Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Hufce Pracy

HUFCE PRACY
 
Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Hufców Pracy, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży.
 
Hufce Pracy mają za zadanie pomóc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami. Hufce organizują zatrudnienie młodych ludzi pozostających bez pracy, a także zajmują się wychowaniem i resocjalizacją młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie. W Hufcach młodzież poddana jest działaniom profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym, zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, otrzymuje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania.
 
Hufce Pracy współpracują z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem. Jest to najstarsza forma działalności OHP umożliwiająca uczestnikom uzupełnienie wykształcenia i zdobycie zawodu poprzez edukację w gimnazjach dla dorosłych, szkole podstawowej dla dorosłych,zasadniczych szkołach zawodowych, szkole branżowej I stopnia także poprzez różnego rodzaju kursy.
 
Przyjmują dziewczęta i chłopców w celu uzupełnienia wykształcenia ogólnego i zdobycia zawodu, mających nie ukończone 18 lat:
 

 1. do zasadniczej szkoły zawodowej  w klasach II i III  przyjmowane są osoby, które  mający ukończone 16 lat oraz ukończoną odpowiednio I lub II klasę  zasadniczej szkoły zawodowej;
 2. do szkoły branżowej I - go  stopnia klasa I przyjmowane są osoby, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum;
 3. do gimnazjów dla dorosłych klasa II lub III  przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, mający ukończone 15 lat oraz ukończona I lub II klasa gimnazjum;
 4. do szkoły podstawowej dla dorosłych klasa VII przyjmowane są  osoby, które ukończyły 15 lat, ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa

 
Uczniowie  zdobywają kwalifikacje zawodowe w wybranej specjalności, natomiast uczniowie gimnazjów przyuczają się do wykonywania określonej pracy.Hufiec Pracy 16-5 w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel. 91 812 79 81 wew. 128
e-mail: hp16-5@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca - Małgorzata Hildebrańska
 
Rodzaj jednostki:
 

 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 3. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I,
 4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII,
 5. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 180 (w tym bez zakwaterowania – 180)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 60 (w tym:-bez zakwaterowania 60)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. fotograf,
 2. kucharz,
 3. sprzedawca,
 4. mechanik pojazdów samochodowych,
 5. lakiernik samochodowy,
 6. elektromechanik samochodowy,
 7. blacharz samochodowy samochodowy,
 8. murzrz - tynkarz,
 9. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 10. dekarz,
 11. ślusarz,
 12. fryzjer,
 13. cukiernik,
 14. piekarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło plastyczne – ekologiczne,
 2. koło sportowe – UKS,
 3. koło miłośników gier,
 4. koło fotograficzne,
 5. koło historyczne,
 6. koło bibliotekarskie.Hufiec Pracy 16-6 w Wałczu
ul. Bankowa 13
78-600 Wałcz
tel. 67 349 41 02
e-mail: hp16-6@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca – Ireneusz Gaworek
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 3. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I,
 4. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 165 (w tym bez zakwaterowania – 165)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 50 (w tym:-bez zakwaterowania 50)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. fryzjer,
 5. lakiernik samochodowy,
 6. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 7. piekarz,
 8. ślusarz,
 9. stolarz,
 10. tapicer,
 11. murarz – tynkarz,
 12. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 13. operator obrabiarek skrawających.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło fotograficzne,
 2. koło sportowe.
 
Hufiec brał udział w projektach wymian  międzynarodowych, między innymi w:
 1. Chorwacji,
 2. Wielkiej Brytanii,
 3. Danii,
 4. Bułgarii.
 
Hufiec brał udział w projektach systemowych współfinansowanych ze środków EFS organizowanych dla absolwentów oraz osób bezrobotnych, chcących zdobyć zawód lub przekwalifikować się.Hufiec Pracy 16-7 w Szczecinie
ul. Gryfińska 151/U1
70-806 Szczecin
tel. 669-301-710
e-mail: hp16-7@ohp.pl
Komendant hufca – wychowawca - Sylwia Piotrowicz - Jacenko

Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:

     
 1.Gimnazujm dla Dorosłych klasa II i III,
       2.Szkoła Podstawowowa dla Dorosłych klasa VII, 
       3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
       4.Szkoła Branżowa I Stopnia,
       5.Szkolenie kursowe.
  
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 125 (w tym bez zakwaterowania – 125)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 43 (w tym:-bez zakwaterowania 43)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. blacharz samochodowy,
 2. mechanik pojazdów samochodowych,
 3. kucharz małej gastronomi,
 4. sprzedawca,
 5. fryzjer,
 6. cukiernik,
 7. elektromechanik,
 8. piekarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło sportowe,
 2. koło plastyczne,
 3. koło informatyczne,
 4. koło historyczne.Hufiec Pracy 16-8 w Koszalinie
ul. Morska 43
75-215 Koszalin
tel. 94 343 10 36, wew. 340
e-mail:hp16-8@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca – Joanna Cybulska
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Gimnazjum przysposabiające do pracy,
 3. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 130 (w tym bez zakwaterowania – 130)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 54 (w tym:-bez zakwaterowania 54)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. murarz- tynkarz;
 3. sprzedawca,
 4. mechanik pojazdów samochodowych,
 5. fryzjer,
 6. piekarz,
 7. cukiernik,
 8. stolarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło filmowe SZMINKA MOWIE,
 2. koło historyczne ,, HISTORYK''
 3. koło promocji zdrowia ,, ZDRÓWKO''
 4. Koło fryzjersko-kosmetyczne ,, BELLA"Hufiec Pracy 16-9 w Szczecinku
ul. Kościuszki 47-49
78-400 Szczecinek
tel. 94 712 79 40
e-mail: hp16-9@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca – Elżbieta Niepelt
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia I klasa.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 115 (w tym bez zakwaterowania – 115)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 50 (w tym:-bez zakwaterowania 50)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. murarz-tynkarz,
 5. ślusarz,
 6. elektryk,
 7. stolarz,
 8. fryzjer,
 9. blacharz samochodowy.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło plastyczne,
 2. koło sportowe,
 3. koło ekologiczne.
 
Od 2010 roku organizujemy Wojewódzki Konkurs pod hasłem “Grzybobranie na wrzosowej polanie”, którego głównym celem jest propagowanie zachowań przyjaznych środowisku.Hufiec Pracy 16-10 w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
tel. 91 317 87 20
e-mail: hp16-10@ohp.pl
p.o. Komendant hufca - wychowawca – Joanna Konieczna
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 4. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I,
 5. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 100 (w tym bez zakwaterowania – 100)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 25 (w tym:-bez zakwaterowania 25)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. lakiernik,
 2. kucharz,
 3. sprzedawca,
 4. ślusarz,
 5. blacharz samochodowy,
 6. mechanik pojazdów samochodowych,
 7. kamieniarz,
 8. piekarz,
 9. cukiernik,
 10. fryzjer,
 11. elektryk.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło informatyczne.Hufiec Pracy 16-11 w Dębnie
ul. Chojeńska 1
74-400 Dębno
tel. 95 760 40 13
e-mail: hp16-11@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca – Andrzej Kowalski
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłychb klasa II i III,
 2. Szkoła Podstawowoa dla Dorosłych VII klasa,
 3. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 100 (w tym bez zakwaterowania – 100)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 31 (w tym:-bez zakwaterowania 31)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. murarz- tynkarz;
 3. sprzedawca,
 4. mechanik pojazdów samochodowych,
 5. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 6. blacharz samochodowy,
 7. rzeźnik-wędliniarz,
 8. betoniarz- zbrojarz,
 9. fryzjer,
 10. piekarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło strzeleckie,
 2. koło piłkarskie.Hufiec Pracy 16-12 w Trzebiatowie
ul. Torowa 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 34 13
e-mail: hp16-12@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca – Anna Konieczka
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia klasa I.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 90 (w tym bez zakwaterowania – 90)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 37 (w tym:-bez zakwaterowania 37)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. cukiernik,
 5. fryzjer,
 6. elektromechanik,
 7. ślusarz,
 8. stolarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło artystyczno-gastronomiczne,
 2. koło sportowo-turystyczne,
 3. koło patryiotyczno-historyczne,
 4. koło wolontariatu.
 
W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, nasi uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do boiska „Orlik”. Młodzież gra w piłkę nożną, koszykówkę, badmintona, tenisa ziemnego. Uczestnicy po zajęciach szkolnych korzystają ze świetlicy hufca, gdzie korzystają z komputerów z dostępem do internetu, grają w Piłkarzyki lub gry planszowe.Hufiec Pracy 16-13 w Białogardzie
ul. 1-go Maja 18
78-200 Białogard
tel. 94 311 09 23
e-mail: hp16-13@ohp.pl
Komendant hufca - wychowawca – Katarzyna Kica
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III, 
 2. Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa II i III klasa,
 4. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 90 (w tym bez zakwaterowania – 90)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 35 (w tym:-bez zakwaterowania 35)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. murarz-tynkarz,
 5. fryzjer,
 6. stolarz,
 7. blacharz samochodowy,
 8. ogrodnik,
 9. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 10. monter instalacji sanitarnych,
 11. ślusarz,
 12. tapicer,
 13. fotograf,
 14. mechanik-monter maszyn i urządzeń.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło turystyczno-krajoznawcze, 
 2. koło sportowe, 
 
Dodatkowe atrakcje dla uczestników:
 1. mozliwość rozwijania umiejętności piłkarskich w Klubie sportowych ,, Orzeł''.


Hufiec Pracy 16-14 w Świnoujściu
ul. Norweska 12
72-602 Świnoujście
tel. 91  326 04 27
e-mail: hp16-14@ohp.pl
p.o. Komendant hufca - wychowawca – Karolina Radwańska
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Szkoła Podstawowowa dla Dorosłych klasa VII,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 4. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 110 (w tym bez zakwaterowania – 110)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 30(w tym:-bez zakwaterowania 30)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. murarz,
 5. fryzjer,
 6. cukiernik,
 7. elektryk,
 8. kominiarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło plastyczne,
 2. koło fotograficzne,
 3. koło turystyczne.Hufiec Pracy 16-15 w Kołobrzegu
ul. 1-go Maja 47
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 46 67
e-mail: hp16-15@ohp.pl
p.o. Komendant hufca - wychowawca – Angelika Ohl
 
Rodzaj jednostki:
 1. Mieszany
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II i III,
 2. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa I.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 90
  1. w tym bez zakwaterowania – 50,
  2. z zakwaterowaniem – 40.
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2017/2018
 1. Ogółem 55
  1. w tym:-bez zakwaterowania - 32,
  2. z zakwaterowaniem – 23.
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. mechanik pojazdów samochodowych,
 3. murarz,
 4. fryzjer,
 5. cukiernik,
 6. piekarz,
 7. ślusarz,
 8. malarz-tapeciarz,
 9. cieśla,
 10. zbrojarz/betoniarz,
 11. elektromechanik.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło modelarskie,
 2. koło sportowe,
 3. koło ekologiczne,
 4. koło artystyczne.
 Komenda Główna OHP
 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


PAŁAC NOSOWO

OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.