na potencjał twórczy, na umiejętność podejmowania decyzji oraz stosowania się do poleceń. Młodzież mogła przekonać się też, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z niewłaściwym odczytywaniem ofert zatrudnienia, podpisywaniem umów, poznać swój styl uczenia się i komunikowania. Wszystkie te działania miały na celu wprowadzenie młodego człowieka w trudny i dorosły świat zawodowy, tak by skuteczniej szukać pracy i utrzymać się na rynku. Przed uczestnikami jeszcze wiele interesujących form wsparcia takich jak warsztaty usamodzielniające, kreowanie wizerunku, kursy i staże zawodowe.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Trzebiatowie
 
Dnia 12.12.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Trzebiatowie zakończyły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Od początku grudnia 10-cio osobowa grupa uczestniczyła w 40-to godzinnych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, na których doradca zawodowy Renata Ćwikła przybliżyła zagadnienia związane z poruszaniem się po rynku pracy.



Warsztaty były uzupełnieniem indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym. Uczestnicy poznali mechanizmy funkcjonowania rynku pracy. Zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzyli dokumenty aplikacyjne. Zostały przedstawione zagadnienia związane z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Dodatkowo w trakcie zajęć zostały poprowadzone ćwiczenia związane z określeniem celów, nauką motywowania się do działania i radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy zaproponował niekonwencjonalne zadania, które w efekcie pozwoliły uczestnikom na szczegółową analizę mocnych i słabych stron, pod kątem przyszłego stanowiska pracy, oraz pozwoliły na całkowitą integrację grupy.




 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
11 grudnia 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia w wymiarze 40 godzin prowadzi Magdalena Śniadecka.



Na początku spisany został kontrakt czyli zasady zachowania podczas zajęć – zaakceptowany i podpisany własnoręcznie przez każdego z uczestników. Pierwszy dzień zajęć miał m.in. charakter integracyjny. Uczestnicy opowiadali o sobie i wykonywali zadania zwiększające ich pozytywną samoocenę. Dodatkowe ćwiczenia dotyczące profilu zainteresowań potwierdziły zgodność zainteresowań z wybranym kursem zawodowym, ustalonym podczas indywidualnych spotkań z doradcą i opracowanym Indywidualnym Planem Działania.
W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, oswojenia się z rozmową kwalifikacyjną. Młodzież pozna aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz dowie się jak najlepiej pogodzić kwestie życia rodzinnego i zawodowego.
Grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie zakończy się 19 grudnia 2017 r.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Hufcu Pracy 16-9 w Szczecinku.
 
W dniach od 5 do 13 grudnia 2017 roku, trwają w Hufcu Pracy 16-9 w Szczecinku zajęcia grupowe z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie Marianną Różycką, w ramach projektu „Od szkolenia d zatrudnienia –YEI”.



Udział w czterdziestogodzinnych zajęciach ma zapewnić uczestnikom między innymi możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Największą atutem zajęć dla beneficjentów jest część praktyczna zajęć i wiedza, którą będą mogli wykorzystać po odbyciu staży zawodowych. Uczestnicy mają okazję  nauczyć się między innymi prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami i negocjowania warunków pracy oraz płacy. Nabycie umiejętności z zakresu sporządzania niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, pozwoli skutecznie poruszać się po rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w MCK Złocieniec - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniu 06.12.2017 r. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”, rozpoczęli udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Zajęcia, w grupie z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu (10 osób), przeprowadzi Emilia Jakubowska- doradca zawodowy (40 godzin/ grupę).



Podczas zaplanowanych spotkań zostanie poruszona tematyka związana z m.in.: rynkiem pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto uczestnicy otrzymają informacje dotyczące instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
Zagadnieniem omawianym podczas pierwszych zajęć był rynek pracy oraz instytucje, usługi i instrumenty rynku pracy. Młodzież wykazała duże zainteresowanie tematem aktywnie uczestnicząc w zajęciach. Forma prowadzonych zajęć (praca indywidualna, praca w grupach czy gry i zabawy integrujące) odpowiadała uczestnikom. Miła i przyjazna atmosfera oraz unikanie oceniania i krytykowania innych podczas zajęć sprzyjały integracji grupy.
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym zaplanowane zostały na siedem spotkań, ostatnie zajęcia odbędą się w dniu 15.12.2017 r. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkania grupowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w OSZ Szczecinek
 
W dniu 5 grudnia 2017 r.  w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla 10. uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

     

Wsparcia uczestnikom udziela pani Kamila Gołębiowska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie. Warsztaty z doradcą zawodowym obejmują następujące zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego oraz CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Wsparcie przewidziane dla młodych ludzi w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” obejmują indywidualne podejście do każdego uczestnika, a formy pomocy zostały tak skonstruowane, aby ułatwić młodzieży jak najszerszy dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć trudności w uzyskaniu zatrudnienia. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w MCK Barlinek
 
W dniu 05.12.2017 r. rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jutro kolejny dzień spotkań z doradcą zawodowym, na których metodą interaktywną i warsztatową młodzież przybliży sobie zagadnienia związane z rynkiem pracy, pozna mechanizmy jego funkcjonowania oraz przygotuje dokumenty aplikacyjne do pracy.



Ciekawym elementem zajęć będzie także symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia będą trwały do 13.12.2017 r. i zakończone zostaną zagadnieniami związanymi z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz dokonaniem analizy bieżących ofert zatrudnienia. Warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ dzięki temu młodzież ma możliwość poznać swoje słabe i mocne strony, przy czym aktywnie uczestniczy także w zajęciach prowadząc dyskusję, burzę mózgów oraz korzysta z metody case study jako metody indywidualnych przypadków. Doradca zawodowy chętnie odpowiada także na wiele zadawanych pytań, które mają motywować uczestnika do samopoznania.







Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie zajęć grupowych z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI w MCK Białogard
 
W dniu 04.12.2017r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie rozpoczęły  się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadzi pani Justyna Kraszewska.



Zajęcia zostały podzielone na cykl siedmio, 6-godzinnych spotkań. W jego trakcie uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów koniecznych w trakcie poszukiwania pracy (listu motywacyjnego oraz CV). Tematyka spotkań będzie obejmowała również zagadnienia związane z rozmową kwalifikacyjną, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy. Młodzieży zostanie przedstawiona także aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W dniu 04 grudnia 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, rozpoczęli cykl warsztatów z doradztwa zawodowego.



W pierwszym dniu zajęć uczestnicy przedstawiali się, opowiadali o sobie i wyrażali swoje obawy i oczekiwania dotyczące udziału w projekcie. Po części integracyjnej doradca zawodowy przybliżył uczestnikom elementy prawa pracy, tendencje panujące na lokalnym rynku oraz sposoby poszukiwania pracy.
W czasie 40 godzin zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które po zakończeniu udziału w projekcie pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. Będą przygotowani do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych oraz bez problemu będą potrafili przygotować własne dokumenty aplikacyjne.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym w HP Szczecin
 
Dnia 30 listopada 2017 r. w Hufcu Pracy 16-5 w Szczecinie zakończyły się indywidualne zajęcia z Panią Dominiką Starczewską - doradcą zawodowym, przeprowadzane w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



W wyniku czterogodzinnych spotkań uczestnicy projektu wspólnie z doradcą zawodowym opracowali własny Indywidualny Plan Działania, wskazujący ich możliwości na rynku pracy oraz sposoby osiągania swoich celów edukacyjno-zawodowych. Uczestnicy są zainteresowani ukończeniem kursów zawodowych, komputerowych, językowych czy prawa jazdy kat. B. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszą się również zajęcia z wizażu połączone z usługą stylisty i zakupem stroju na rozmowę kwalifikacyjną. Wielu uczestników wskazuje również potrzebę porozmawiania na temat swoich trudności z psychologiem na zajęciach indywidualnych. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zakończenie indywidualnych spotkań  z doradcą zawodowym w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Szczecin
 
W dniu 30 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończył się cykl indywidualnych spotkań doradcy zawodowego z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Podczas spotkań z doradcą zawodowym zostały wytyczone ścieżki kariery dla 10-ciu uczestników projektu, podczas których opracowane zostały Indywidualne Plany Działania, w których sprecyzowano dodatkowe wsparcia jakimi zostaną objęci. Zawody wytypowane dla grupy osób z MCK Szczecin to zawody deficytowe na szczecińskim rynku pracy. Po ukończeniu kursów zawodowych oraz ukończeniu 3- miesięcznych staży uczestnicy wypełnią tę lukę.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne porady w Hufcu Pracy w Świnoujściu
 
W 16-14 Hufcu Pracy w Świnoujściu rozpoczęło się indywidualne poradnictwo dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



W trakcie spotkania z doradcą zawodowym uczestnicy mają możliwość przybliżenia własnej sylwetki zawodowej poprzez autoanalizę wspartą poszczególnymi narzędziami. Oceniają swoje mocne i słabe strony, możliwości, ograniczenia, szczególnie w kontekście wyboru szkolenia zawodowego. Nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych odpowiadających zawodom deficytowym, pozwoli na bardziej efektywne wejście na rynek pracy. Podsumowaniem współpracy z doradcą zawodowym jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Doradztwo zawodowe w MCK Choszczno w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie rozpoczęły się pierwsze zajęcia w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu ustalić dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania.



Doradca zawodowy w trakcie rozmowy ustala z uczestnikiem projektu jak będzie wyglądała jego ścieżka projektowa, jakie uzyska wsparcia, np. prawo jazdy, kurs językowy czy komputerowy oraz jaki odbędzie kurs zawodowy, po którym zostanie skierowany do lokalnego pracodawcy na staż zawodowy. W trakcie 4 godzin zajęć uczestnik ma możliwość rozwiązać testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, dzięki którym pozna swoje mocne i słabe strony. Po zajęciach indywidualnych, uczestnicy wezmą udział w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego wraz z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Zajęcia projektowe z doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie odbywają się zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zrekrutowani do tej pory uczestnicy uczestniczą w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym.



Wsparcie jest wstępem do całego procesu kształcenia przewidzianego dla beneficjentów. Głównym celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdej osoby. Uczestnicy mogą się także dowiedzieć jakie zajęcia w ramach projektu są dla nich przewidziane. Doradca zawodowy sprawdzi predyspozycje zawodowe uczestników a przygotowane przez niego wnioski pomogą zebrać informacje przydatne do skierowania beneficjentów na konkretny kurs oraz staż zawodowy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w OSZ Szczecinek zakończone 
 
W dniach 10 - 23 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyły się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Indywidualne spotkania z dziesięciorgiem uczestników przeprowadził doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie. W trakcie zajęć beneficjenci określali swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony. Dzięki tym spotkaniom udało się pomóc uczestnikom opracować Indywidualny Planu Działania (IPD), co też stało się okazją do zapoznania się z ich potrzebami. Po zakończeniu indywidualnych zajęć uczestnicy projektu rozpoczną cykl grupowych zajęć warsztatowych z doradcą zawodowym i psychologiem. Udział w projekcie ułatwi młodym ludziom, poprzez kusy zawodowe i trzymiesięczne staże, nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w konsekwencji kontynuowanie pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu
 
W dniu 20.11.2017 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy rozpoczął się projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży. Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które nie posiadają w ogóle lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe oraz są osobami niepracującymi i niekształcącymi się.



Działania projektowe rozpoczęły się od zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym. Spotkania, które mają na celu zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania kariery zawodowej prowadzi pani Kamila Gołębiowska z MCiZ Koszalin. Dla każdego z uczestników przewidziane są cztery godziny spotkań na których zostanie opracowany indywidualny plan działania, kierunkujący uczestników projektu na właściwy wybór zawodu.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Od Szkolenia do zatrudnienia – YEI” w HP Szczecinek 
 
W listopadzie bieżącego roku w Hufcu Pracy w Szczecinku rozpoczęto realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W dniu 17 listopada kolejni uczestnicy skorzystali z pierwszej formy wsparcia jaką jest indywidualne doradztwo zawodowe.



Zajęcia prowadziła Pani Marianna Różycka - doradca zawodowy z MCIZ Koszalin. W trakcie czterogodzinnych spotkań doradca zawodowy przygotuje Indywidualny Plan Działania. Podczas indywidualnych konsultacji młodzi ludzie mają okazję poznać swoje mocne strony, cechy osobowości i charakteru, a także predyspozycje zawodowe. W ramach projektu przewidziane są również inne formy wsparcia takie jak: zajęcia z psychologiem, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, pośrednictwo pracy. Część uczestników otrzyma również wsparcie w formie kursu prawa jazdy kategorii B, kursu j. obcego oraz komputerowego. Dodatkowo, przez cały okres realizacji projektu młodzi ludzie mają zapewnione wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. Mamy nadzieję, że wsparcia w ramach projektu przyczynią się do podjęcia przez uczestników trafnego wyboru zawodu i zwiększy ich szansę na znalezienie wymarzonej pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w MCK Białogard w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie rozpoczęły się już indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Zajęcia prowadzi pani Justyna Kraszewska. Podczas spotkań z doradcą zawodowym, zostaną zaplanowane indywidualne ścieżki edukacyjne i zawodowe, wykonane zostaną testy preferencji i predyspozycji zawodowych, opracowany zostanie Indywidualny Plan Działań, a także doradca pomoże dobrać odpowiednie formy wsparcia w projekcie, dla każdego uczestnika.  Będą one dobierane w zależności od potrzeb uczestnika oraz jego predyspozycji zawodowych. Projekt oferuję możliwość skorzystania z takich form wsparcia jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy, wsparcie psychologiczne czy zajęcia z kreowania wizerunku połączone z przeprowadzeniem metamorfozy. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu pogłębienie wiedzy o sobie, poznanie mocnych i słabych stron oraz wybór najważniejszego, czyli zawodu pasującego do możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczestnika. Działania te pomogą skierować uczestnika na odpowiedni kurs zawodowy oraz w późniejszym etapie skierować na staż w zawodzie deficytowym na lokalnym rynku pracy. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Trzebiatowie 
 
Dnia 15.11.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Trzebiatowie odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej rekrutującej uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, połączone ze spotkaniem organizacyjnym.



Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się, biernych zawodowo, chętnych do nabycia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczyła Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy w Szczecinie Joanna Głogowska, wraz z członkami: Joanną Mączyńską, Jarosławem Jankowskim, Renatą Ćwikłą, Anną Konieczką. Przeprowadzone zostały indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, podczas których analizowano deklarację zgłoszenia do projektu. Po przeprowadzonych rozmowach została utworzona lista uczestników. Opiekun grupy w projekcie Jarosław Jankowski omówił formy wsparcia przewidziane w projekcie oraz przedstawił korzyści wynikające z uczestnictwa. Pierwsi uczestnicy zapisali się na zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego, które rozpoczną się już jutro. Młodzież została zmotywowana do aktywnego uczestnictwa w projekcie i wyraziła chęć dalszej współpracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualny Plan Działania w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w MCK Barlinek
 
W trakcie odbywających się konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego z  uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych opracowuje się Indywidualny Plan Działania, który ma na celu określenie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Istotnym działaniem jest odpowiedni dobór indywidualnych form wsparcia dla każdego uczestnika projektu.



Dotyczy to osób, które wykonują test preferencji i predyspozycji zawodowych oraz poznają swoje możliwości związane z wykorzystaniem własnego potencjału. Dobrze postawiona diagnoza potrzeb klienta pozwala na udzielenie takiego wsparcia, dzięki któremu uczestnik w pełni wykorzysta swoje możliwości. Dlatego niektórzy z uczestników kierowani są na kurs prawa jazdy kat. B, inni na kurs komputerowy o standardzie ECDL, a jeszcze inni skorzystają z wizażu w ramach zadań związanych z kreowaniem wizerunku połączonym z przeprowadzeniem metamorfozy. Postawione przed uczestnikami zadania, wymagają stałego doskonalenia oraz motywacji do działania, w celu poprawy swojej sytuacji życiowej. Projekt, który jest skierowany do młodzieży w wieku 18-24 cieszy się dużym zainteresowaniem i pozwala uczestnikom w wypracowaniu pozytywnych nawyków związanych zarówno ze sferą zawodową, jak również prywatną, dzięki planowanym warsztatom usamodzielniającym, kursom oraz stażom zawodowym u lokalnych pracodawców.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w OSZ Szczecinek 
 
Od 10 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęto realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W projekcie uczestniczy 10 osób w wieku 18-24 lat. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami i osób z terenów wiejskich.



Obecnie odbywają się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – panią Kamilą Gołębiowską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie. W ramach zaplanowanego wsparcia doradca zawodowy przeprowadza z uczestnikiem projektu zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, diagnozuje jego predyspozycje zawodowe, następnie min. poprzez indywidualny dobór form wsparcia, niezbędnych do planowania rozwoju kariery zawodowej pomaga opracować Indywidualny Planu Działania (IPD). W ramach IPD beneficjent planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej, która może zawierać m.in. przyuczenie do zawodu, dodatkowo uczestnictwo w kursie językowym, komputerowym, czy w kursie prawa jazdy. Dzięki projektowi uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” nabędą nowe kwalifikacje oraz praktyczne umiejętności zawodowe w trakcie trzymiesięcznego płatnego stażu pracy.


 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI” 
 
 W dniu 14.11.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się, biernych zawodowo oraz chcących nabyć kwalifikacje zawodowe.



Komisji przewodniczył Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie Roksana Zalega wraz z członkami: Katarzyna Kica, Justyna Kraszewska oraz Marta Buler. Komisja przeprowadziła z kandydatami indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, podczas których analizowano złożone deklarację zgłoszenia uczestnika oraz zadawano pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, sytuacji materialno-bytowej oraz motywacji do udziału w projekcie. Uczestnicy spotkania mieli także okazję na zadawanie pytań na temat form wsparcia, jakie będą realizowane w projekcie czy też kursów zawodowych i staży.
Praca Komisji zakończyła się sporządzeniem listy osób zakwalifikowanych do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Pozostaje już tylko poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu się do projektu i rozpoczęcie pierwszych zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego. 


 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
Dnia 14.11.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbyło się kolejne spotkanie z kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Grupą docelową projektu jest tzw. grupa NEET (osoby nie kształcące się, nie szkolące, nie pracujące oraz nie zarejestrowane w urzędach pracy), w wieku 18-24 lata, które nie posiadają lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe albo kwalifikacje niedostosowane do rynku pracy. W projekcie udział mogą wziąć również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywizacji zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia.
Podczas spotkań indywidualnych kandydaci zostali szczegółowo poinformowani o zakresie wsparcia jakim będą objęci w ramach projektu. W trakcie rozmów przedstawiali oni swoją obecną sytuację społeczną, materialną i edukacyjno-zawodową.
Pierwsze wsparcia rozpoczną się od spotkań z doradcą zawodowym, podczas których przeprowadzona zostanie diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz identyfikacja potrzeb edukacyjno-zawodowych. Opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania ze wskazaniem odpowiednich wsparć dla każdego z uczestników.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne doradztwo zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w MCK w Łobzie
 
Od 13 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbywają się spotkania indywidualne z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Podczas spotkań, uczestnicy wykonują testy i ćwiczenia mające na celu zdiagnozowanie ich zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Kolejnym etapem jest identyfikacja potrzeb edukacyjno-zawodowych i opracowanie Indywidualnego Planu Działania ze wskazaniem odpowiednich wsparć dla każdego z uczestników. Wszyscy beneficjenci będą mogli skorzystać z indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym, grupowego wsparcia psychologicznego, zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się, warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, kursów zawodowych oraz indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy.
Dla wybranych uczestników dodatkowo proponowane jest indywidualne wsparcie psychologiczne, kurs językowy, kurs komputerowy ECDL, kurs prawa jazdy kat. B.
Czterogodzinne spotkania z doradcą mają pomóc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz ułatwić odnalezienie się na rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne zajęcia z doradcą w Wałczu w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
Od dnia 13 listopada 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Hufcu Pracy 16-6 w Wałczu rozpoczął się cykl zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Spotkania będą odbywały się przez cały listopad i będą przeprowadzane w Młodzieżowym Centrum Kariery.



W trakcie spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy uzyskają pomoc w sprecyzowaniu swojej ścieżki zawodowej poprzez analizę testów, które będą wypełniać. Mają one na celu pogłębienie wiedzy o sobie, poznanie mocnych i słabych stron oraz wybór najważniejszego, czyli zawodu pasującego do możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczestnika. Te wszystkie działania są ukierunkowaniem uczestnika na daną kwalifikację zawodową będącą jednocześnie zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy. Dla każdego uczestnika zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania, który poza określeniem odpowiedniego dla uczestnika zawodu, będzie zawierał wsparcia, jakimi uczestnik zostanie objęty w ramach projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w MCK Barlinek
 
W dniu 13.11.2017 r. rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań z doradcą zawodowym, zostaną zaplanowane indywidualne ścieżki edukacyjne i zawodowe, wykonane zostaną testy preferencji i predyspozycji zawodowych, opracowany zostanie Indywidualny Plan Działań, a także doradca pomoże dobrać odpowiednie formy wsparcia w projekcie, dla każdego uczestnika.



Wyniki konsultacji będą wskazaniem do dalszej pracy i posłużą jako diagnoza potrzeb naszych młodych klientów. Konsultacje te cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ dzięki, temu młodzież ma możliwość poznać swoje słabe i mocne strony oraz może podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi trudności związanych z wejściem na rynek pracy. Doradca zawodowy chętnie odpowiada także na wiele zadawanych pytań, które mają motywować uczestnika do podejmowania działań na rzecz aktywnego udziału w projekcie.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”
 
13.11.2017 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbyło się spotkanie z osobami chętnymi do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży. Komisji rekrutacyjnej przewodniczył Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie - Pani Roksana Zalega.



Na spotkanie przybyły wszystkie zaproszone osoby, które szczegółowo zostały poinformowane o zakresie wsparcia jakim będą objęci w ramach projektu. Każdy z przybyłych odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji materialno – bytowej jak również motywacji do udziału w zajęciach. Młodzież miała również okazję zadać Komisji pytania i uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich zagadnienia. Kolejnym etapem rekrutacji będzie wybór najlepszych kandydatur i poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu się.
 






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ZWK OHP rozpoczęta
 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie od września 2017 r. prowadzi projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

          

W jednostkach podległych ZWK OHP od początku listopada 2017 r. trwają obrady Komisji Rekrutacyjnych, które mają na celu wyłonić spośród osób zrekrutowanych do projektu grupę 10 uczestników, które przystąpią do realizacji projektu.
W dniu 6 listopada 2017 r. w Hufcu Pracy w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej z potencjalnymi kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Komisja pod przewodnictwem koordynatora lokalnego Pani Darii Ptaszyńskiej weryfikowała kandydatów do udziału w projekcie i informowała o korzyściach jakie płyną z przystąpienia do projektu. Członkowie komisji mieli możliwość określić motywację kandydatów, jak również ich sytuację edukacyjną, rodzinną i materialną. Udzielali również odpowiedzi na pytania zadawane przez przyszłych uczestników projektu.
Dnia 7 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Złocieńcu odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Komisji przewodniczyła Pani Roksana Zalega, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie komisji w składzie: Emilia Jakubowska, Beata Czerniawska i Monika Nnaka, informowały zainteresowanych o głównych założeniach projektu i zasadach przebiegu wszystkich form wsparcia. W trakcie rekrutacji kandydaci do projektu chętnie opowiadali o sobie i zadawali liczne pytania dotyczące kursów zawodowych. Rekrutacja przebiegła w miłej i bezstresowej atmosferze, zakończonej sporządzeniem protokołu z listą osób zakwalifikowanych do projektu.
W niektórych jednostkach ruszyły też zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego. Pierwsze osoby mają już za sobą spotkania z doradcami zawodowymi, którzy ustalają Indywidualne Plany Działania, mające na celu zaplanowanie przebiegu ścieżki projektowej dla każdego z uczestników.
W dniu 8 listopada 2017 r. w Hufcu Pracy w Szczecinie rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W trakcie spotkania z doradcą zawodowym uczestnicy mieli możliwość przybliżenia własnej sylwetki zawodowej poprzez autoanalizę wspartą poszczególnymi narzędziami. Oceniali swoje mocne i słabe strony, możliwości, ograniczenia, szczególnie w kontekście wyboru szkolenia zawodowego. Nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych odpowiadających zawodom deficytowym, pozwoli na bardziej efektywne wejście na rynek pracy.
Również w dniu 8 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie rozpoczął się cykl indywidualnych spotkań doradcy zawodowego z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas rozmów z doradcą zawodowym  oraz poprzez rozwiązywanie testów i ich interpretację  zostaną określone preferencje zawodowe uczestników oraz ustalony Indywidualny Plan Działania, według którego każdy z uczestników dzięki udziałowi w kursie zostanie przygotowany do wykonywania pracy a następnie będzie miał możliwość realizacji stażu  w wyuczonym zawodzie. Dodatkowo, doradca zawodowy ustali jakimi jeszcze wsparciami uczestnicy zostaną objęci, tak aby po zakończeniu udziału w projekcie z powodzeniem otrzymali zatrudnienie. Wybory będą dokonywane spośród całego wachlarza kursów, takich jak: komputerowe, językowe czy prawa jazdy kat. B, które podniosą kwalifikacje uczestników.
Zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego mają zakończyć się do końca listopada 2017 r., po czym w grudniu 2017 r. rozpoczną się grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi, które będą miały na celu pomóc młodzieży w napisaniu CV, listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej czy zaznajomienia uczestników z metodami aktywnego poszukiwania pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” – rekrutacja w Hufcu Pracy w Wałczu
 
Dnia 9 listopada 2017 roku w Hufcu Pracy w Wałczu odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 18-24, która nie posiada kwalifikacji zawodowych i nie ma możliwości podniesienia wykształcenia oraz należy do grupy NEET. W związku z tym głównym celem realizacji projektu jest poprawa sytuacji osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywizacji zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia.

     

Komisja odbyła się w siedzibie budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Komisji przewodniczył Komendant Hufca Pracy w Wałczu Ireneusz Gaworek wraz z członkami: Natalią Mochort oraz Karoliną Nitką. Prace Komisji poprzedziło ogólne spotkanie z kandydatami  i omówienie regulaminu przystąpienia do projektu. Dodatkowo omawianie były poszczególne zadania jakie będą obejmowały beneficjenta w trakcie realizacji projektu. Po rozmowie ogólnej, Komisja przeprowadziła indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, zdając pytania o status beneficjenta oraz wnikliwie analizując złożoną deklarację zgłoszeniową uczestnika. Prace Komisji zakończyły się sporządzeniem listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, który będzie trwał do końca sierpnia 2018 roku. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 
Indywidualne porady w Hufcu Pracy w Szczecinie
 
W dniu 8 listopada 2017 r. w Hufcu Pracy w Szczecinie rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



W trakcie spotkania z doradcą zawodowym uczestnicy mieli możliwość przybliżenia własnej sylwetki zawodowej poprzez autoanalizę wspartą poszczególnymi narzędziami. Oceniali swoje mocne i słabe strony, możliwości, ograniczenia, szczególnie w kontekście wyboru szkolenia zawodowego. Nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych odpowiadających zawodom deficytowym, pozwoli na bardziej efektywne wejście na rynek pracy.
Podsumowaniem współpracy z doradcą zawodowym jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu. Zaplanowane są kolejne spotkania w ramach indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniu 08 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie rozpoczął się cykl indywidualnych spotkań doradcy zawodowego z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Podczas rozmów z doradcą zawodowym  oraz poprzez rozwiązywanie testów i ich interpretację  zostaną określone preferencje zawodowe uczestników oraz ustalony Indywidualny Plan Działania, według którego każdy z uczestników dzięki udziałowi w kursie zostanie przygotowany do wykonywania pracy a następnie będzie miał możliwość realizacji stażu  w wyuczonym zawodzie. Dodatkowo, doradca zawodowy ustali jakimi jeszcze wsparciami uczestnicy zostaną objęci, tak aby po zakończeniu udziału w projekcie z powodzeniem otrzymali zatrudnienie. Wybory będą dokonywane spośród całego wachlarza kursów, takich jak: komputerowe, językowe czy prawa jazdy kat. B, które podniosą kwalifikacje uczestników.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
  
Komisja Rekrutacyjna do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” w MCK Złocieniec

Dnia 7 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Złocieńcu odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. 



Komisji przewodniczył Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie - Pani Roksana Zalega. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie komisji w składzie: Emilia Jakubowska, Beata Czerniawska i Monika Nnaka, informowały zainteresowanych o głównych założeniach projektu i zasadach przebiegu wszystkich form wsparcia. W trakcie rekrutacji kandydaci do projektu chętnie opowiadali o sobie i zadawali liczne pytania dotyczące kursów zawodowych. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Komisja Rekrutacyjna Koszalin do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
W dniu 06.11.2017 r. w Centrum Edukacji i Pracy OHP w Koszalinie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczył Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie – Pani Roksana Zalega.



Projekt skierowany jest do osób z tzw. grupy NEET, czyli w wieku 18-24 lat, nieuczących się, biernych zawodowo oraz chcących nabyć kwalifikacje zawodowe. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna zapoznała się ze złożonymi deklaracjami potencjalnych beneficjentów projektu, dokonała weryfikacji pod kątem zgodności wymagań wobec uczestników. Następnie w czasie indywidualnych rozmów zapoznała się z sytuacją rodzinną, materialną społeczną oraz zawodową. Został również przedstawiony cały wachlarz form wsparcia jakimi grupa docelowa zostanie objęta podczas realizacji całego projektu. Na koniec Komisja sporządziła listy osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.


 
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w HP Szczecinek

 

W dniu 6 listopada 2017 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-24 lata, które spełniają kryteria przynależności do grupy NEET. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sytuacji osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.



Komisja Rekrutacyjna w składzie: Elżbieta Niepelt - przewodnicząca, Joanna Poźniak oraz Emilia Jakubowska, pracowała zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Zasadach rekrutacji uczestników do projektów "Od szkolenia do zatrudnienia (YEI i EFS)" w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Pracę Komisji poprzedziło ogólne spotkanie z kandydatami na którym przedstawiono im warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady przebiegu wszystkich form wsparcia. Wstępnie uzgodniono preferowane przez nich formy zajęć w projekcie. Przyszli beneficjenci z zainteresowaniem słuchali propozycji i rodzaju form wsparcia w ramach projektu, zadawali pytania dotyczące kursów zawodowych i mówili o swoich oczekiwaniach. Po spotkaniu ogólnym Komisja prowadziła indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, wnikliwie analizowała każdą złożoną deklarację uczestnictwa - zgłoszenia pod względem spełniania kryteriów udziału w projekcie. Praca komisji zakończyła się sporządzeniem listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Począwszy od m-ca listopada dziesięcioosobowa grupa rozpocznie zajęcia w ramach projektu. Pierwszą formą wsparcia będzie Indywidualne Doradztwo Zawodowe. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 
Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w Hufcu Pracy w Szczecinie
 
W dniu 6 listopada 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej z potencjalnymi kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Komisja pod przewodnictwem koordynatora lokalnego - Pani Darii Ptaszyńskiej, weryfikowała kandydatów do udziału w projekcie i informowała o korzyściach, jakie płyną z przystąpienia do projektu. Członkowie komisji mieli możliwość określić motywację kandydatów, jak również ich sytuację edukacyjną, rodzinną i materialną oraz udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez przyszłych uczestników projektu.
Udział w projekcie daje młodym ludziom możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, jednocześnie zwiększając tym samym efektywne wejście na rynek pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w OSZ Szczecinek
 
W dniu 31.10.2017 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych z programu „Gwarancje dla Młodzieży”. W projekcie mogą wziąć udział ludzie młodzi w wieku 18-24 lat poszukujący zatrudnienia i nieuczący się.

    

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" przewiduje udzielenie beneficjentom kompleksowego wsparcia, w tym możliwość ukończenia kursu zawodowego, przyuczającego do nowego zawodu dostosowanego do ich preferencji i predyspozycji zawodowych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie wykwalifikowanego doradcy zawodowego i psychologa. Przewidziane są również płatne 3-miesięczne staże zawodowe, które umożliwią zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowego kursu językowego,  ukończyć kurs prawa jazdy kat. B, kurs ECDL (European Computer Driving Licence) oraz uczestniczyć w zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych, w zajęciach nt. zapobiegania depresji wśród młodzieży i warsztatach  przygotowujących do usamodzielnienia się a także  w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Beneficjentom projektu zostanie zapewnione wszechstronne wsparcie, w tym doradcy zawodowego, psychologa, koordynatora lokalnego, opiekuna grupy i pośrednika pracy.
W pierwszej części spotkania uczestnicy wypełnili ankiety dot. predyspozycji zawodowych beneficjentów projektu. Każdy z uczestników otrzymał informacje pomagające w określeniu potencjału zawodowego i mocnych stron. Natomiast w drugiej części Komisja Rekrutacyjna projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie pod przewodnictwem Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie pani Roksany Zalega dokonała weryfikacji deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej) oraz przeprowadziła rozmowy indywidualne z kandydatami. Poznała ich motywację skłaniającą do uczestnictwa w projekcie. Komisja postanowiła zakwalifikować 10 osób do udziału w projekcie.  Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" umożliwia beneficjentom projektu większą ich aktywność zawodową i społeczną na lokalnym rynku pracy.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Złocieniec
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu w miesiącu październiku 2017 roku prowadzona jest rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.



Jako główny element procesu rekrutacyjnego, prowadzone są działania informacyjno-promocyjne w środowisku lokalnym, wśród instytucji działających na rzecz potencjalnych uczestników projektu. Doradczyni zawodowa wraz z pośrednikiem pracy z MCK Złocieniec dokładają wszelkich starań, aby dotrzeć do osób młodych w wieku 18-24 lata, należących do tzw. kategorii NEET (osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu), w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, oddalone od rynku pracy. W tym celu prowadzone są rozmowy z przedstawicielami lokalnych instytucji, takich jak: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Złocieniec, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drawsko Pom., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drawsko Pom., Powiatowy Urząd Pracy Drawsko Pom., biblioteka oraz tutejsza parafia, aby dotrzeć z ofertą aktywizacyjną do jak najszerszej grupy osób. Ponadto informacja o naborze do projektu została zamieszczona na tablicach informacyjnych oraz stronach internetowych tych instytucji. W miejscach ogólnie dostępnych rozwieszane są plakaty i rozdawane są ulotki. Informacja o rekrutacji do projektu rozpowszechniana jest również przez młodzież już korzystającą z pomocy MCK Złocieniec, wśród rówieśników, którzy spełniają kryteria naboru.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Komisja Rekrutacyjna do  projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 
Dnia 27 października 2017 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczyła dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Pani Joanna Głogowska.



Grupą docelową projektu jest tzw. grupa NEET (osoby nie kształcące się, nie szkolące, nie pracujące), w wieku 18-24 lata, którzy nie posiadają lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe albo kwalifikacje niedostosowane do rynku pracy. Udział w projekcie jest otwarty również dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
W trakcie spotkania Komisja Rekrutacyjna wnikliwie przeanalizowała każdą złożoną deklarację, podczas indywidualnych rozmów z kandydatami zapoznała się z ich obecną sytuacją społeczną, materialną i edukacyjno-zawodową. Poznała również źródła motywacji potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. Przedstawiono młodym osobom zasady udziału w projekcie oraz  wskazano płynące z niego korzyści. Praca Komisji zakończyła się sporządzeniem listy osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.
Zajęcia rozpoczną się od spotkań z doradcą zawodowym, podczas których zostanie ustalony Indywidualny Plan Działania i wsparcia dla każdego z uczestników. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz odbędą trzymiesięczny płatny staż na stanowisku zgodnym z ukończonym kursem. Ponadto zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie opiekuna, pośrednika pracy i stylisty oraz uzupełniające kursy komputerowe, językowe czy prawa jazdy kat. B. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w OSiW Rów – Trzcińsko
 
27 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP Rów – Trzcińsko odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Komisja w składzie: Kajetan Kuszko – Przewodniczący Komisji, Jacek Kozłowski – koordynator, Maria Kozłowska - opiekun grupy oraz Dorota Olszak - doradca zawodowy, po wcześniejszym zapoznaniu się ze złożonymi wcześniej deklaracjami, zaprosiła kandydatów na rozmowy indywidualne. Na posiedzeniu Komisji stawiło się 5 osób, które spełniało podstawowe wymogi kwalifikacyjne – wiek 18-24 lata, osoba niepracująca, nieszkoląca się a także niezarejestrowana w Urzędzie Pracy. Kandydaci przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, sytuację rodzinną i motywację do udziału w przedsięwzięciu. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału z niecierpliwością czekają na pierwsze zajęcia projektu. 



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Komisja Rekrutacyjna do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”
 
26 października 2017 r w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach odbyło się spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, organizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.



Czteroosobowa komisja powołana zarządzeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta w składzie: Joanna Głogowska – dyrektor CEiPM, przewodnicząca komisji, Agnieszka Miś – koordynator lokalny, pośrednik pracy, Izabella Domżalska – opiekun grupy, doradca zawodowy oraz Aleksandra Lipska – wychowawca HP, miała możliwość osobistego kontaktu z potencjalnymi kandydatami do projektu.
W rekrutacji wzięły udział osoby w wieku 18-24 lat, bierne zawodowo, które w chwili obecnej nie uczą się i nie szkolą. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” gwarantuje beneficjentom uzyskanie wsparcia w szerokim zakresie obejmującym m.in.: zajęcia z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne, kurs komputerowy, kurs językowy, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i usługę stylisty, kurs zawodowy, przyuczający do wybranego zawodu oraz 3-miesięczny staż zawodowy. Dla części osób, mając na uwadze potrzeby lokalnego rynku pracy, przewidziano możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B.
Udział w projekcie jest dużą szansą na nabycie lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i zaistnienie na rynku pracy.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie 
 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Białogardzie prowadzi aktualnie nabór do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.



Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się, biernych zawodowo oraz chcących nabyć kwalifikacje zawodowe. Wsparciem zostanie objęta grupa 10 osób. Podczas spotkań z kandydatami omówiono formy wsparcia, z których będą mieli możliwość skorzystać. Między innymi będą to warsztaty z doradcą zawodowym, kurs komputerowy, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy zawodowe oraz płatny staż zawodowy.
Oprócz tego uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z refundacji kosztów dojazdu, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz stypendium stażowego.
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” już podjęły decyzje i podpisały deklarację zgłoszenia do projektu.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Złocieniec
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu w miesiącu październiku 2017 roku prowadzona jest rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.



Jako główny element procesu rekrutacyjnego, prowadzone są działania informacyjno-promocyjne w środowisku lokalnym, wśród instytucji działających na rzecz potencjalnych uczestników projektu. Doradczyni zawodowa wraz z pośrednikiem pracy z MCK Złocieniec dokładają wszelkich starań, aby dotrzeć do osób młodych w wieku 18-24 lata, należących do tzw. kategorii NEET (osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu), w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, oddalone od rynku pracy. W tym celu prowadzone są rozmowy z przedstawicielami lokalnych instytucji, takich jak: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Złocieniec, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drawsko Pom., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drawsko Pom., Powiatowy Urząd Pracy Drawsko Pom., biblioteka oraz tutejsza parafia, aby dotrzeć z ofertą aktywizacyjną do jak najszerszej grupy osób. Ponadto informacja o naborze do projektu została zamieszczona na tablicach informacyjnych oraz stronach internetowych tych instytucji. W miejscach ogólnie dostępnych rozwieszane są plakaty i rozdawane są ulotki. Informacja o rekrutacji do projektu rozpowszechniana jest również przez młodzież już korzystającą z pomocy MCK Złocieniec, wśród rówieśników, którzy spełniają kryteria naboru.



 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Informacja – orientacja - rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w Barlinku
 
W bieżącym tygodniu zgłaszają się osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku przedstawiają główne założenia projektu dla młodzieży od 18- 24 roku życia. Prowadzona wcześniej kampania promocyjno-informacyjna przynosi oczekiwany efekt.



Dzięki temu mamy możliwość docierania do osób najbardziej potrzebujących, których sytuacje życiowe są trudne. Wiele z tych osób zamieszkuje głównie tereny wiejskie oraz korzysta ze wsparć socjalnych. Inni mają złą sytuację materialną, rodzinną, brak perspektyw. Udział w projekcie to szansa na szkolenie i skorzystanie z wielu form wsparcia a także nabycie umiejętności przydatnych do wejścia na rynek pracy. Oferta jaką kierują do młodych ludzi Ochotnicze Hufce Pracy poprzez realizację projektu daje im szansę na zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Coraz więcej młodych osób zaczyna to rozumieć i w konfrontacji z rzeczywistością działać chcąc zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia”
Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Hufiec Pracy Wałcz prowadzą rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparciem objęta zostanie grupa 20 osób niepracujących, nieuczących się i nieszkolących, w tym osoby niepełnosprawne z powiatu wałeckiego.
 

Celem projektu jest aktywizacja ludzi młodych w wieku 18-24 lata. Młodzież odwiedzająca MCK oraz HP Wałcz otrzymuje informacje na temat form wsparcia, m.in. warsztatów z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, kursów zawodowych i komputerowych, warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługami stylisty oraz płatnych staży u pracodawców. Podczas spotkań rekrutacyjnych pracownicy MCK oraz HP Wałcz wyjaśniają, że w ofercie znajduje się możliwość skorzystania z refundacji kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz możliwość skorzystania ze stypendium szkoleniowego i stażowego. Młodzi ludzie podjęli już decyzję i podpisali wstępne dokumenty przystąpienia do projektu.







Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Promocja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie
Młodzieżowe Centrum Kariery w Białogardzie prowadzi aktualnie nabór do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie na co dzień m.in. udziela pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi i bezdomnymi, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W związku z tym, w dniu 16.10.2017 r.  pośrednik pracy – Marta Buler oraz doradca zawodowy – Justyna Kraszewska spotkały się z Dyrektorem MOPS – mgr Karoliną Krzemińską-Kumpin.
 

MCK Białogard poprosił o wsparcie podczas procesu rekrutacji do projektu poprzez docieranie do młodych osób, które nie uczą się i nie pracują, zamieszkują tereny wiejskie oraz korzystają ze wsparć socjalnych. Podczas spotkania omówione zostały główne założenia projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”, zasady rekrutacji uczestników do projektu oraz formy wsparcia, z których uczestnicy projektu będą mogli skorzystać. Poinformowano również, iż uczestnikami projektu mogą być osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie wyraziła chęć wsparcia nas w promocji projektu poprzez przekazanie pracownikom socjalnym ulotek informacyjno-promocyjnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkania rekrutacyjne w OSZ Szczecinek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku prowadzi rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego przez Zachodniopomorską Komendę Wojewódzką OHP w Szczecinie.
 

 
Beneficjentami projektu mogą być młode osoby w wieku od 18 do 24 lat, które są bierne zawodowo, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz nie kształcą się, nie szkolą i nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają niskie kwalifikacje, niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami i osób z terenów wiejskich.
Głównym celem projektu jest  poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Uczestnicy, poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, uzyskają szanse na zdobycie zatrudnienia. Projekt zapewnia też konkretną formę wsparcia, np. udział w kursach zawodowych ukierunkowanych na realizację stażu zawodowego, a w efekcie uzyskanie zatrudnienia. Taką szansę poprzez udział w projekcie widzi dla siebie Kryspin, który mimo przeciwności losu jest chłopakiem o pogodnym usposobieniu, a na jego twarzy często gości uśmiech. Kryspin,  korzystając z oferty OHP, chce wyrwać się z „czterech swoich ścian” i zostać grafikiem komputerowym. Udział w projekcie OHP może sprawić, że uda mu się pokonać bariery i rozwijać się zawodowo.






Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Akcja informująca o projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w Barlinku
W dniu 10.10.2017 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery odwiedzili barlineckie instytucje, żeby przedstawić główne założenia projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”, realizowanego dla młodzieży do 24 roku życia, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

     
 
Rozmawiano o wsparciu procesu rekrutacji poprzez docieranie do młodych osób, które nie uczą się i nie pracują, zamieszkują głównie tereny wiejskie, korzystają ze wsparć socjalnych i znajdują się pod opieką tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskazano na możliwość wzięcia udziału w projekcie przez osoby z niepełnosprawnościami. W ramach kampanii informacyjnej przeprowadzono także rozmowę z pedagogiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlinku. Spotkanie miało na celu zainteresowanie absolwentów możliwościami, jakie oferuje uczestnictwo w projekcie. Na terenie Barlinka pozostawiono także ulotki informujące o zasadach korzystania z oferowanych wsparć. 
 Komenda Główna OHP
 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


PAŁAC NOSOWO

OŚRODEK EWUNIA










 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.