Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jesteś tutaj:
OHP JAKO ....

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 16 kwietnia 2015r. w Gimnazjum Publicznym im. A. Fidlera w Dębnie odbyła się piąta edycja Targów Edukacyjnych. Impreza ta jest jednym z zadań w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie. Odbiorcami Targów byli uczniowie trzecich klas Gimnazjum Publicznego w Dębnie – ok. 200 osób. Organizatorem przedsięwzięcia była Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie reprezentowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie i Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie. Otwarcia Targów dokonała Pani Joanna Głogowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie. Na Targach gościli: Burmistrz Dębna Pan Piotr Downar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie Pan Paweł Chrobak, Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Dębnie Pani Barbara Kornaś, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie Pani Małgorzata Lenkiewicz, Radna Rady Miejskiej Krystyna Zioła, Radny Rady Miejskiej Adam Kaczmarczyk, Dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych w Dębnie Pani Grażyna Telej.W Targach Edukacyjnych uczestniczyło 18 wystawców: Szkoły Ponadgimnazjalne (szkoły licealne, techniczne oraz zawodowe) z woj. zachodniopomorskiego oraz lubuskiego,    Hufiec Pracy OHP w Dębnie, Ośrodek Kształcenia i Wychowania w Rowie-Trzcińsku Młodzież uczestnicząca w Targach Edukacyjnych uzyskała informacje na temat takich specjalizacji jak: fryzjer, krawiec, kosmetyczka, technik mechanik, technik nawigator, technik logistyki, technik mechanik, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik ogrodnik, technik weterynarii, technik budownictwa, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, technik teleinformatyk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik informatyk – klasa wojskowa a także informacje dotyczące możliwości kształcenia w technikum leśnym o kwalifikacjach: ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych bądź użytkowanie zasobów leśnych. Młodzież reprezentująca uczestniczące szkoły w targach przedstawiła potencjalnym kandydatom zasady rekrutacji do klas o profilach wojskowych, policyjnych, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz  pedagogiczno – psychologicznych.Młodzież uczestnicząca w targach skorzystała z bogatej bazy informacji o zawodach w postaci ulotek oraz broszur, a także filmów prezentujących jednostki i zadania Ochotniczych Hufców Pracy.  Targi Edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem.   

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zaplanowanej ścieżki wsparcia

 

               W dniu 18 czerwca 2014r. w Publiczny Gimnazjum w Przelewicach  odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy przeszli całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia. Doradca zawodowy wręczył  uczestnikom „ZAŚWIADCZENIA  o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość podsumowania działań zrealizowanych  w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz wyrażenia swojej opinii dotyczącej formy oraz przebiegu zajęć.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zakończenie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” w OSZ w Szczecinku

 

W dniu 13 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku został zakończony bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”. Ośmiu beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w okresie od 5 maja do 13 czerwca 2014r. zdobywało nowe kompetencje w zawodzie stolarz meblowy i operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej. W maju uczestnicy kursu byli przyuczani do zawodu stolarz meblowy. Mieli okazję poznać podstawy technologii meblarstwa, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa i rysunku technicznego. Praktyczne umiejętności zawodu stolarza meblowego nabywali w firmie „Moje Bambino” w Szczecinku.  Tam, pod nadzorem doświadczonych pracowników, ćwiczyli nowe umiejętności wykorzystując narzędzia, urządzenia i maszyny meblarskie. Natomiast w czerwcu odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne w celu uzyskania nowych kwalifikacji w zawodzie „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. Przyszli operatorzy wózka jezdniowego nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie stosowanych wózków jezdniowych, a także poznali podstawowe czynności operatora w zakresie ładunkoznawstwa, wymiany i montażu butli gazowych, bhp oraz praktycznej nauki jazdy. W trakcie kursu realizowano również zajęcia z doradztwa zawodowego i aktywnych metod poszukiwania pracy. Na koniec zajęć w dniu 13.06.2014r. podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz - specjalista ds. szkolenia z OSZ i wykonawca kursu  pan Bogdan Szczypek – dyrektor Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Na zakończenie miłej uroczystości wszyscy beneficjenci kursu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

     

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Zakończenie  szkolenia Kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej w OSZ Gryfino

 

W dniu 12 czerwca br. zakończyło się egzaminem szkolenie ,,Kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej” organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gryfinie dla beneficjentów projektu OHP. Zajęcia teoretyczne odbyły się w siedzibie OSZ w Gryfinie, natomiast praktyka oraz egzamin w restauracji Wenecja w Gryfinie. Zarówno podczas zajęć praktycznych jak i na egzaminie kursanci musieli być odpowiednio ubrani oraz musieli zachowywać się zgodnie z kanonami obowiązującymi podczas normalnej pracy kelnera czy barmana. Na egzaminie mieli za zadanie min. odpowiednio przywitać klienta, przyjąć zamówienie na danie główne, napój, deser czy zaproponować coś z menu, jeśli klient nie jest zdecydowany. Na całość egzaminu składało się również odpowiednie przyniesienie i podanie zamówienia i wreszcie wystawienie rachunku. Po zakończeniu egzaminu beneficjenci otrzymali odpowiednie zaświadczenia. W ramach tego szkolenia kursanci przeszli także odpowiednie badania i w rezultacie otrzymali książeczki zdrowia.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Podsumowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w MCK w Złocieńcu.

 

             W dniu 12.06.2014r.w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu odbyło się spotkanie podsumowujące udział w ogólnopolskim projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Warsztaty, które odbywały się w ramach projektu obejmowały zagadnienia związane z  przygotowaniem młodzieży do wejścia na rynek pracy, z  poszerzeniem wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała i relacji interpersonalnych, uczestnicy uzyskali informacje dotyczące asertywności. Osoby biorące udział w zajęciach wykazały duże zaangażowanie, poprzez aktywny udział w zadaniach. Chętnie wykonywały ćwiczenia grupowe oraz poznawały swój sposób komunikowania się, poprzez rozwiązywanie testów. Beneficjenci poznali również swoje cechy charakteru, umiejętności i zdolności oraz predyspozycje do wykonywania określonego zawodu. Uświadomili sobie, że wybór zawodu nie jest zadaniem łatwym, dlatego należy zebrać jak najwięcej informacji, aby podjąć słuszną decyzję.  Na zakończenie spotkania uczestnikom projektu zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego oraz materiały promocyjne.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Moje predyspozycje zawodowe

 

                   W dniu 11 czerwca 2014 doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie przeprowadził zajęcia w trzeciej klasie gimnazjum, których tematem były predyspozycje zawodowe. Każdy uczeń wybierając zawód, powinien zdawać sobie sprawę z posiadanych uzdolnień i umiejętności, ponieważ stanowią one potencjał, który właściwie wykorzystany i prawidłowo kształtowany stworzy szerokie możliwości zawodowe. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wykonania testu badającego preferencje i predyspozycje zawodowe, a także sposobność do lepszego samopoznania i odkrycia zainteresowań, możliwości i skłonności zawodowych. Młodzież wykazała dużą aktywność pracując w grupach nad czynnikami trafnego wyboru zawodu i szkoły. Zadanie to pobudziło ich do zastanowienia się nad ważnymi elementami jakie trzeba wziąć pod uwagę przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Na koniec spotkania uczestnicy podsumowali, iż warto teraz poświęcić więcej swego czasu wybierając zawód,  aby w przyszłości praca zawodowa była źródłem nie tylko zarobków, ale przynosiła również zadowolenie i codzienną satysfakcję.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OSZ w Szczecinku: Stolarze meblowi zdobywają kwalifikacje operatora wózka jezdniowego

 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”. W trakcie 180-godzinnego kursu beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” są przygotowywani do nowego zawodu. Zgodnie programem kursu teraz przyszedł czas na zajęcia teoretyczne i praktyczne w zawodzie „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”. W ramach tych zajęć ośmiu uczestników przygotowuje do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi, a ponadto do samodzielnej wymiany butli z gazem propan-butan przy wózkach jezdniowych. Do głównych zadań wykonywanych przez operatora wózka jezdniowego m.in. należy: przygotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składowanie ładunków, prowadzenie dokumentacji kontroli urządzeń oraz utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego. Zawód operatora wózka jezdniowego wymaga dobrego stanu zdrowia. Dlatego spośród wielu cech psychofizycznych ważna jest ostrość wzroku, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i rozróżnianie kolorów. Praca operatora wózka jezdniowego bywa niebezpieczna, gdyż często przewozi bardzo duże i ciężkie ładunki. Istotną cechą psychofizyczną operatora jest także ocena odległości i wysokości. Na zakończenie kursu w dniu 13.06.2014r. odbędzie się egzamin państwowy przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizatorem kursu jest Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wybór ścieżki kształcenia

 

W dniu 6 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie przeprowadzone zostały zajęcia w klasach III dotyczące wyboru ścieżki kształcenia. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery po raz kolejny podkreślał, że uczniowie w III klasie mają do podjęcia ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszego kształcenia i już teraz powinni ukierunkować się na wybór zawodu - najlepszego dla siebie, ponieważ będzie to miało ogromny wpływ na ich dorosłe życie.

Metoda pracy jaka została tym razem wybrana do rozwiązania postawionego problemu to drzewko decyzyjne, czyli metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, uczy podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Uczniowie mogą nauczyć się poszukiwania związków między różnymi rozwiązywaniami postawionego problemu i konsekwencjami wybranych rozwiązań. Celem jest kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji. 

Praca tą metodą sprowadza się do graficznego zapisu analizy podejmowanych  decyzji. Na wstępie uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Dwa zespoły opracowywały wszystkie „+” i „-”  (za i przeciw) wyboru liceum, a kolejne dwa miały za zadanie wypisać „+” i „-” które wiążą się z wyborem technikum lub szkoły zawodowej.

Na zakończenie każda grupa przedstawiła wyniki swojej pracy i wspólnie dyskutowaliśmy na temat wysnutych wniosków oraz negatywnych i pozytywnych skutków podejmowanych wyborów.

Spotkanie miało na celu uświadomienie gimnazjalistom. jak ważne jest zastanowienie się przed podjęciem decyzji o tym, czy po gimnazjum kontynuować naukę w liceum czy w technikum lub szkole zawodowej.

Młodzież uświadomiła sobie, że wybór szkoły i zawodu powinien być starannie przemyślany i zaplanowany, bo to będzie miało decydujący wpływ na ich funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

      

     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W dniu 6 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie zakończył się kurs zawodowy „Glazurnik - posadzkarz”. Był to ostatni kurs organizowany w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Sześciu uczestników odebrało zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z rąk przedstawiciela Centrum Edukacji Zawodowej CARGO - firmy prowadzącej cały kurs, kierownika firmy BEST-SYSTEM prowadzącej zajęcia praktyczne oraz specjalisty ds. szkoleń. W trakcie 170 godzin zajęć uczestnicy poznali zagadnienia związane z pracą w zawodzie glazurnika - posadzkarza oraz odbyli ponad 3 tygodnie praktyk w firmie remontowo - budowlanej.Kurs był wzbogacony o moduł pozazawodowy, który obejmował aktywne metody poszukiwania pracy oraz pomoc w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Hydraulicy na finiszu

 

Sześciu uczestników szkolenia: monter instalacji i urządzeń sanitarnych organizowanego w OSZ Szczecin w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywa dziś ostatni dzień zajęć praktycznych.

W trakcie zrealizowanych godzin teoretycznych i praktycznych beneficjenci zostali przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie hydraulika. Zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawcy, który zaproponował po ukończeniu szkolenia pracę uczestnikom o największych umiejętnościach i zaangażowaniu  w realizowane zadania praktyczne.

Jutro tj. 05.05.2014 wszyscy kursanci podejdą do egzaminu przed komisją SEP. Zdany egzamin gwarantuje im potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych. Każdy beneficjent otrzyma również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 

    

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Mapa marzeń jako plan działania

 

30 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy, pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy z Myśliborza wraz z instruktorem terapii zajęciowej przeprowadzili zajęcia dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. Tematem zajęć było zaprezentowanie i omówienie wykorzystania  techniki wizualizacji do osiągnięcia obranych celów.  Na początku zajęć prowadzący wyjaśnili czym jest mapa marzeń oraz zaprezentowali przykładowe mapy.

Mapa marzeń inaczej zwana mapą celów jest pewnego rodzaju drogowskazem stosowanym w trakcie szkoleń z osobistego rozwoju. Ta technika pomaga uświadomić nam czego pragniemy i do czego dążymy. Mapa marzeń to nic innego jak kolaż z powycinanych z pism i gazet ilustracji, fotografii, rysunków, opisów, które przyklejone do arkusza papieru w symboliczny sposób przedstawiają o czym marzymy. Poprzez wykorzystanie techniki wizualizacji porządkujemy swoje marzenia a następnie  koncentrujemy się na nich i sprawiamy, że stają się możliwe do spełnienia. Zasada jest jedna,  mapę  powinniśmy umieścić w widocznym miejscu i często na nią patrzeć. W trakcie zajęć młodzież musiała odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jak zamierzam osiągnąć swoje cele?” Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie uczestnicy zajęć musieli skonkretyzować swoje działania tak, by pragnienia nie pozostały w sferze abstrakcji.

Mapa marzeń może być wykorzystywana w wielu sferach naszego życia np. jeśli dla kogoś najcenniejsze są przyjaźnie, może postanowić, że urządzi przyjęcie dla znajomych. Ale nie tak, że „kiedyś, jak znajdę wolną chwilę”. Wyznaczamy termin i go pilnujemy. Jeśli te przyjaźnie są rzeczywiście numerem jeden na naszej mapie marzeń , decydujemy, że co trzy tygodnie poświęcimy popołudnie bliskim znajomym. Jeśli dla kogoś najważniejszym jest to aby pracować jako psycholog dla dzieci ważne jest aby ukończyć szkołę ponadgimnazjalną z dobrymi ocenami z określonych przedmiotów  które będą punktowane przy przyjęciu na studia psychologiczne. W trakcie edukacji ponadgimnazjalnej można już zacząć pracę z dziećmi jako wolontariusz, pomagając w odrabianiu lekcji czy wspólnym spędzaniu czasu.  

Zaletą tej techniki jest to, że obrazy wykorzystywane w tworzeniu mapy marzeń pobudzają kreatywną półkulę naszego mózgu. Drugą zaletą mapy jest jej estetyka. Ludzie zawsze wybierają ujęcia i kadry, które im się podobają. Często powtarzają, że już samo oglądanie mapy jest dla nich źródłem radości. Patrząc na coś pięknego, odczuwamy szczęście, a ono motywuje nas pozytywnie do dalszego działania. Trzecią ważną sprawą jest to, że mapa marzeń stanowi świetny sposób komunikacji. Bliscy dzięki temu mogą lepiej nas zrozumieć, bo nie wszystko da się precyzyjnie wytłumaczyć słowami, a poza tym mapa przekazuje o wiele więcej niż słowa.

Najczęściej na mapie marzeń młodzieży widniały obrazki przedstawiające szczęśliwą rodzinę, pasje (sport, muzyka, motoryzacja) oraz wymarzoną pracę. Po ukończeniu map marzeń młodzież zaprezentowała z osobna swoje marzenia. W zajęciach udział wzięło 16 uczestników.

 

     

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

W dniu 29 maja br. w Trzebiatowie, odbyły się Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Wybierz przyszłość”, zorganizowane przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie, a w szczególności Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy i Filię Młodzieżowego Biura Pracy. Dzięki bardzo dobrej współpracy i gościnności Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, targi już po raz trzeci miały charakter imprezy plenerowej, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez edukacyjnych na terenie Trzebiatowa. Gośćmi organizatorów byli m.in.: Starosta Powiatu Gryfickiego, Burmistrz Miasta i  Gminy Trzebiatów, Przewodnicząca Rady Powiatu, Radni oraz Sołtysi, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, kierownicy placówek oświatowych,  pracodawcy oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ze strony wystawców swoje oferty przedstawiło w sumie 17 podmiotów, m.in. szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy. Oferta wystawców była na tyle bogata, że zwiedzające osoby mogły zaspokoić swoją ciekawość. Tradycyjnie, dużą popularnością cieszyło się stoisko OHP, w którym pracownicy jednostek MCK, MBP, OSZ z Trzebiatowa oraz MBP z Kołobrzegu przekazywali informację o własnej działalności i usługach na rzecz młodzieży. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, pomimo niesprzyjającej pogody. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe, konkursy i zabawy, a czas umilały młodzieżowe zespoły muzyczne oraz potrawy z kuchni polowej.

 

    

FILIA MBP W KOŁOBRZEGU NA TARGACH EDUKACJI I PRACY W TRZEBIATOWIE

Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

29.05.2014 r. Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kołobrzegu na zaproszenie MBP i MCK w Trzebiatowie, uczestniczyła w Targach Edukacji i Pracy „Wybierz przyszłość”. Jest to kolejne z działań w ramach akcji „Lato z OHP”. Tego typu impreza to przede wszystkim umożliwienie młodym ludziom kontaktu z osobami, które pomogą im w planowaniu dalszej kariery zawodowej. Dlatego też, na Targach nie zabrakło przedstawicieli pracodawców, poszukujących pracowników na zbliżające się wakacje, instytucji szkoleniowych, przedstawicieli OHP oraz instytucji działających w sferze edukacji i rynku pracy. Nasze stoisko było oblegane szczególnie przez osoby młode poszukujące zajęcia na wakacje. Można było wypełnić ankietę rejestracyjną i skorzystać z aktualnych ofert. Targi w Trzebiatowie były bardzo udane – cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających jak i wystawców. Do zobaczenia za rok.

 

OHP jako realizator usług rynku pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

IV edycja Targów Edukacji i Pracy w Wałczu

 

Dnia 27 maja 2014 roku w Wałczu odbyła się IV edycja Targów Edukacji i Pracy, których organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu a partnerami były: Ochotnicze Hufce Pracy i Zespół Szkół Miejskich Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wałczu  Jako wystawca zaprezentowało się Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wałcz, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wałczu i 16 – 14 Hufiec Pracy w Wałczu, obecnych było też wielu lokalnych pracodawców między innymi Metalinvest, Metaltech, NSR. Przy stoisku MCK Wałcz  można było uzyskać informacje na temat programu „Gwarancje dla młodzieży” i zasadach uczestnictwa. Zwiedzający mogli również dowiedzieć się na temat wybranych zawodów, jak również uzyskać informacje dotyczące lokalnego rynku edukacji i pracy oraz form wsparcia jakie proponuje Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wałczu. Wśród osób odwiedzających sporą część stanowiła młodzież w wieku 15 – 25 lat zarówno ucząca się jak, i bezrobotna. Stoisko MCK i PPP cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolenie z zakresu  fotowoltaiki

 

Dnia 26.05.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie rozpoczęły się zajęcia z zakresu fotowoltaiki, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kursy zakwalifikowanych zostało 25 osób, które pierwszego dnia rozpoczęli zajęcia od tematów związanych z przedsiębiorczością oraz pozyskiwaniem środków z  funduszy krajowych i unijnych. Szkolenie będzie trwać 4 dni, w ciągu których kursanci poznają zagadnienia z zakresu fotowoltaiki. Ostatniego dnia zostanie przeprowadzany egzamin SEP. Każda osoba, która zda egzamin otrzyma uprawnienia SEP oraz wszelkie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty Aplikacyjne

 

W poniedziałek 26 maja doradca zarodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery, przeprowadziła zajęcia z uczniami  Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. Tematem zajęć było poznanie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także nabycie praktycznych umiejętności sporządzania tych dokumentów. Uczestnicy zajęć  zapoznali   się  z prezentacją multimedialną dotyczącą: prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych,  zasad tworzenia życiorysu i listu motywacyjnego, trybu ich składania oraz najczęściej popełnianych błędów  przy  tworzeniu tych dokumentów. Zaprezentowane zostały również wzorcowe dokumenty aplikacyjne i szczegółowo omówiono ich schemat.  W drugiej części spotkania młodzież  brała udział w ćwiczeniach  podczas, których każdy z nich  tworzył własne dokumenty, a doradca zawodowy na bieżąco korygował błędy i wyjaśniał zasady pomocne przy pisaniu aplikacji.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolenia w OSZ Trzebiatów na finiszu

 

W dniu 26.05.2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Trzebiatowie, dobiegło końca przedostatnie już, bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w tej jednostce. „Operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych”, bo o tym szkoleniu jest mowa, organizowane było w OSZ Trzebiatów już po raz czwarty. Mimo kolejnej edycji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży. Wszyscy uczestnicy biorący udział w kursie pozytywnie zdali egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymując dobre oceny końcowe. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wręczył absolwentom zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkolenia. Pozostało jeszcze cierpliwe oczekiwanie na uprawnienia, które w najbliższym czasie powinny zostać dostarczone z UDT.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Szczecinku

 

W Szczecinku OHP zorganizowało „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” oraz „Dni Otwarte OHP”. Organizatorami Dni byli: Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szczecinku oraz 16-19 Hufiec Pracy i Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku. W pierwszym dniu obchodów - 5 maja 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku zostały przeprowadzone spotkania z młodzieżą uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. M.in. odbyła się inauguracja  szkolenia „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”, warsztaty dotyczące aktywnych form poszukiwania pracy w Polsce i na  rynku pracy w UE, prezentacje multimedialne: „Polska – OHP – 1O lat w UE”, „Dobre praktyki – projekty OHP” i  „Gwarancje dla młodzieży” oraz indywidualne konsultacje promujące działalność Hufca Pracy, OSZ i PPP. Tego samego dnia z prezentacjami multimedialnymi zapoznała się młodzież z Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, podczas spotkania z panem Romanem Tranbowiczem ze szczecineckiego OSZ. W drugim dniu obchodów - 8 maja 2014r. na terenie Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku odbył się Piknik Europejski. Gośćmi pikniku byli m.in.: Natalia Wagner dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie, Rafał Stasik dyrektor Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego, Izabela Rudy promotor zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Szczecinku oraz przedstawiciele lokalnych mediów: „TV Gawex”, „TV Zachód”, „Radio Eska”, „Temat Szczecinecki”, „iszczecinek”. Program pikniku zawierał wiele atrakcyjnych imprez. Uczestnicy pikniku mieli okazję popisać się umiejętnościami plastycznymi, sportowymi oraz wiedzą o UE. W konkursie plastycznym „Polska - 10 lat w UE” wzięło udział 25 uczestników: wychowankowie Domu Dziecka i uczestnicy Hufca Pracy w Szczecinku.  W ramach  miniturnieju sportowego zostały rozegrane mecze piłki nożnej pomiędzy uczniami Gimnazjum nr 2 a uczniami Gimnazjum dla Dorosłych oraz mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami Gimnazjum dla Dorosłych a wychowankami WPPR. Wielu chętnych wykazywało się wiedzą  o UE w zorganizowanym w trakcie pikniku quizie  pn. „Co wiesz o Unii Europejskiej?” Młodzież bardzo chętnie brała również udział w grach i zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Byli również chętni do prezentacji tańca ulicznego Street Dance. Drużyny zespołów zwycięskich  otrzymały puchary i pamiątkowe medale a pozostali  uczestnicy konkursów, gier i quizu cenne nagrody, upominki i okolicznościowe ulotki promujące 10 lat Polski w UE i projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrody i dla uczestników turnieju ufundowali: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie, 16-19 Hufiec Pracy, OSZ, PPP i WPPR w Szczecinku. Choć pogoda nas nie rozpieszczała, to mimo kapryśnej aury atmosfera była gorąca i wszyscy fajnie się bawili i grillowali. Chyba nic nie smakuje lepiej jak kiełbaski z grilla, o które zadbały panie z Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku.
Piknik Europejski w Szczecinku był dobrą okazją do poszerzenia wiedzy o UE, okazją do integracji młodzieży z różnych środowisk, oraz do porozmawiania z młodymi ludźmi o ich problemach i oczekiwaniach. W trakcie pikniku efektywnie promowano ofertę i inicjatywy OHP, które zostały zrealizowane dzięki unijnym funduszom. To wspólne przedsięwzięcie było super udane.

 

 

     

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Piknik Europejski w Szczecinku

 

 

W dniu 08.05.2014 r. na terenie Domu Dziecka w Szczecinku odbył się piknik w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zorganizowany wspólnie przez 16-19 Hufiec Pracy w Szczecinku, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, Punkt Pośrednictwa Pracy w Szczecinku, Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

W imprezie uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 2 w Szczecinku, wychowankowie Domu Dziecka oraz OHP w Szczecinku. W myśl powiedzenia „dla każdego coś miłego” organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla młodzieży w różnym wieku. Rozegrano miniturniej piłki nożnej oraz piłki siatkowej o puchary ufundowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szczecinku. Wśród innych atrakcji znalazł się między innymi konkurs plastyczny, malowanie twarzy, kiełbaski z grilla a także quiz na temat wiedzy o Unii Europejskiej, który przygotował i prowadził Pośrednik Pracy Jarosław Byszkin. Poziom wiedzy o Unii Europejskiej jest wśród młodych ludzi naprawdę wysoki. Nagrodę otrzymał każdy, kto udzielił prawidłowej odpowiedzi. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i uczestników piknik odbył się w sympatycznej atmosferze, tym samym w sposób radosny i interesujący przebiegły obchody 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej zorganizowane w Szczecinku.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OSZ w Szczecinku: dziś egzamin i  zakończenie kursu spawacza, jutro praca.

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku był organizatorem kursu „Profesjonalny spawacz – MAG 135”, który realizowano w dniach od 7 kwietnia do 7 maja 2014 r. W kursie uczestniczyło dziesięciu beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ćwiczenia praktyczne  były realizowane w zakresie spawania w osłonie gazów aktywnych CO2  metodą MAG 135 na stanowiskach spawalniczych w warsztatach Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość spotkania się z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczyli się planowania kariery zawodowej, poznawania swoich mocnych stron, przygotowania CV oraz listu motywacyjnego. W dniu 8 maja 2014 r. został przeprowadzony egzamin, który z powodzeniem zdali wszyscy.  Tego samego dnia odbyła się uroczystość zakończenia kursu. Podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz - specjalista ds. szkolenia z OSZ i realizator kursu, pan Andrzej Wilicki - dyrektor  Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Szczecinku.  Na zakończenie miłej uroczystości uczestnikom wręczono zaświadczenia  i certyfikaty ukończenia kursu. Otrzymane świadectwa i książeczki spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach nadają beneficjentom kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego i prawo do wykonywania zawodu spawacza na terenie Unii Europejskiej. Zawód spawacza obecnie odgrywa ważną rolę w gospodarce. Pracę można znaleźć w około 100 branżach. Spawacze to obecnie jedna z grup, która jest najbardziej poszukiwana na polskim rynku. Dlatego już od 9 maja 2014r. pięciu beneficjentów rozpoczyna pracę w zawodzie spawacza. Życzymy powodzenia w nowej pracy i trzymamy kciuki.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w MCK w Dębnie

 

W dniach  07-08 maja 2014r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie z okazji  „10-ciolecia uczestnictwa Polskich w Unii Europejskiej” odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, gośćmi imprezy byli: beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, uczniowie Gimnazjum Publicznego w Dębnie, oraz osoby poszukujące pracy.  W czasie trwania Dni Otwartych uczniowie mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery, zbadać swoje zainteresowania zawodowe, oraz dowiedzieć się  jak prawidłowo sporządzić dokumenty aplikacyjne i odpowiednio  przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji doradcy zawodowego z zakresu  realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, oraz zdobyli informację dotyczące projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Zorganizowano również zajęcia z Pośrednikiem Pracy z Myśliborza, Panią Patrycją Kowalską-Łastowską, która przedstawiła prezentacje multimedialne zachęcające do uczestnictwa w znakomitej inicjatywie  jaką jest wolontariat, oraz do udziału  w unijnym  programie z dziedziny kształcenia i szkolenia młodzieży  - ERASMUS +.  W czasie Dni Otwartych młodzież brała udział również w konkursie na temat wiedzy o Unii Europejskiej – zwycięzcy otrzymali nagrody. Dni Otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem, a  uczestnicy stworzyli pozytywną atmosferę spotkania.

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Dzień  Otwarty  Funduszy Europejskich w MCK w Pyrzycach

 

W dniu 7 maja 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery  w Pyrzycach  z okazji „10- lecia Unii Europejskiej” odbył  się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Gośćmi uroczystości byli: beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, młodzież   z Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach i pyrzyckiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wraz  z pedagogiem szkolnym i doradca zawodowym, uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podczas Dni Otwartych młodzież miała okazję poznać specyfikę działania MCK, zbadać swoje zainteresowania zawodowe, oraz dowiedzieć się  jak prawidłowo sporządzić swoje dokumenty aplikacyjne i odpowiednio  przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji doradcy zawodowego z zakresu  realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, oraz zdobyli informację dotyczące projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Zorganizowano również zajęcia z Pośrednikiem Pracy    z Myśliborza, Panią Patrycją Kowalską-Łastowską, która przedstawiła prezentacje multimedialne zachęcające do uczestnictwa w znakomitej inicjatywie  jaką jest wolontariat, oraz do udziału  w unijnym  programie z dziedziny kształcenia i szkolenia młodzieży  - ERASMUS +. Stworzono również punkt informacji o możliwości finansowania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w którym porad udzielał  Pan Damian Czarnowski, konsultant z Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Szczecinie. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, którego uczestnicy mimo młodego wieku wykazali się ogromna wiedzą. Atrakcją wymagającą zaangażowania, pomysłowości i pracy w grupach był konkurs plastyczny na projekt maskotki Unii Europejskie, który przyniósł wszystkim dużo radości. Zwycięzcy, obydwu konkursów otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Zorganizowane Dni Otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła pokaźna liczba uczestników, tworzących świetna atmosferę spotkania. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pyrzycach powstało i funkcjonuje w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

     

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 V Targi Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim
 

7 maja w Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim odbyły się „V Targi Pracy i Edukacji” pod hasłem „Już dziś zaczynam odnosić sukces i realizować własne cele i marzenia”.

Organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom., Starosta Drawski, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom., Burmistrz Drawska Pom., Wojewódzki Urząd Pracy oraz Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie. Wystawcami były szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, jednostki samorządowe oraz instytucje oferujące pracę.

Na Targach po raz kolejny przy wspólnym stoisku swoją ofertę przygotowało i zaprezentowało Młodzieżowe Centrum Kariery z Łobza i ze Złocieńca oraz Punkt Pośrednictwa Pracy z Drawska Pom. Do dyspozycji zainteresowanych osób było wiele ulotek o zawodach, branżach zawodowych, a także publikacji zawierających praktyczne informacje na temat planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy.  Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ulotki dotyczące strategii poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, a także oferty pracy przygotowane przez pośrednika pracy z PPP. Dzięki Targom Pracy i Edukacji w Drawsku Pom. mieliśmy okazję do bezpośredniego kontaktu z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz uczniami stojącymi przed wyborem kierunku rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Targi w Drawsku Pomorskim spotkały się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

 

     

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozpoczął się kurs Glazurnik - posadzkarz

 

W dniu 06.05.2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie sześciu uczestników, zakwalifikowanych wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną, rozpoczęło naukę na kursie „Glazurnik - posadzkarz”. Pierwszego dnia zajęć kursanci zapoznali się z harmonogramem i zakresem tematycznym kursu oraz warunkami koniecznymi do spełnienia w celu jego ukończenia. Szkolenie obejmujące 170 godzin dydaktycznych potrwa do 6 czerwca. Najpierw uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami pracy budowlańca, a następnie odbędą 130 godzin praktyk w jednej z koszalińskich firm budowlanych.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w OSZ OHP w Szczecinku.

 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku w dniu 5 maja 2014r. odbyły się Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W ramach inicjatyw promujących efekty projektów unijnych realizowanych w ostatnich latach przez Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowano m.in. trzy spotkania: z uczestnikami szkoleń, z uczestnikami Hufca Pracy oraz z uczniami Gimnazjum dla Dorosłych w Szczecinku. W trakcie tych spotkań pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń przestawił prezentacje multimedialne dotyczące historii powstania i rozwoju Unii Europejskiej pt.: „Polska – OHP – 1O lat w UE”, a także dwie prezentacje dot. realizowanych projektów pn.: „Dobre praktyki – projekty OHP” i „Gwarancje dla młodzieży”.

W spotkaniu i dyskusji z uczestnikami HP i uczniami Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli: Pan Kazimierz Bernaś - Komendant16-19 Hufca Pracy w Szczecinku i pan Roman Miazga - Pedagog Szkolny Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku. Warsztaty pt.: „Aktywne formy poszukiwania pracy, rynek pracy w UE” dla uczestników szkolenia „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” przeprowadził  Pan Jarosław Byszkin – Pośrednik Pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Szczecinku. Zorganizowane przedsięwzięcia były wyjątkową okazją dla uczestników, by zobaczyć, jak bogatą ofertę wsparcia dla młodzieży ma OHP oraz jak wiele zmieniło się w naszym regionie i kraju dzięki unijnym środkom.  

Na dzień 8 maja 2014r. w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” pracownicy OSZ, PPP, Hufca Pracy i Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku zaplanowali następujące propozycje: podsumowanie konkursu plastycznego o UE, mini turniej w piłce nożnej i w piłce siatkowej. Zaplanowano także spotkania umożliwiające pogłębienie wiedzy o UE i rozmowy o tym, jakie zmiany zauważamy w gminie, powiecie, regionie w ciągu 10 lat członkostwa Polski w UE zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z funduszy europejskich.

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” w OSZ w Szczecinku 

 

W dniu 5 maja 2104r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie: „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”. W trakcie 180-godzinnego kursu ośmiu beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zdobędzie uprawnienia zawodowe do podjęcia pracy w przemyśle meblarskim. Stolarz meblowy zajmuje się wykonywaniem różnych typów mebli za pomocą różnorodnych narzędzi, urządzeń i obrabiarek. Do prac stolarza meblowego zalicza się również naprawę i renowację mebli zabytkowych lub stylowych. W zawodzie tym ważne jest, aby pracownik wyróżniał się uzdolnieniami technicznymi oraz dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową niezbędną podczas obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi.

W trakcie kursu beneficjenci nabędą uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego oraz  zostaną przeszkoleni z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Otwarcia kursu dokonał pan Roman Tranbowicz - specjalista ds. szkoleń, który następnie zapoznał uczestników z regulaminem kursu. Szczegółowy harmonogram kursu przestawiła pani Aneta Buczko z Pomorskiej Akademii Kształcenia w Słupsku – przedstawiciel realizatora kursu. Planowane zakończenie kursu nastąpi w dniu 13 czerwca br.

 

     

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Hydraulicy wybrani- komisja rekrutacyjna szkolenia: monter instalacji i urządzeń sanitarnych

 

Dnia 30.04.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie odbyła się rekrutacja na szkolenie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie rozmów z komisją rekrutacyjną zostało wybrane 6 osób, które 5 maja 2014 rozpoczną zajęcia teoretyczne w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie.  Kurs potrwa 140 godzin, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia zakończą się 4 czerwca 2014  egzaminem zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma uprawnienia do wykonywania zawodu hydraulika.

 

             

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Piknik Szkolny w Świdwinie

 

Dnia 29 kwietnia 2014 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Świdwinie wraz z reprezentacją Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie uczestniczyło w   „Pikniku Szkolnym”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie. Piknik ten został przygotowany z myślą o młodzieży kończącej naukę w gimnazjach, a wystawcami były instytucje współpracujące z ZSP w Świdwinie .

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły ponadgimnazjalnej, a także z działalnością instytucji edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych w tym m.in. z oferty Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie, Klubu Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdwinie.

Stoisko OHP dysponowało bogatą bazą informacji o zawodach – ulotkami oraz przewodnikami. Uczestnikom proponowano także określanie predyspozycji zawodowych poprzez przeprowadzenie testów. Spotkanie z doradcami zawodowymi umożliwiło zwiedzającym uzyskanie informacji o swoim potencjale edukacyjnym i zawodowym, a także poznanie specyfiki pracy w poszczególnych zawodach. Mamy nadzieję, że uzyskane informacje okażą się pomocne podczas planowania kariery zawodowej.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zajęcia praktyczne na spawalni

 

Siedmiu uczestników szkolenia ,,Certyfikowany spawacz MAG 135” organizowanego przez OSZ Gryfino zakończy niedługo zajęcia praktyczne na spawalni. Kursanci zrealizowali już większość godzin w zakresie szkolenia praktycznego i przygotowują się do egzaminu, który będzie miał miejsce w dniu 8 maja 2014r. Praktyki odbywają się w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, gdzie wykwalifikowani instruktorzy czuwają nad bezpiecznym i efektywnym przebiegiem zajęć. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu kursanci otrzymają min. Certyfikaty oraz Książeczki Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja dla rodziców w MCK Łobez

 

Już od kwietnia zaczął się „gorący” okres, w którym zarówno gimnazjaliści jak i ich rodzice myślą o podjęciu ważnej decyzji jaką jest rozpoczęcie nauki w dobrej szkole ponadgimnazjalnej. Wkrótce uczniowie trzecich klas gimnazjum staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, co będzie miało ogromny wpływ na ich dorosłe życie.

W tym celu młodzież oraz rodzice zainteresowani rozwojem edukacyjnym swojego dziecka przychodzą do doradcy zawodowego zasięgnąć informacji. Celem spotkania najczęściej jest  zapoznanie z różnorodnymi ofertami szkół. Doradca zawodowy przekazuje dostępne mu wiadomości na temat popularnych kierunków kształcenia, które w przyszłości mają dużą szansę na rynku pracy. Rodzice chętnie zapoznają się z rankingiem szkół ponadgimnazjalnych i warunkami rekrutacji. Spotkania z rodzicami są dobrą okazją do przedstawienia zakresu działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Łobzie.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OSZ w Szczecinku: Podsumowanie kursu kosmetycznego.

 

W dniu 16 kwietnia 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku został zakończony kurs kwalifikacyjny „Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci, wizażem z podstawami przedsiębiorczości”. W trakcie 160-godzinnego kursu 8 uczestniczek projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” miało okazję zapoznać się z zagadnieniami  kosmetologii, dermatologii, chemii kosmetycznej, fizykoterapii i masażu kosmetycznego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w OSZ Szczecinek i w Studio Pielęgnacji Urody "Kasieńka" w Szczecinku. Uczestniczki kursu przy pomocy  specjalistki od kosmetologii pani Kamili Kodź, z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu pielęgnacji skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych, oczyszczania skóry, pielęgnowania i upiększania oprawy oczu, pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnacji biustu i dekoltu, leczniczego oczyszczania skóry, stosowania makijażu dziennego, ślubnego,  wieczorowego, makijażu kobiety dojrzałej oraz wykonywania stylizacji paznokci w różnych technikach ich nakładania.  Zorganizowanie kursu było odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy i spełnieniem marzeń uczestniczek, by pracować w zawodzie kosmetyczki. Program kursu pozwolił kursantkom ukończyć również szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości, przepisów bhp, p.poż. i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, oraz uzyskać  certyfikat z obsługi kasy fiskalnej. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zdali z powodzeniem. Podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń. Pogratulował uczestniczkom projektu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Podkreślił m.in., że zorganizowany kurs zawodowy zwiększył ich konkrecyjność na wymagającym, szczecineckim rynku pracy. Podziękował wykładowcom za sprawne przeprowadzenie kursu i bardzo dobrą współpracę z OSZ. Realizatorem kursu było Centrum Kształcenia Marzena Usarek z Gdyni. Na koniec spotkania pan Roman Tranbowicz wspólnie z panią Kamilą Kodź wyręczyli uczestnikom zaświadczenia  i certyfikaty o ukończeniu kursu. Uczestniczki kursu bardzo wysoko oceniły organizację i jakość kursu, podkreślając profesjonalizm wykładowców. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

     

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spawanie w praktyce

Dziesięcioro beneficjentów szkolenia Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowało już ponad 50 godzin praktycznego przygotowania do zawodu spawacza. Uczestnicy szkolą swoje umiejętności spawania w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie pod czujnym okiem specjalistów z długoletnim stażem. Podczas zajęć kursanci  realizują zestawy ćwiczeń w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135. Sprawdzianem zdobytych umiejętności, zarówno teoretycznych jak i praktycznych będzie egzamin, do którego uczestnicy przystąpią 5 maja 2014. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma  świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Aktualnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie prowadzi nabór na  kursy:  „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych”, który rozpocznie się w dniu 05.05.2014 a także na innowacyjne szkolenie z zakresu instalacji urządzeń fotowoltaicznych. Termin tego szkolenia niebawem zostanie określony.

Informacje szczegółowe o proponowanych kursach można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 50 tel.914333617, e-mail: osz.szczcin@ohp.pl. Zachęcamy do kontaktu!

 

     

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Inauguracja szkolenia dla elektryków do 1kV

 

Dnia 14.04.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie rozpoczęły się zajęcia teoretyczne: Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej do 1kV, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na początku odbyły się zajęcia organizacyjne poprowadzone przez p. Beatę Stachowiak przedstawiciela firmy Oświata- EWIN, w trakcie których beneficjentom zostały rozdane materiały szkoleniowe oraz przekazane informacje dotyczące realizacji szkolenia. Następnie zajęcia teoretyczne na temat badania ciągłości przewodów i pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej poprowadzili przedstawiciele SEP Pan Tomasz Pieńkowski i Pan Jacek Barański.

W 140 godzinach szkolenia zaplanowano 40 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia zakończą się w dniu 19 maja 2014r.udziałem kursantów w  egzaminie zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma  uprawnienia SEP do 1kV.

Aktualnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie prowadzi nabór na  kurs:  „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych”, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień 05.05.2014r..

Informacje szczegółowe o proponowanych kursach można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 50 tel.914333617, e-mail: osz.szczcin@ohp.pl.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Planowanie  kariery zawodowej

 

 

           W dniu 11.04.2014r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu w ramach rekrutacji beneficjentów na szkolenie „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” przeprowadziła zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, a uczestnikami spotkania były osoby poszukujące pracy. Celem przeprowadzonych zajęć było dostarczenie informacji na temat możliwości planowania kariery zawodowej oraz określeniu predyspozycji zawodowych kandydatów. Ponadto omówiony został zawód stolarza meblowego tj.: zadania i czynności, środowisko pracy, warunki organizacyjne oraz wymagania psychologiczne i fizyczne/zdrowotne.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 Barman po nowemu

 

OSZ Trzebiatów planując organizację szkoleń, bardzo elastycznie reaguje na specyficzne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Przykładem takiego działania jest trwające aktualnie szkolenie „Barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”. W stosunku do poprzedniej edycji szkolenia barmańskiego wprowadzono dodatkowe moduły będące odpowiedzią na liczne oferty pracy lokalnych pracodawców. Są to moduły: kelnera   z elementami baristy oraz  obsługi terminali płatniczych. Beneficjent  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” uczestniczący w tym szkoleniu poddany zostanie badaniom sanitarno–epidemiologicznym i w efekcie otrzyma książeczkę zdrowia. Taka kompleksowa usługa dodatkowo uatrakcyjnia ofertę szkoleniową jednostki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia warsztatowe

W dniu 10 kwietnia 2014r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie, doradca zawodowy Maria Szatkowska, prowadziła zajęcia warsztatowe z grupą beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.  W trakcie zajęć beneficjenci rozwiązywali zadania na twórcze myślenie, spostrzegawczość, zapoznali się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy. Beneficjenci projektu angażują się w trakcie zajęć - chętnie wykonują zadania, odgrywają scenki, które pomogą nabrać im pewności siebie, poszerzyć zakres słownictwa, zdobyć umiejętności interpersonalne. Umiejętności te są bardzo ważne w życiu osobistym i zawodowym, bo dobre relacje z innymi ludźmi i umiejętna komunikacja są drogą do sukcesu i rozwoju osobistego.  Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OSZ w Szczecinku – rekrutacja na kurs Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego

 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się kolejne spotkanie rekrutacyjne, tym razem z kandydatami  na kurs kwalifikacyjny „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”. Beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” będą poznawać tajniki zawodu, zajmującego się wykonywaniem różnych typów mebli i przedmiotów codziennego użytku. Do prac stolarza meblowego zalicza się również naprawę i renowację mebli zabytkowych lub stylowych. W zawodzie tym ważne jest, aby uczestnik kursu cechował się poczuciem odpowiedzialności, uzdolnieniami technicznymi, koordynacją wzrokowo-ruchową podczas obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi. Celem kursu jest również przygotowanie uczestników do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi różnych typów. Pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń omówił zasady korzystania z usług OSZ. Poinformował uczestników, że usługami OSZ mogą być objęte osoby w wieku 18-25 lat, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,  wymagające wsparcia na rynku pracy w celu zmiany, podwyższenia lub dostosowania posiadanych kwalifikacji do wymogów lokalnego rynku pracy.  W tym samym dniu obradowała komisja rekrutacyjna OSZ w Szczecinku, powołana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie. Komisja zweryfikowała dokumenty potwierdzające kwalifikowalność kandydatów do udziału w kursie i dokonała wyboru uczestników, biorąc pod uwagę ich lokalne środowisko, przygotowanie zawodowe, sytuację na rynku pracy oraz predyspozycje zawodowe. Ostatecznie do wzięcia udziału w szkoleniu zakwalifikowano osiem osób. Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku  powstał  w wyniku realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczecinecki OSZ stwarza młodym osobom możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i ukończenia bezpłatnego szkolenia w celu uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych

 

     

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Targi Edukacyjne w Dębnie  

 

W dniu 03 kwietnia 2014r. w Gimnazjum Publicznym im.  A. Fidlera w Dębnie odbyły się Targi Edukacyjne w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Odbiorcami Targów byli uczniowie trzecich klas gimnazjum w Dębnie. Organizatorem przedsięwzięcia była Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie reprezentowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie i jego jednostki: Młodzieżowe Centrum Kariery z Dębna oraz Punkt Pośrednictwa Pracy z Myśliborza. Otwarcia Targów dokonała Pani Joanna Głogowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie. Na Targach gościli: Z-ca Burmistrza Dębna Wojciech Czepułkowski, Kierownik Wydziału Oświaty w Dębnie Jarosław Ostry, Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Dębnie Pani Barbara Kornaś, Radny Rady Miejskiej w Dębnie-Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie  Pan Andrzej Dobrowolski, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Żukrowska-Mróz, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie Pani Małgorzata Lenkiewicz, Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie Pani Iwona Kuka, Dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych w Dębnie Pani Grażyna Telej.

W Targach Edukacyjnych uczestniczyło 18 wystawców: Szkoły Ponadgimnazjalne (szkoły licealne, techniczne oraz zawodowe) z woj. zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, Myśliborskie Centrum Wolontariatu, 16-9 Środowiskowy Hufiec Pracy OHP w Dębnie, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Dębnie, Ośrodek Kształcenia i Wychowania w Rowie-Trzcińsku, Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Młodzież na Targach Edukacyjnych uzyskała informacje na temat takich zawodów jak: fryzjer, krawiec, kosmetyczka, technik mechanik, technik nawigator, technik logistyki, technik mechanik, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik ogrodnik, technik weterynarii, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, technik teleinformatyk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik informatyk, a także informacje dotyczące możliwości kształcenia w technikum leśnym o kwalifikacjach: ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych bądź użytkowanie zasobów leśnych. Młodzież reprezentująca uczestniczące szkoły w targach przedstawiła potencjalnym kandydatom zasady rekrutacji do klas o profilach wojskowych, policyjnych, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz  pedagogiczno – psychologicznych.

Młodzież uczestnicząca w targach skorzystała z bogatej bazy informacji o zawodach w postaci ulotek oraz broszur a także filmów prezentujących jednostki i zadania Ochotniczych Hufców Pracy.  Targi Edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem.      

 

 

     

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakończenie kursu monter izolacji budowlanych.

 

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie zakończył się kurs przygotowujący do pracy w zawodzie „Monter izolacji budowlanych”. Sześciu uczestników kursu przez ostatnie 4 tygodnie zdobywało umiejętności podczas zajęć praktycznych na budowie oraz zapoznawało się z zagadnieniami teoretycznymi, takimi jak rysunek techniczny, przepisy BHP, podstawy budownictwa, technologia wykonywania poszczególnych rodzajów izolacji na budynkach.

Kurs był wzbogacony o moduł pozazawodowy, który obejmował aktywne metody poszukiwania pracy oraz pomoc w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Jeden z absolwentów szkolenia jest w trakcie zakładania własnej firmy budowlanej i wiadomości zdobyte na kursie uznał za niezwykle pomocne.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia organizacyjne na spawacza metodą MAG 135

Dnia 02.04.2014 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie rozpoczął się kurs: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszego dnia szkolenia 10 uczestników zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną zapoznało się z harmonogramem i zakresem tematycznym szkolenia.  Po krótkim wprowadzeniu, pokazano im salę, na której będą odbywać się zajęcia praktyczne oraz przeprowadzono zajęcia z BHP.  Wszyscy uczestnicy przeszli badania lekarskie i rozpoczynają zajęcia praktyczne, zgodnie z harmonogramem. Kursantom zostały przekazane materiały szkoleniowe oraz ubrania robocze. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma  świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zakończenie kursu  „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141

 

 

Dnia 02.04.2014 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie odbył się egzamin uczestników szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziesięciu beneficjentów podeszło do egzaminu złożonego z części teoretycznej (test) i części praktycznej (przygotowanie próbki). Wszystkie osoby zdały egzamin. Kursanci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz książeczki spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kurs kosmetyczny w OSZ Szczecinek

 

Od dniu 17 marca 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci, wizażem z podstawami przedsiębiorczości”. W trakcie 160-godzinnego kursu 8 uczestniczek projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” poznają tajniki kosmetologii, dermatologii, chemii kosmetycznej, fizykoterapii i masażu kosmetycznego. Zajęcia praktyczne, które cieszą się największym zainteresowaniem, odbywają się w OSZ Szczecinek i w Studio Pielęgnacji Urody "Kasieńka" w Szczecinku. Pod okiem specjalistki kosmetolog pani Kamili Kodź, uczestniczki nabywają umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu pielęgnacji skóry twarzy i włosów, zastosowania masek kosmetycznych, oczyszczania skóry, pielęgnowania i upiększania oprawy oczu, pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnacji biustu i dekoltu, leczniczego oczyszczania skóry. Ponadto beneficjentki uczą się przekłuwania uszu, stosowania makijażu dziennego, ślubnego,  wieczorowego, makijażu kobiety dojrzałej oraz wykonywania stylizacji paznokci w różnych technikach ich nakładania.  Kursantki bazując na zdobytej wiedzy i wskazówkach prowadzącej zajęcia, chętnie angażują się w samodzielne wykonywanie powierzonych czynności. Kurs ten spełnia, jak podkreślają, ich oczekiwania i z pewnością pomoże im znaleźć pracę w zawodzie kosmetyczki a w przyszłości założyć własny gabinet kosmetyczny. Program kursu przewiduje również szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości, przepisów bhp, p.poż. i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, poznanie obsługi kasy fiskalnej. Planowane zakończenie kursu jest przewidziane na dzień 16.04.2014 r. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

  Projket współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozpoczęcie kursu „Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”

 

W dniu 01.04.2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie ośmiu uczestników rozpoczęło naukę na kursie „Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”, organizowanego w ramach projektu „OHP jako realizator usług ryku pracy”. Pierwszego dnia kursanci zapoznali się z harmonogramem i zakresem tematycznym kursu oraz odbyli zajęcia z zakresu określenia ich predyspozycji zawodowych. Szkolenie obejmujące 150 godzin dydaktycznych potrwa do 5 maja. W pierwszych dniach szkolenia uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami pracy spawacza, a następnie odbędą 115 godzin praktyk na pracowni spawalniczej.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja na spawacza metodą MAG 135

 

Dnia 31.03.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie odbyła się rekrutacja na szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG- 135, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ciągu paru godzin w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział ponad 30 osób. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybrała 10 osób, które 2 kwietnia 2014 rozpoczną zajęcia w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.  Szkolenie przewidziane jest na 140 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 115 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się 5 kwietnia 2014.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma  świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.                

Aktualnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie prowadzi nabór na  kursy:  „Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej do 1kV”, którego rozpoczęcie zaplanowano w dniu 14.04.2014r. oraz „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych”, który rozpocznie się 05.05.2014.

Informacje szczegółowe o proponowanych kursach można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 50 tel.914333617, e-mail: osz.szczcin@ohp.pl.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Spotkanie promocyjno- informacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drawsku Pomorskim

 

 

 

 W ramach spotkań promocyjno – informacyjnych 31 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zostało przeprowadzone spotkanie promujące ogólnopolski projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Głównym celem spotkania było zachęcenie jak największej liczby młodych osób do przystąpienia do projektu, poinformowaniu uczestników spotkania o możliwościach jakie daje projekt. Pośrednik Pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Andrzej Katuszonek szczegółowo omówił zasady uczestnictwa w projekcie oraz tematykę, jaka jest poruszana podczas spotkań grupowych oraz porad indywidualnych. W ramach promocji omówiono również cele i zasady funkcjonowania Punktu Pośrednictwa Pracy i zachęcono do korzystania z oferowanych usług pośrednictwa pracy. Młodzież uczestnicząca w spotkaniach została poinformowana o ofertach pracy będących w dyspozycji PPP. W rezultacie osoby biorące udział w spotkaniu zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie „OHP jako realizator rynku pracy” realizowanym przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zajęcia praktyczne TIG 141

 

Dziesięcioro beneficjentów projektu i uczestników szkoleniaSpawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141”, organizowanego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez 20 dni szkoliło swoje praktyczne umiejętności spawania w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

 W ciągu tych dni uczestnicy kursu realizowali zestawy ćwiczeń spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141. Sprawdzianem zdobytych umiejętności, zarówno teoretycznych jak i praktycznych będzie egzamin, do którego uczestnicy przystąpią 2 kwietnia 2014. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma  świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Aktualnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie prowadzi nabór na  kursy:  „Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej do 1kV”, którego rozpoczęcie zaplanowano w dniu 14.04.2014r. oraz „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych”, który rozpocznie się 05.05.2014. Informacje szczegółowe o proponowanych kursach można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 50 tel.914333617, e-mail: osz.szczcin@ohp.pl.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Doradca zawodowy z MCK Złocieniec w OSZ Szczecinek

 

 

           W dniu 26.03.2014 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu Ewa Mularczyk  przeprowadziła zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, a uczestnikami spotkania były osoby zainteresowane szkoleniem „Profesjonalny spawacz MAG – 135”.

           Celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie uczestników z różnymi grupami zawodowymi oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania informacji o zawodach w procesie planowania własnej przyszłości zawodowej.

          Rynek pracy musza na ludziach poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych preferencji, kwalifikacji. Szkolenia zawodowe nastawione są na kształcenie tych przedmiotów, które umożliwiają zdobycie profesjonalnych kompetencji w poszczególnych zawodach. Osoby, które decydują się na szkolenia wybiegają myślami nieco w przyszłość podchodząc do szkoleń jak do inwestycji, która w przyszłości zaważy o ich karierze zawodowej i rozwoju osobistym.

        Uczestnicy spotkania wypełnili test określający ich skłonności zawodowe. Ponadto omówiony został zawód spawacza tj.: zadania i czynności, środowisko pracy, warunki organizacyjne oraz wymagania psychologiczne i fizyczne/zdrowotne. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie kandydatów na spawaczy w OSZ w Szczecinku

 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku w dniu 26 marca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie rekrutacyjne, tym razem dla kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w kursie „Profesjonalny spawacz  MAG 135”.  Pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń zapoznał uczestników z warunkami, jakie muszą spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do udziału w kursie.  Podkreślił, że uczestnikami kursu mogą być osoby w wieku 18-25 lat, które są bezrobotne, nieuczące się,  wymagające wsparcia na rynku pracy, w celu dostosowania posiadanych kwalifikacji do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Pani Ewa Mularczyk – doradca zawodowy z MCK w Złocieńcu przeprowadziła zajęcia poświęcone planowaniu kariery zawodowej. Przy pomocy doradcy zawodowego młodzież wypełniła kwestionariusz zainteresowań zawodowych. W tym samym dniu obradowała komisja rekrutacyjna powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie, która zakwalifikowała do udziału w kursie 10-ciu beneficjentów. Kurs w wymiarze 140 godzin zostanie zorganizowany w dniach 07.04 – 07.05.2014 r.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie szczecinecki ośrodek prowadzi jeszcze nabór na jeden  kurs „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego”, którego rozpoczęcie zaplanowano w dniu 05.05.2014r.

Informacje szczegółowe o proponowanych kursach można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, ul. Kościuszki 47-49 pok. nr.11 tel. 94 71 27 440, e-mail: osz.szczecinek@ohp.pl.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zajęcia praktyczne na kursie „Kelner – barman” w Koszalinie.

 

W ramach szkolenia „Kelner-barman”, realizowanego w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie w ramach projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakończyły się zajęcia teoretyczne i tym samym kursanci rozpoczęli zajęcia praktyczne.

Sześciu uczestników kursu zakończyło część teoretyczną, podczas której zapoznali się m.in. z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi działalności gastronomi, postawami obsługi konsumenta i technikami serwowania napojów. Wiedza teoretyczna zdobyta przez uczestników kursów obecnie wykorzystywana jest podczas zajęć praktycznych w jednej z koszalińskich restauracji oraz w hotelu w Ustroniu Morskim. Uczestnicy będą mogli podpatrywać pracę wykfalifikowanych kelnerów i barmanów. A tym samym będą zdobywać umiejętności niezbędne w pracy kelnera-barmana. Dzięki możliwość odbycia praktycznych zajęć w hotelu uczestnicy kursu staną się konkurencyjni na rynku pracy. Po odbyciu 80 godzin praktycznej nauki zawodu przystąpią do egzaminu, który w efekcie pozwoli na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kelner-barman.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja na kurs spawania w OSZ w Koszalinie

 

W dniu 25.03.2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do kursu „Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”. Kurs, organizowany w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, rozpocznie się 1 kwietnia. Na spotkanie zgłosiło się ponad dwudziestu kandydatów. Z każdym z nich członkowie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzili indywidualne rozmowy, oceniając predyspozycje zawodowe, motywację do nauki i podjęcia pracy oraz ogólną sytuację życiową. Na kurs zakwalifikowano ostatecznie 8 osób.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

 

            Wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  w Świdwinie powitali wiosnę.

 

Pierwszy dzień wiosny w Świdwinie tradycyjnie już był obchodzony głośno i wesoło. Wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej, wspólnie z doradczynią zawodową - Agatą Zakonek z MCK Świdwin, która od dłuższego czasu ściśle współpracuje z placówką, jak co roku organizują korowód ulicami miasta i topienie Marzanny, tak by zimę pożegnać na dobre.

Korowód wyruszył krótko po godzinie 14 spod placówki, dzieci wraz z wychowawcami tradycyjnie przeszli ulicami miasta, by dojść na mostek na rzece Rega gdzie została utopiona Marzanna. Aby nie zaśmiecać środowiska kukła zrobiona była ze słomy i siana oraz materiałów biodegradowalnych. Zrobiła  ją wspólnie z wychowankami  pani Agata Zakonek w czasie warsztatów przeprowadzanych w placówce,  poszerzonych tym razem o wspólne rozmowy o nadejściu wiosny oraz tradycjach z nią związanych. Było słonecznie, kolorowo i wesoło. Powitaliśmy upragnioną wiosnę a z Marzanną zobaczymy się za rok.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Warsztat z aktywnego myślenia w MCK Dębno

 

W dniu 20 marca 2014r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie, doradca zawodowy Maria Szatkowska, prowadziła zajęcia warsztatowe z grupą beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W trakcie zajęć beneficjenci rozwiązywali zadania na twórcze myślenie, spostrzegawczość, zapoznali się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy. Beneficjenci projektu angażują się w trakcie zajęć, chętnie wykonują zadania, odgrywają scenki, które pomogą nabrać im pewności siebie, poszerzyć zakres słownictwa, zdobyć umiejętności interpersonalne, które są ważne w życiu osobistym i zawodowym, dobre relacje z innymi ludźmi i umiejętna komunikacja są drogą do sukcesu i rozwoju osobistego.  Zajęcia o tej tematyce cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia z gimnazjalistami

 

W dniu 19 marca 2014r. doradca zawodowy z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębnie, Maria Szatkowska, prowadziła zajęcia warsztatowe w  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie.  Uczestnikami zajęć byli przyszli absolwenci Gimnazjum. Młodzież w sposób aktywny  dokonała samooceny, poznawała swój potencjał, sprawdziła predyspozycje zawodowe.  Z dużym zaangażowaniem młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach,  planowali swoją ścieżkę kariery zawodowej – co jest ważnym elementem w podejmowaniu własnych decyzji życiowych jak i zawodowych skutkujących w przyszłości sukcesem. dokonała samooceny, poznawała sw

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zakończenie kursu operator wózków jezdniowych i  bezpieczna wymiana butli gazowych

 

W dniu 19 marca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyła się uroczystość zakończenia kursu „Operator wózka jezdniowego i wymiana butli gazowych”. Kurs był bezpłatny i został przygotowany dla 10 uczestników projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.  Celem kursu było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym jak również beneficjenci mieli możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego. W trakcie kursu w części teoretycznej, najpierw beneficjenci zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi bhp, budowy i obsługi z wózków jezdniowych, a następnie z dużym zaangażowaniem ćwiczyli umiejętności praktyczne. Podsumowania kursu dokonał pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń. Pogratulował uczestnikom projektu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Podkreślił m.in., że zorganizowany kurs zawodowy zwiększył ich konkrecyjność na wymagającym, szczecineckim rynku pracy. Podziękował realizatorowi szkolenia Ośrodkowi Kształcenia Zawodowego „Kursal” z Nakła nad Notecią za sprawne przeprowadzenie kursu i dobrą współpracę z OSZ. Na koniec spotkania pan Roman Tranbowicz wspólnie z panią Dominiką Borkowską z OKZ „Kursal” wyręczyli uczestnikom kursu zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursu. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” wsp współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci, wizażem z podstawami przedsiębiorczości w OSZ Szczecinek

 

W dniu 11 marca 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się spotkanie z kandydatkami na „Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci, wizażem z podstawami przedsiębiorczości”. Kurs skierowany jest do uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy chcą nauczyć się kosmetyki od podstaw, oraz dla osób mających zamiar otworzyć własną działalność usługową. Pan Roman Tranbowicz - specjalista ds. szkoleń zapoznał uczestników z warunkami, jakie muszą spełnić, aby zakwalifikować się do udziału w kursie. Następnie uczestnicy spotkania wypełnili ankietę skłonności zawodowych i kartę aktywności po szkoleniu. W tym samym dniu obradowała komisja rekrutacyjna powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie, która zakwalifikowała do udziału w kursie 8 beneficjentek. Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 17.03.2014 r.  

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie szczecinecki ośrodek prowadzi nabór jeszcze na dwa bezpłatne kursy, tj.: „Profesjonalny spawacz  MAG – planowane rozpoczęcie kursu w dniu 07.04.2013r., „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” – planowane rozpoczęcie kursu w dniu 05.05.2014r.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Zajęcia teoretyczne TIG 141

 

Dnia 11.03.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie rozpoczęły się zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia zawodowego Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia teoretyczne potrwają 3 dni. W ciągu 25 godzin wykładów 10 uczestników zapozna się z takimi zagadnieniami jak: techniki spawania metodą TIG, zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, budowa i użytkowanie urządzeń spawalniczych TIG, korozja i obróbka cieplna przy spawaniu oraz metody przygotowania złączy elementów do spawania.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin, otrzyma świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Spotkanie promocyjno- informacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskimł Ponadgimnazjalnych

Spotkanie promocyjno- informacyjne w Zespole Szk

 

W ramach spotkań promocyjno – informacyjnych 10 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zostało przeprowadzone spotkanie promujące projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Pośrednik Pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Andrzej Katuszonek przybliżył zebranej młodzieży zasady działalności Punktu Pośrednictwa Pracy oraz założenia i cele projektu „OHP jako realizator rynku pracy”. Szczegółowo omówiono zasady uczestnictwa w projekcie oraz tematykę, jaka jest poruszana podczas spotkań grupowych oraz porad indywidualnych. W rezultacie osoby biorące udział w spotkaniu zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie „OHP jako realizator rynku pracy” realizowanym przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie w Domu Dziecka w Szczecinku

 

W dniu 08.03.2014. odbyło się spotkanie grupowe z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Spotkanie miało na celu sprowokowanie młodzieży do poznania siebie samego, jako podstawy do określenia dalszej ścieżki rozwoju osobistego. Uczestnicy z chęcią i zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia. Ich wyniki pozwoliły odpowiedzieć na pytanie jaki jestem w ocenie własnej oraz w ocenie otoczenia. Interesująca okazała się konfrontacja wyników, okazało się, że występują różnice pomiędzy oceną własną siebie a oceną kolegów i koleżanek. Spowodowało to ciekawą dyskusję, w której wszyscy uczestniczyli bardzo aktywnie. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Uczestnicy ocenili pozytywnie przekazane informacje i uznali je za cenne i pomocne. Po spotkaniu uczestnicy zapoznali się z ofertami dostępnymi w Punkcie Pośrednictwa Pracy a także z ofertą kursów Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Szczecinku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przyszli kelnerzy oraz barmani rozpoczęli naukę w Koszalinie

 

W dniu 10.03.2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Kelner - barman”. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w obydwu zawodach. Przyszli pracownicy branży gastronomicznej zostali zapoznani z harmonogramem kursu, jego szczegółowym zakresem tematycznym i warunkami, jakie trzeba spełnić, by otrzymać zaświadczenie o ukończeniu.  Podczas 160 godzin zajęć, uczestnicy zapoznają się z zasadami BHP w pracy kelner i barman, podstawami teoretycznymi pracy w tym zawodzie (m.in. podstawy obsługi konsumenta, techniki noszenia potraw, technika przygotowywania i podawania napojów), obsługą kasy fiskalnej oraz odbędą zajęcia praktyczne w wybranych restauracjach. Szkolenie potrwa 4 tygodnie.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Warsztaty w MCK w Świdwinie

 

Doradca Zawodowy Agata Zakonek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdwinie w dniu 06.03.2014r. przeprowadziła zajęcia dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W warsztatach uczestniczyła młodzież  szkolna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.  Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom jakie można popełnić błędy w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych takich jak Curriculum Vitae (CV), czy list motywacyjny. Przygotowanie dokumentów nie jest czymś trudnym, należy pamiętać o zachowaniu kilku zasad i do nich się stosować. Bardzo pomocne przy ich pisaniu jest przygotowanie sobie bilansu umiejętności i mocnych stron.

CV jest to forma życiorysu zawodowego, który powinien zostać sporządzony według ściśle określonych zasad – obowiązuje forma bezosobowa tekstu oraz sformalizowany układ. Informacje w nim zamieszczane są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami blokach tematycznych. Uczestnicy spotkania, dzięki indywidualnemu wsparciu udzielonemu przez doradczynię zawodową, stworzyli swoje prawidłowe i zgodne z regułami CV, które w przyszłości może stanowić dla nich wzór dokumentów składanych u pracodawcy.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Odkrywanie swoich zainteresowań.

 

W środę 5 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach, odbyło się spotkanie z młodzieżą. Tematem spotkania było „Odkrywanie zainteresowań”. Doradca zawodowy jako wprowadzenie do tematu zaproponowała pogadankę podczas, której młodzież uświadomiła sobie jak ważny wpływ mają zainteresowania na planowanie ścieżki kariery zawodowej. Każdy gimnazjalista powinien znać swoje zainteresowania, wiedzieć jak spędzać czas wolny, co lubi robić, czego jest ciekawy i o czym chętnie myśli. Większość młodych ludzi, nie zna siebie tak dobrze, jak by chcieli. Nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania, co stanowi problem przy podjęciu jakiejkolwiek decyzji. Dlatego w warsztatowej części zajęć zaproponowane zostały ćwiczenia, które pozwoliły gimnazjalistom na zebranie jak największej ilości informacji o sobie. Na koniec spotkania wspólnie przeanalizowano uzyskane wyniki, a osoby chętne podzieliły się refleksjami dotyczącymi wykonywanego ćwiczenia  na forum grupy.   

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Spotkanie osób bezrobotnych w PPP Drawsko Pomorskie

 

 W dniu 04 marca 2014 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom.  odbyła się druga część warsztatów z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych pośrednika pracy Andrzeja Katuszonka   z osobami bezrobotnymi. Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie uczestników do sporządzania dokumentów aplikacyjnych przydatnych w procesie poszukiwania zatrudnienia. List motywacyjny   i życiorys niejednokrotnie decydują o powodzeniu w procesie rekrutacji. Są to „ wizytówki”, które  otrzymuje przyszły pracodawca i na ich podstawie podejmie decyzje, czy warto zaprosić Cię do kolejnego etapu rekrutacji. Od tego, jak zredagujesz i jaką treść zawrzesz w Twoich dokumentach aplikacyjnych, zależy bardzo wiele, dlatego warto poświęcić na to zadanie więcej czasu. Należy zatem zadbać by te dokumenty były interesujące i sprawiały by przyszły pracodawca wybrał je spośród wielu innych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoczęcie zajęć TIG 141

 

W dniu 3 marca 2014r. w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie rozpoczęły się zajęcia na szkoleniu: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141. Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym dniu szkolenia 10 uczestników zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną zapoznało się z jego harmonogramem i zakresem tematycznym. Następnie zaprezentowano salę, w której będą odbywać się zajęcia praktyczne oraz przeprowadzono zajęcia z BHP. Wszyscy uczestnicy odbyli ze skutkiem pozytywnym badania lekarskie i już 4 marca 2014 rozpoczęli naukę poprzez doświadczenia na zajęciach praktycznych z instruktorem. Zgodnie z zasadami BHP kursantom zostały przekazane materiały szkoleniowe oraz odzież ochronna.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Inauguracja kursu Operator wózka jezdniowego i wymiana butli gazowych  OSZ w Szczecinku

 

W dniu 03 marca 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczął się kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Operator wózka jezdniowego i wymiana butli gazowych”. W trakcie 67-godzinnego kursu 10-ciu beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zapozna się z budową wózków jezdniowych, wymianą butli gazowej, czynnościami kierowcy w czasie pracy na wózku jezdniowym a także z przepisami bhp, p.poż. oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi wszelkich typów, a ponadto do samodzielnej wymiany butli z gazem propan-butan przy wózkach jezdniowych. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin państwowy przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Otwarcia kursu dokonał pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń, który następnie zapoznał uczestników z regulaminem kursu, natomiast z  harmonogramem realizacji kursu zapoznał uczestników pan Marek Starczewski – dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego „KURSAL” z Nakła nad Notecią, będący realizatorem kursu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” wsp współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Początek kursu „Monter izolacji budowlanych”

 

W dniu 03.03.2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie sześciu uczestników, zakwalifikowanych wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną, rozpoczęło naukę na kursie „Monter izolacji budowlanych”. Pierwszego dnia zajęć kursanci zapoznali się z harmonogramem i zakresem tematycznym kursu oraz warunkami koniecznymi do spełnienia w celu ukończenia kursu.  

Szkolenie obejmujące 170 godzin dydaktycznych potrwa do 3 kwietnia. Najpierw uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami pracy budowlańca, a następnie odbędą 90 godzin praktyk w jednej z koszalińskich firm budowlanych. Kurs poprowadzi Spółdzielnia Pracy Oświata z Koszalina.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja na kurs spawacza metodą TIG 141

 

W dniach 26-27.02.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinie odbyła się rekrutacja na szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141, organizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs cieszy się ogromną popularnością. W ciągu dwóch dni w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział ponad 50 osób. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybrała 10 osób, które 3 marca 2014 rozpoczną zajęcia. Szkolenie przewidziane jest na 140 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 115 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się 2 kwietnia 2014.

W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznają się miedzy innymi z zastosowaniem elektryczności do spawania łukowego, bezpieczeństwem i higieną pracy,  techniką spawania metodą TIG itp. Natomiast na zajęciach praktycznych będą realizować zestawy ćwiczeń spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Każdy beneficjent, który zda egzamin otrzyma  świadectwo kwalifikacyjne oraz książeczkę spawacza i Certyfikaty Europejskiego Spawacza wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wolontariat  w OSZ Szczecinek

 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku w ramach programu „Wolontariat w OHP” dnia 3 marca 2014 roku rozpocznie pracę wolontariuszka  Pani Justyna Cieszkiewicz.  Wolontariuszka ukończyła studia  licencjackie na kierunku  filologia angielska  o specjalności lingwistyka stosowana.  Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, a obecnie  jest na drugim roku magisterskich studiów uzupełniających na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Podczas  czteromiesięcznego wolontariatu Pani Justyna Cieszkiewicz będzie zdobywała wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do zaplanowania indywidualnej kariery zawodowej. Taka praca umożliwi jej zdobycie dodatkowych doświadczeń poprzez włączenie się w realizację różnego rodzaju działań z zakresu rynku pracy prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku.

Po okresie adaptacyjnym wolontariuszka rozpocznie prowadzenie otwartych zajęć - spotkań informacyjnych pod hasłem  „Spotkania  z kulturą angielską” dla młodzieży z Hufca Pracy i uczestników projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Powyższe zajęcia m.in.  umożliwią poznanie podstaw komunikacji w języku angielskim, w tym przydatnych wyrażeń i zwrotów grzecznościowych oraz słówek niezbędnych w najczęstszych sytuacjach życia codziennego, a przydatnych w pracy za granicą. 

Praca wolontariuszki rozszerzy ofertę edukacyjną dla młodzieży potrzebującej wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy. Ponadto jej obecność umożliwi  objęcie wsparciem większej liczby osób zgłaszającej się do szczecineckiego ośrodka OHP. Wolontariuszka  zapewnia, że bardzo lubi  pracować z młodymi ludźmi, a z pracy społecznej czerpie wiele satysfakcji. Uważa, że ważne jest czuć się potrzebnym i móc dzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

„Ferie z OHP” w PPP w Drawsku Pomorskim

 

 W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. trwa realizacja spotkań warsztatowych w ramach skierowanego do młodzieży programu „Ferie z OHP”, mającego na celu spędzanie czasu wolnego od nauki na aktywnych działaniach służących przyszłemu rozwojowi zawodowemu. Kolejne spotkanie  w ramach wspomnianego cyklu odbyło się w siedzibie PPP w Drawsku Pom. - 26 lutego 2014 roku. Pośrednik pracy Andrzej Katuszonek przedstawił aktualnie dostępne oferty pracy skierowane do uczniów  powyżej 16 roku życia. Podczas spotkania zaprezentowano także film pt. „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”,  który przybliżył młodzieży podstawowe informacje dotyczące należytego przygotowania się do spotkania z pracodawcą.W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. trwa realizacja spotkań warsztatowych w ramach skierowanego do młodzieży programu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

Projekt wsp

 

 

Spotkanie promocyjno – informacyjne w PPP Drawsku Pomorskim

 

W ramach cyklu „Ferie z OHP” 21 lutego 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie promocyjno–informacyjne z młodzieżą w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim.  Pośrednik Pracy Andrzej Katuszonek przybliżył zebranej młodzieży zasady działalności Punktu Pośrednictwa Pracy oraz założenia i cele projektu „OHP jako realizator rynku pracy”. Szczegółowo omówiono zasady uczestnictwa w projekcie oraz tematykę, jaka jest poruszana podczas spotkań grupowych oraz porad indywidualnych. 

W rezultacie osoby biorące udział w spotkaniu zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie „OHP jako realizator rynku pracy” realizowanym przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Podczas spotkania zaprezentowano także film pt. „ Z OHP do kariery”.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja do projektu w OSZ w Koszalinie

 

W dniu 19.02.2014 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do kursów: „Monter izolacji budowlanych” oraz „Kelner - barman”, które rozpoczną się w marcu. Kursy są organizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.  Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie, przeprowadziła indywidualne rozmowy z osobami wyrażającymi chęć udziału w projekcie i wybranym kursie zawodowym. Komisja, podejmując decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie, uwzględniła motywację kandydatów do nauki i podjęcia pracy w wybranej dziedzinie, predyspozycje zawodowe oraz sytuację życiową. Do każdego ze szkoleń ostatecznie zakwalifikowano po 6 osób.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w PPP Drawsko Pom.

Kolejne zajęcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, odbyły się w 18.02.2014 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Temat spotkania brzmiał: „Metody i sposoby poszukiwanie pracy. Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy”. W trakcie zajęć pośrednik pracy Andrzej Katuszonek zapoznał  uczestników z sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, najbardziej skutecznymi metodami i sposobami poszukiwania zatrudnienia, jak również z tym czego oczekują dzisiejsi pracodawcy od potencjalnych przyszłych pracowników. W drugiej części spotkania dyskutowano na temat  w jaki sposób szukać ofert pracy, a także jak na nie odpowiadać. Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że internet daje wiele możliwości poszukiwania pracy, jak również dostarcza wielu cennych informacji na temat pracodawców działających na rynku pracy, zachodzących zmianach oraz nowych możliwościach zatrudnienia w kraju jak również zagranicą.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Jakie studia zagwarantują mi pracę?   

 

                Dnia 18  lutego 2014r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyły się zajęcia indywidualne z beneficjentką projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, która chciała  dokonać odpowiedniego wyboru kierunku studiów. Na poradę indywidualną przyszła uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Pyrzycach. Po wstępnej rozmowie z doradcą zawodowym, uczestniczka projektu rozwiązała test zainteresowań zawodowych, którego wyniki omówiono skupiając się na obszarach zainteresowań z najwyższym wynikiem. Doradca zawodowy szczegółowo omówiła schemat systemu szkolnictwa wyższego, formy i metody uczenia się, przedyskutowane zostały czynniki trafnego wyboru uczelni, omówiono wybrane przez licealistkę kierunki studiów i zasady rekrutacji w systemie dziennym oraz zaocznym, ponieważ taka forma dalszej nauki jest również brana pod uwagę przez klientkę. Podczas spotkania beneficjentka uświadomiła sobie, że studia są wstępem do pracy, dlatego wybierając ich kierunek należy myśleć o nim jak o tym, z którym zawiązany będzie przyszły zawód. Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka , dlatego warto w nią zainwestować odpowiednią wiedzę i czas.

Dnia 18

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie z beneficjentami projektu w MCK Dębno

 

W dniach 12-14 lutego 2014r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie odbyły się spotkania z beneficjentami  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Temat związany był z planowaniem edukacji zawodowej.  Młodzież pod kierunkiem doradcy zawodowego Marii Szatkowskiej planowała swoją karierę edukacyjną, poznawała swój potencjał,  jak również obejrzała film edukacyjny – Jak planować karierę? W czasie zajęć młodzież miała okazję wykonania ćwiczeń i testów zawodowych, samooceny jak również poznania swoich  mocnych i słabych stron.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Spotkanie informacyjno-promocyjno-rekrutacyjne w MCK Złocieniec

 

W dniu 14.02.2014 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu odbyło się spotkanie dotyczące promocji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Uczestnikami spotkania były osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie - młodzież nieaktywna zawodowo, posiadająca trudności związane z wejściem na rynek pracy oraz trudności w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.

Doradca zawodowy – Ewa Mularczyk przedstawiła założenia projektu oraz zasady uczestnictwa. Zainteresowane osoby wypełniły dokumenty związane z projektem, przez co stały się beneficjentami projektu.  Ponadto uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli film „Z OHP do Kariery!” pokazujący problemy, z jakimi zmaga się wiele osób oraz ścieżki pomocy, z której mogą skorzystać m.in. w Młodzieżowych Centrach Kariery. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja na bezpłatny kurs „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych” w OSZ w Szczecinku

 

W dniu 12 lutego 2013r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się spotkanie z kandydatami  na kurs kwalifikacyjny „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych”. Celem kursu jest przygotowuje uczestników do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi wszelkich typów. W trakcie kursu beneficjenci zostaną zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów (elektryczny, gazowy, spalinowy) a także z przepisami bhp, p.poż. i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Pan Roman Tranbowicz - specjalista ds. szkoleń zapoznał uczestników z warunkami, jakie muszą spełnić, aby zakwalifikować się do udziału w kursie.  Podkreślił, że uczestnikami kursu mogą być osoby w wieku 18-25 lat, które są bezrobotne, nieuczące się,  wymagające wsparcia na rynku pracy, w celu dostosowania posiadanych kwalifikacji do aktualnych potrzeb rynku pracy. Pani Ewa Mularczyk – doradca zawodowy z MCK w Złocieńcu przeprowadziła zajęcia poświęcone planowaniu kariery zawodowej i określaniu predyspozycji zawodowych.

 W tym samym dniu obradowała komisja rekrutacyjna powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie, która przeprowadziła rozmowy z 23 kandydatami i zakwalifikowała do udziału w kursie 10-ciu beneficjentów. Rozpoczęcie kursu zaplanowano na dzień 03.03.2014r. OSZ w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie ośrodek prowadzi nabór na trzy bezpłatne kursy: „Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci, wizażem z podstawami przedsiębiorczości” – planowane rozpoczęcie kursu w dniu 17.03.2014r., „Profesjonalny spawacz  MAG – planowane rozpoczęcie kursu w dniu 07.04.2013r., „Stolarz meblowy z obsługą wózka jezdniowego” – planowane rozpoczęcie kursu w dniu 05.05.2014r.

Informacje szczegółowe o proponowanych kursach można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, ul. Kościuszki 47-49 pok. Nr. 11 (dawny Medyk), tel. 94 71 27 440, e-mail: łfinansowanego ze środk

Informacje szczegóosz.szczecinek@ohp.pl.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Doradca zawodowy z MCK Złocieniec w OSZ Szczecinek

 

        W dniu 12.02.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku w ramach rekrutacji beneficjentów na szkolenie „Operator wózka jezdniowego i wymiana butli gazowych” odbyły się warsztaty pn. „Świat zawodów”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Ewę Mularczyk - doradcę zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu.  Celem zajęć było dostarczenie informacji na temat ścieżki kariery zawodowej na rynku pracy oraz określenie predyspozycji zawodowych kandydatów.

      Osoby biorące udział w spotkaniu były bardzo zainteresowane tematem oraz chętnie wypełniły test określający ich skłonności zawodowe. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Internet pomocą w wyjściu na rynek pracy

 

W dniach 11.02. – 12.02.2014 r. osoba bezrobotna skorzystała ze wsparcia udzielonego przez pośrednika pracy w PPP Białogard w zakresie poszukiwania pracy. Głównym narzędziem był tu Internet, za pomocą którego udało się znaleźć kilka ofert odpowiadających wymogom i kwalifikacjom klientki PPP.

Następnym etapem wsparcia było przygotowanie CV oraz wysłanie go pocztą elektroniczną do wybranych pracodawców.

Efektem przeprowadzonych zajęć jest satysfakcja osoby bezrobotnej z tego, że nie pozostaje bierna, ale podejmuje aktywnie konkretne działania, które mogą pomóc jej w wyjściu na rynek pracy.

 

 

Projekt "OHP jako realizator usług rynku pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ABC Rynku Pracy

11 lutego 2014 r. w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbyły się warsztaty dotyczące rynku pracy. Prowadzone przez doradcę zawodowego MCK zajęcia miały na celu przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z rynkiem pracy i aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia.

Część warsztatów została poświęcona m.in. temu jak i gdzie szukać pracy, na co trzeba zwrócić uwagę przeglądając oferty zatrudnienia umieszczane w prasie i w Internecie oraz jakimi zasadami trzeba się kierować, aby znaleźć odpowiednie dla siebie zajęcie. Szczególną uwagę zwróciliśmy na to, których ofert należy unikać, a co brać po uwagę podczas przeglądania ogłoszeń. W trakcie ćwiczeń każdy mógł się sprawdzić w roli pracodawcy i zredagować własną ofertę pracy w formie krótkiego ogłoszenia - z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji. Kolejne zagadnienia dotyczyły właściwego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Każdy uczestnik zajęć po zapoznaniu się ze wskazówkami dotyczącymi zadania do wykonania, samodzielnie przygotował własny schemat życiorysu zawodowego. Osoby biorące udział w spotkaniu wykazały się dużą aktywnością i chętnie wykonywały ćwiczenia. Podczas zajęć miała również miejsce projekcja filmu edukacyjnego dotyczącego efektywnego poszukiwania pracy.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zaplanowanej ścieżki wsparcia

 

               Dnia 10 lutego  2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy przeszli całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia. Podczas spotkania doradca zawodowy wręczył  uczestnikom ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego. Uczestnicy mieli możliwość podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz wyrażenia swojej opinii dotyczącej formy i przebiegu zajęć.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie informacyjne w OSZ Trzebiatów

 

 W ramach działalności promocyjnej projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, 5.02.2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Trzebiatowie odbyło się spotkanie specjalisty ds. szkoleń z uczniami III klasy Gimnazjum dla Dorosłych w Trzebiatowie. Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum to potencjalni uczestnicy szkoleń organizowanych przez OSZ. Zanim jednak młodzież skorzysta z oferty szkoleniowej, zapoznana została   z zasadami przystąpienia do projektu oraz korzyściami płynącymi z aktywnego uczestnictwa w realizowanych przez projektowe jednostki OHP działaniach. Specjalista ds. szkoleń przedstawił dotychczasowe sukcesy OSZ-tu w Trzebiatowie na polu przygotowywania młodzieży do wejścia na rynek pracy, realizując już ponad 15 szkoleń dla 120 osób. Efektem spotkania była deklaracja  przystąpienia jej uczestników do projektu oraz chęć skorzystania z oferty szkoleniowej,  po zakończeniu nauki szkolnej w gimnazjum.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Współpraca Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Szczecinku z  Cechem  Rzemiosł Różnych.

 

W dniu 3 lutego 2014 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Szczecinku odbyło się spotkanie pana Romana Tranbowicza - specjalisty ds. szkoleń z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku z panem Jarosławem Marczyńskim – Starszym Cechu.  Pan Roman Tranbowicz omówił dotychczasowe wyniki pracy OHP w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Podczas spotkania rozmawiano na temat sytuacji młodzieży na szczecineckim rynku pracy oraz o barierach, jakie napotykają młodzi ludzie szukający pierwszego zatrudnienia. Przedyskutowano również plany dalszej współpracy między obiema placówkami. Pan Jarosław Marczyński w entuzjazmem przyjął chęć dalszej współpracy przy realizacji projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Współpraca pomiędzy OHP a Cechem Rzemiosł Różnych może przyczynić się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku jest instytucją działającą na terenie powiatu szczecineckiego od 68 lat, dysponującą ogromnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie potrzeb pracodawców. Ustalono współdziałanie przy planowaniu programów szkoleniowych. Starszy cechu  przybliżył ofertę kształcenia zawodowego dla młodych ludzi, realizowanego w formie nauki zawodu w rzemiośle, np.: stolarz, fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kosmetyczka czy kowalstwo artystyczne, dekarz, szewc, szklarz. Zwrócono uwagę również na to, że jeśli nie zwiększy się zainteresowanie młodych niektórymi zawodami, to wkrótce znikną one z rynku pracy. Na zakończenie uczestnicy spotkania przekazali sobie materiały promocyjne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu cyklu warsztatów

3 lutego 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie doradca zawodowy już po raz kolejny wręczył zaświadczenia o ukończeniu cyklu warsztatów osobom, które przeszły całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia. Beneficjenci projektu oprócz zaświadczenia otrzymali skromny upominek - jako pamiątkę kończącą ich udział w projekcie. Na koniec krótkiego spotkania podsumowaliśmy udział w projekcie i podzieliliśmy się wrażeniami z uczestnictwa w zajęciach.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Urządzenia multimedialne dostępne w PPP jako wsparcie dla osób poszukujących pracy

 

W dniach 30 – 31.01.2014 r. osoby ubiegające się o stanowisko Audytora Inwentaryzacji w jednym z białogardzkich hipermarketów skorzystały ze wsparcia pośrednika pracy w PPP Białogard. Były to osoby, które ze względu na trudną sytuację materialną nie posiadają w domu Internetu, a wymogiem firmy rekrutującej było zarejestrowanie się na ich platformie oraz przejście szkolenia i testów internetowych.

Wsparcie polegało na udostępnieniu komputera i Internetu oraz na udzieleniu pomocy w zakresie rejestracji i przygotowania do testów internetowych, po  uprzednim zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym zamieszczonym na stronie internetowej firmy rekrutującej. Efektem pomyślnego zdania testów jest zatrudnienie osób, które skorzystały ze wsparcia PPP w Białogardzie.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

 

W dniu 31 stycznia 2014 roku w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie odbyło się indywidualne spotkanie z osobą poszukującą pracy w celu napisania cv i listu motywacyjnego. Oba dokumenty są niezbędne przy poszukiwaniu pracy oraz zawierają ważne informacje dotyczące przebiegu nauki i kariery zawodowej. Pisanie dokumentów aplikacyjnych nie wydaje się być rzeczą trudną jednakże jest wiele zasad, które należy znać i przestrzegać. Stworzenie poprawnych i solidnych dokumentów stwarza większe szanse na rozmowę kwalifikacyjną oraz otrzymanie pracy. Doradca zawodowy Justyna Kraszewska podczas spotkania pomagała poszukującemu pracy w stworzeniu własnego cv i list motywacyjnego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

 

W dniu 30.01.2014r. w siedzibie PCPR w Szczecinku odbyło się spotkanie pana Romana Tranbowicza - specjalisty ds. szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku z panią Małgorzatą Kubiak-Horniatko - dyrektor PCPR i jej pracownikami socjalnymi. Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości bliższej współpracy między tymi placówkami.  Pan Roman Tranbowicz omówił dotychczasowe rezultaty OHP w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedstawił ofertę szczecineckiego OSZ na pierwsze półrocze 2014 r., a ponadto zachęcił do współpracy przy realizacji wdrażanych obecnie „Gwarancji dla młodzieży”, których celem jest m.in. dążenie do  zapewnienia oferty zatrudnienia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawienia bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnelign: justify;"> 

 

Jak podkreśliła pani dyrektor PCPR, celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej potrzebującym, a współpraca pomiędzy OHP i PCPR może przynieść dodatkowe korzyści  w  przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Uczestnicy spotkania pokreślili, że współpraca zwiększy dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Ustalono współdziałanie, które ma polegać na kierowaniu do OSZ i PPP podopiecznych PCPR, którzy nie radzą sobie z efektywnym poszukiwaniem pracy i chcą przekwalifikować się na potrzeby lokalnego rynku pracy. Uzgodniony został również termin kolejnego wspólnego spotkania z udziałem dyrektorów ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu szczecineckiego.przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Uczestnicy spotkania pokreślili, że wspłpraca zwiększy dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Ustalono wsp

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podsumowanie kursu „Cieśla” w OSZ w Szczecinku  

W dniu 28 stycznia 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się podsumowanie kursu kwalifikacyjnego „Cieśla”. W trakcie 150-godzinnego szkolenia beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” uczyli się nowego zawodu mającego zastosowanie w budownictwie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych. Ponadto zostali przeszkoleni z zakresu BHP i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie kursu odbył się egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, który wszyscy zdali. Pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń podsumował przebieg kursu. Podziękował uczestnikom szkolenia za udział w nauce nowego zawodu, a wykonawcy szkolenia Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku za przeprowadzenie kursu i dobrą współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego. Na zakończenie pan Roman Tranbowicz i pani Teresa Gocałek-Sosnowska - dyrektor CKZ wręczyli beneficjentom projektu certyfikaty potwierdzające przyuczenie do zawodu „Cieśla” oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uczestnicy szkolenia zobowiązali się, że postarają się możliwie szybko  podjąć pracę, by wykorzystać zdobyte kwalifikacje.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Spotkanie promocyjno – informacyjne 

W ramach spotkań promocyjno – informacyjnych 28 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zostały przeprowadzone dwa spotkania promujące projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Pośrednik Pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Andrzej Katuzieży zasady działalności Punktu Pośrednictwa Pracy oraz założenia i cele projektu „OHP jako realizator rynku pracy”. Szczegółowo omówiono zasady uczestnictwa w projekcie oraz tematykę, jaka jest poruszana podczas spotkań grupowych oraz porad indywidualnych. łowo om

W rezultacie osoby biorące udział w spotkaniu zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie „OHP jako realizator rynku pracy” realizowanym przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Podczas spotkania zaprezentowano także film pt. „ Z OHP do kariery”, który przybliżył młodzieży działanie Punktów Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowych Centrów Kariery.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia ze sporządzania dokumentów aplikacyjnych

24 stycznia br. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Myśliborzu odbyły się zajęcia dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia zorganizowane były dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W trakcie zajęć pośrednik pracy podkreślił znaczenie dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy tymczasowej oraz stałej. Młodzież uczestnicząca w zajęciach poznała ogólne zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznała najczęściej stosowane formaty życiorysów zawodowych oraz schematy listów motywacyjnych. Kolejnym etapem zajęć była pomoc pośrednika pracy uczestnikom w sporządzeniu życiorysu zawodowego oraz przykładowego listu motywacyjnego. W trakcie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych uczestnicy skorzystali z materiałów metodycznych Punktu Pośrednictwa Pracy m.in.: z zakręconych karier, nie daj się zaskoczyć – poradnik dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy, kim będę? a także z przykładowych Curriculum Vitae oraz listów motywacyjnych. Po zebraniu informacji z wcześniejszych ćwiczeń wyznaczone osoby zaprezentowały swoje dokumenty aplikacyjne. W zajęciach uczestniczyli przyszli absolwenci szkół Ponadgimnazjalnych, którzy po ukończeniu edukacji chcą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie oraz uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej który przygotowuje się do podjęcia swojej pierwszej pracy. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze w związku z aktywnym uczestnictwem młodzieży.rzy po ukończeniu edukacji chcą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie oraz uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej kt

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Warsztaty pośrednictwa pracy w PPP Drawsku Pom.

 

Dnia 24 stycznia 2014 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. odbyły się warsztaty z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy przez internet, poszukiwania informacji na temat Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej. Pośrednik pracy Andrzej Katuszonek przedstawił sytuację panującą na lokalnym rynku pracy i omówił oferty pracy będące w dyspozycji PPP Drawsko Pom. Podczas zajęć można było założyć sobie pocztę elektroniczną i aplikować na stanowiska. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że internet daje wiele możliwości poszukiwania pracy, jak również dostarcza wiele cennych informacji o sytuacji na rynku pracy, zachodzących zmianach oraz nowych możliwościach zatrudnienia.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Promocja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży  w Myśliborzu

 

23 stycznia br. pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Myśliborzu przeprowadził spotkanie promocyjne dotyczące promocji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz nowo powstałego Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Promocja odbyła się w drugich i trzecich klasach gimnazjalnych. Na początku spotkania pośrednik pracy omówił i zaprezentował działalność Ochotniczych Hufców Pracy, a następnie zasady i cele projektu „OHP jako realizator usług rynku pracyOHP jako realizator usług rynku pracy”, w ramach którego utworzono nową platformę internetową Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Pełnią ona rolę kompleksowego wsparcia dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Pośrednik pracy zaprezentował internetową stronę ECAM oraz omówił informacje, które można znaleźć na stronie m.in.: dotyczące edukacji, pracy czy sukcesów zawodowych beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

Na platformie ECAM oprócz bieżących informacji dotyczących realizowanych usług będzie można znaleźć publikacje związane z problematyką edukacyjną, wychowawczą oraz informacje dotyczące rynku pracy dla młodzieży. Istotne dla młodzieży było to, iż informacje z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży znajdą się na portalach społecznościowych takich jak m.in.: Facebook czy Tweeter.

W trakcie spotkań uczniowie wykazywali duże zainteresowanie projektami skierowanymi do młodzieży. Po zakończeniu promocji zostały rozdane ulotki dotyczące projektu „OHP jako realizator rynku pracy” oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Na koniec spotkania pośrednik pracy podsumował zajęcia podkreślając, że w każdej chwili istnieje możliwość odwiedzenia placówki PPP Myślibórz w celu określenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobycia przydatnych informacji dotyczących pisania CV oraz listu motywacyjnego, zdobycia informacji dotyczących szkolnictwa, oraz pracy. Przy czym również zachęcił do odwiedzania strony www.ecam.ohp.pl .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegownież zachęcił do odwiedzania strony www.ecam.ohp.pl .

Projekt wsp

 

Spotkanie w PPP Szczecinek

 

W dniu 22.01.2014 r. odbyło się spotkanie grupowe z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Na spotkaniu został zaprezentowany film „Rozmowa kwalifikacyjna”, który miał na celu zapoznanie uczestników z pytaniami, jakie pracodawcy zadają na rozmowie kwalifikacyjnej. Pośrednik Pracy Jarosław Byszkin odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania. Szczególne zainteresowanie wzbudziły praktyczne doświadczenia i wnioski z prawdziwych rozmów rekrutacyjnych w tym m.in. propozycje odpowiedzi na często zadawane przez pracodawców pytania, np.: „jakie są Pana oczekiwania finansowe?”. Uczestnicy poznali również sposoby rozwiązywania „zadań problemowych”, które mogą pojawić się w trakcie rozmowy o pracę. Osoby uczestniczące w spotkaniu pozytywnie oceniły przekazane informacje uznając je za cenne i pomocne.  Po spotkaniu uczestnicy zapoznali się z ofertami pracy dostępnymi w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Szczecinku.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podsumowanie kursu „Ślusarz-mechanik” w OSZ w Szczecinku  

W dniu 21 stycznia 2014r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyła się miła uroczystość zakończenia kursu kwalifikacyjnego „Ślusarz – mechanik”. W trakcie 150-godzinnego kursu beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zapoznali się z narzędziami i przyrządami pomiarowymi oraz materiałami do trasowania. Przyswoili podstawowe czynności ślusarskie i zagadnienia z obróbki mechanicznej. Ponadto odbyli szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, który wszyscy zdali.

Pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń krótko podsumował przebieg kursu. Podziękował uczestnikom szkolenia za duże zaangażowanie w nauce nowego zawodu, a wykonawcy szkolenia Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku za sprawne i kompetentne przeprowadzenie kursu.  Beneficjenci bardzo dobrze ocenili realizację szkolenia i jej kadrę.

 

 

 

Na zakończenie beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające przyuczenie do zawodu „Ślusarz-mechanik” oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia. Dzięki zdobytym kwalifikacjom młodzi ludzie z pewnością wykorzystają nowe umiejętności w dalszym rozwoju zawodowym. Teraz przed nimi ostatni sprawdzian – możliwość wykazania się w realnej pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gimnazjum i co dalej?

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pyrzycach 21 stycznia zorganizowało zajęcia dla beneficjentów projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.  Tematem zajęć były „Możliwości dalszej edukacji po ukończeniu gimnazjum”. Już w czerwcu uczniowie trzecich klas gimnazjów staną przed ważną decyzją wyboru szkoły średniej, co będzie miało duży wpływ na ich dorosłe życie. Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery, omówiła na spotkaniu ścieżki edukacyjne, jakie mogą wybrać uczestnicy projektu. Podczas warsztatów beneficjenci zapoznali się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu pyrzyckiego. Przedstawione zostały zasady naboru do poszczególnych placówek, wyszczególniono również oferowane kierunki kształcenia. Podsumowaniem zajęć było zbadanie preferencji zawodowych uczniów oraz wskazanie typu szkoły adekwatnej do wyników testu. Beneficjenci projektu otrzymali także ulotki i broszury informacyjne poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego. Zaplanowane zostało również kolejne spotkanie, które odbędzie się już za tydzień.w staną przed ważną decyzją wyboru szkoły średniej, co będzie miało duży wpływ na ich dorosłe życie. Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery, om

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

 

Spotkanie w punkcie PPP Drasko pom.

 

 

16 stycznia 2014 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie dotyczące oferty pracy w Holandii na stanowisko pracy brukarza.

Osoby zainteresowane uzyskały pełna informację na temat pracodawcy i proponowanego zatrudnienia. Pośrednik pracy Andrzej Katuszonek udzielał pomocy w aplikowaniu dokumentów, wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych za granicą, a także skanował dokumenty dające szansę na zatrudnienie. Oferta pracy została pozyskana od firmy AB Job Servis która od 10 lat zajmuje się ofertami pracy krótko i długotrwałej w Holandii.  Osoby zainteresowane otrzymały pełną informację o usługach świadczonych przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. a także wypełniły ankiety poszukujących pracy.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie w PPP Szczecinek

 

W dniu 15.01.2014 r. odbyło się spotkanie grupowe z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Na spotkaniu został zaprezentowany film „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” oraz prezentacja, która uzupełniła aspekty przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej nie przedstawione w filmie. Pośrednik Pracy Jarosław Byszkin odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania. Szczególne zainteresowanie wzbudziły praktyczne doświadczenia i wnioski z prawdziwych rozmów rekrutacyjnych. Uczestnicy spotkania ocenili pozytywnie przekazane informacje i uznali je za cenne i pomocne.

Po spotkaniu uczestnicy zapoznali się z ofertami pracy dostępnymi aktualnie w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Szczecinku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kurs kwalifikacyjny „Cieśla” w OSZ w Szczecinku  

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od 16.12.2013r. trwa kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Cieśla”. Ośmiu beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zdobywa uprawnienia do nowego zawodu. Obecnie odbywają się zajęcia praktyczne, które mają na celu nauczenie uczestników szkolenia praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych do szalunków, deskowania i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. Zajęcia praktyczne odbywają się w Drew-Bud w Szczecinku. Kurs potrwa do 28.01.2014r. i zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności. Realizatorem szkolenia jest Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Technik ogrodnik i florysta – zawody bez tajemnic

 

14 stycznia 2014 roku młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie wzięła udział w zajęciach przygotowanych przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery. Uczestnikami spotkania były osoby przygotowujące się do zawodu ogrodnik oraz instruktorzy zawodu.

Z przygotowanej prezentacji młodzież mogła dowiedzieć się o ścieżce edukacyjnej, jaką trzeba przejść, aby pracować w zawodzie technik ogrodnik lub florysta, o plusach i minusach tego zawodu, umiejętnościach, cechach charakteru i predyspozycjach zawodowych jakie musi mieć kandydat do pracy. Szczegółowa charakterystyka zawodu zawierała również zadania zawodowe, jakie należy wykonywać w tej profesji m.in. umiejętność wykonywania aranżacji wnętrz, dekoracji ślubnych,  pogrzebowych oraz świadczenia usług na potrzeby innych okoliczności.

Uzupełnieniem przekazanych informacji była ciekawa prezentacja dotycząca kwiatów ciętych –  charakterystyka najpopularniejszych, sposoby pielęgnacji, przechowywania oraz metody przedłużania trwałości, aby jak najdłużej cieszyły oko pięknym wyglądem nie tylko w wazonie.

Zaprezentowane kompozycje kwiatowe pokazały możliwości wykorzystania zarówno świeżych kwiatów jak i suszonych, gałązek różnych krzewów oraz innych materiałów.

Podsumowując spotkanie uczestnicy doszli do wniosku, że w przedstawionych zawodach najważniejsze są: znajomość roślin, wyobraźnia oraz zdolności manualne.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Osobowość Zawodowa

 

W ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniu 14 stycznia 2014 roku  w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach  odbyły się zajęcia dla beneficjentów projektu pt. „Jak określić swoją  osobowość zawodową?”w Unii Europejskiej w dniu 14 stycznia 2014 roku

Doradca zawodowy wyjaśniła uczniom podstawowe zagadnienia związane z tematem spotkania oraz  uświadomiła młodzieży, że aby lepiej poznać i zrozumieć siebie, powinno się  trafnie rozpoznawać własne potrzeby i posiadane talenty oraz swój potencjał zawodowy. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że zdobyte doświadczenie, umiejętności oraz cechy osobowości tworzą obraz zawodowy danej osoby, stanowiąc jej profesjonalny wizerunek.

Uczniowie wypełnili test opracowany przez twórcę teorii osobowości J.L. Hollanda, który pozwolił im określić własny typ osobowości zawodowej.  Po przeprowadzeniu testu doradca  podsumowała wybory beneficjentów poprzez szczegółowe omówienie wszystkich osobowości z uwzględnieniem słabych i mocnych stron charakteryzujących poszczególne typy. Omówione zagadnienia okazały się niezmiernie interesujące dla uczestników zajęć. Zaplanowane zostało również kolejne spotkanie z młodzieżą, które odbędzie się już  w następnym tygodniu.wienie wszystkich osobowości z uwzględnieniem słabych i mocnych stron charakteryzujących poszczeg

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Egzamin końcowy po kursie „Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych”

 

W dniu 10 stycznia 2014 odbył się egzamin końcowy w ramach szkolenia „Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych”, realizowanego w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie.

Ośmiu uczestników kursu najpierw zdało część teoretyczną, a następnie praktyczną - z jazdy na wózku widłowym i bezpiecznej wymiany butli gazowej w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie.

Przyszli magazynierzy kształcili się od połowy grudnia, poznając m.in. z przepisy BHP, gospodarkę magazynową, elementy towaroznawstwa, obsługę magazynowych programów komputerowych oraz budowę wózka jezdniowego. Odbyli również zajęcia praktyczne z jazdy na wózku jezdniowym. Kurs przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakończenie kursu  „ Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego”

 

Dnia 09.01.2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinie ośmiu uczestników zakończyło kurs „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego” realizowany w ramach projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podczas zajęć teoretycznych kursanci zaznajomili się z zagadnieniami związanymi z pracą w magazynie, higieną i bezpieczeństwem w pracy. Na zajęciach praktycznych beneficjenci ćwiczyli obsługę wózka i jazdę oraz wymianę butli gazowej. Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym UDT, a kursanci otrzymali  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu zdały go z wynikiem pozytywnym. Kursanci otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a za dwa tygodnie odbiorą dokumenty UDT potwierdzające ich umiejętności.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty aplikacyjne

 

W środę 8 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyły się zajęcia z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” . Tematem zajęć było poznanie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także nabycie praktycznych umiejętności sporządzania tych dokumentów. Uczestnicy zajęć  zapoznali   się z prezentacją multimedialną dotyczącą: prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych,  zasad tworzenia życiorysu i listu motywacyjnego, trybu ich składania oraz najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu tych dokumentw przy tworzeniu tych dokumentów. Zaprezentowane zostały również wzorcowe dokumenty aplikacyjne i szczegółowo omówiono ich schemat. W drugiej części spotkania młodzież  brała udział w ćwiczeniach  podczas, których każdy z nich  tworzył własne dokumenty, a doradca zawodowy na bieżąco korygował błędy i wyjaśniał zasady pomocne przy pisaniu aplikacji.

 

 Projekt wspProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zaplanowanej ścieżki wsparcia

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zaplanowanej ścieżki wsparcia

 

               W dniu 8 stycznia 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy przeszli całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia. Doradca zawodowy wręczył  uczestnikom ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz wyrażenia swojej opinii dotyczącej formy oraz przebiegu zajęć.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Promocja projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

We wtorek 7 stycznia doradca zawodowy Beata Kasperska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach wraz z pedagogiem szkolnym Panią Natalią Kibała z  Publicznego Gimnazjum w Przelewicach zorganizowały kampanię informacyjną dotyczącą realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Spotkanie zorganizowane było dla młodzieży gimnazjalnej. Głównym celem spotkania było zachęcenie młodych osób do przystąpienia do projektu, poinformowaniu uczestników spotkania o możliwościach jakie daje projekt oraz jego zasadach uczestnictwa i możliwościach jakie stwarza. W ramach promocji omówiono również cele i zasady funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Kariery i zachęcano do korzystania z oferowanych usług doradczych. Na zakończenie zajęć uczestnicy wyrazili zadowolenie z możliwości korzystania z usług doradczych,  wyrazili chęć przystąpienia do projektu i  uczestnictwa w cyklu spotkań z doradcą zawodowym.. Spotkanie zorganizowane było dla młodzieży gimnazjalnej. Gł

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kurs „Ślusarz-mechanik” w OSZ w Szczecinku - zajęcia praktyczne

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od 9 grudnia 2013r. trwa  kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Ślusarz – mechanik”. Po części teoretycznej rozpoczęły się praktyki. Zadaniem kursu jest nauczenie beneficjentów podstawowych operacji ślusarskich (analiza rysunku, dobór materiałów, dobór narzędzi i przyrządów obróbka ręczna) i obróbki mechanicznej (skrawanie, wiercenie). Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku. Kurs potrwa do 21.01.2014r. i zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.w obr

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wigilijne spotkanie z młodzieżą

 

20 grudnia br. pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Myśliborzu uczestniczył w Wigilijnym spotkaniu z grupą młodzieży, która zakończyła udział w ogólnopolskim projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”, a w chwili obecnej zdobywa doświadczenie zawodowe udzielając się w wolontariacie indywidualnym oraz akcyjnym. W spotkaniu uczestniczyła również wolontariuszka, która zakończyła  Wolontariat OHP w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Myśliborzu. Świątecznego klimatu nadały stroiki oraz posiłki przygotowane wcześniej przez uczestników. Spotkanie  odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu.  W trakcie wspólnego świętowania młodzież opowiadała o swoich osiągnięciach edukacyjno – zawodowych, wspólnie śpiewała świąteczne piosenki oraz nauczyła się irlandzkiego tańca, który był niemałym wyczynem. Dwie najlepsze pary otrzymały w nagrodę ry był niemałym wyczynem. Dwie najlepsze pary otrzymały w nagrodę „Aniołki życzliwości”. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie, które zostało wykonane na koniec spotkania.   

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w OSZ w Szczecinku  

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku trwa kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Cieśla”. W programie szkolenia znalazły się również bardzo ważne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Beneficjenci zostali zapoznani z prawnymi aspektami udzielania pierwszej pomocy, organizacji miejsca wypadku komunikacyjnego, postępowania przy  urazach i nieurazowych stanach nagłych. Uczestnicy kursu dowiedzieli się też, jak udzielać pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym oraz w wypadkach w pracy i na drodze, jak postępować w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć, oparzeń i odmrożeń, krwotoków czy ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia. Uczestnicy kursu mogli także wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć praktycznych obejmujących resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie osoby dorosłej. Zdaniem beneficjentów najciekawsze były właśnie zajęcia praktyczne z użyciem fantomu. Jak podkreślił jeden z uczestników kursu, każdy powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy, ponieważ posiadanie takich umiejętności  może uratować ludzkie życie. Zaznaczył, że warto takie zajęcia co jakiś czas powtarzać, by utrwalać i doskonalić umiejętności udzielania szybkiej i skutecznej pierwszej pomocy. A ponadto takich zajęć nigdy nie jest za dużo.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

Dokumenty aplikacyjne w PPP Drawsko Pomorskiem

17 grudnia 2013 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. odbyły się warsztaty z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych pośrednika pracy Andrzeja Katuszonka z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”. Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie uczestników do sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( CV, List motywacyjny, Podanie ) przydatnych w procesie poszukiwania zatrudnienia. List motywacyjny i życiorys niejednokrotnie decydują o powodzeniu w procesie rekrutacji. Stanowią one wizytówkę, jaką przedstawiamy przyszłemu pracodawcy. Należy zadbać za tym, by te dokumenty były interesujące i sprawiły, by przyszły pracodawca wybrał  je spośród wielu innych składanych przez potencjalnych kandydatów.w aplikacyjnych ( CV, List motywacyjny, Podanie ) przydatnych w procesie poszukiwania

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie pośrednika pracy z młodzieżą

 

16 grudnia odbyło się spotkanie w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu z beneficjentami ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zajęcia z pośrednikiem pracy były odpowiedzią na potrzeby młodzieży, która wyraziła chęć uzupełnienia wiedzy z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki spotkaniom w PPP młodzież jest już świadoma, że w związku z dużą konkurencją rosną wymagania pracodawcy w stosunku do pracowników. Tym ważniejszy staje się również pierwszy etap selekcji kandydatów, czyli analiza dokumentów aplikacyjnych, dlatego uczestnicy z wielką starannością przygotowywali swoje CV i list motywacyjny. Kolejna część spotkania  poświęcona była rozmowie kwalifikacyjnej. Pośrednik pracy zaprezentował możliwości i metody, które mogą pomóc w znalezieniu wymarzonej pracy. Kluczową umiejętnością w procesie szukania zatrudnienia jest pozytywne myślenie i wiara w posiadane zdolności. Na zakończenie młodzież stwierdziła, że nie warto skupiać się tylko na części dostępnych metod poszukiwania pracy. Warto też korzystać z pomocy oferowanej przez instytucje, typu urzędy pracy, punkty pośrednictwa pracy czy agencje zatrudnienia, pamiętając, że wkład własny jest najważniejszy w tym procesie.poświęcona była rozmowie kwalifikacyjnej. Pośrednik pracy zaprezentował możliwości i metody, kt

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoczęcie kursu „ Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego”

 

 

Dnia 17.12.2013 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinie ośmiu uczestników rozpoczęło kurs „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego” realizowany w ramach projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na pierwszych zajęciach beneficjenci zapoznali się z harmonogramem i zakresem tematycznym szkolenia. Po zapoznaniu się z organizacją zajęć, uczestnicy rozpoczęli zajęcia teoretyczne. Wykładowca omówił takie tematy jak: czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora przy pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

Szkolenie obejmuje 90 godzin i potrwa do 9 stycznia. Na zajęciach teoretycznych poznają zagadnienia związane z pracą w magazynie, higiena i bezpieczeństwem w pracy, a na zajęciach praktycznych beneficjenci będą ćwiczyć obsługę wózka i jazdę oraz wymianę butli gazowej. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym UDT, a kursanci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.w przed podjęciem pracy i po pracy z w

Szkolenie obejmuje 90 godzin i potrwa do 9 stycznia. Na zajęciach teoretycznych poznają zagadnienia związane z pracą w mag: 193px; height: 145px;" />wił takie tematy jak: czynności operatora przy obsłudze w

wsp

Szkolenie obejmuje 90 godzin i potrwa do 9 stycznia. Na zajęciach teoretycznych poznają zagadnienia związane z pracą w magazynie, higiena i bezpieczeństwem w pracy, a na zajęciach praktycznych beneficjenci będą ćwiczyć obsługę wó

Szkolenie obejmuje 90 godzin i potrwa do 9 stycznia. Na zajęciach teoretycznych poznają zagadnienia związane z pracą w mag: 193px; height: 145px;"

Szkolenie obejmuje 90 godzin i potrwa do 9 stycznia. Na zajęciach teoretycznych poznają zagadnienia związane z pracą w magazynie, higiena i bezpieczeństwem w pracy, a na zajęciach praktycznych beneficjenci będą ćwiczyć obsługę wó

Szkolenie obejmuje 90 godzin i potrwa do 9 stycznia. Na zajęciach teoretycznych poznają zagadnienia związane z pracą w mag: 193px; height: 145px;"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zaplanowanej ścieżki wsparcia

 

 

               W dniu 17 grudnia  2013 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy przeszli całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia. Doradca zawodowy wręczył  uczestnikom „ZAŚWIADCZENIA„ o ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz wyrażenia swojej opinii dotyczącej formy oraz przebiegu zajęć.

 

 

 

Projekt wsp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt wsp

 

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego „Cieśla” w OSZ w Szczecinku  

 

W dniu 16 grudnia 2013r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczął się kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Cieśla”. W trakcie 150-godzinnego kursu ośmiu beneficjentów projektu w projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zdobędą uprawnienia do zawodu pracującego w budownictwie przy wykonywaniu konstrukcji drewnian>Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Świat zawodów” – zajęcia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielenku Drawskim

 

W dniu 13.12.2013 doradczyni zawodowa z MCK Złocieniec przeprowadziła zajęcia grupowe nt. „Świat zawodŚwiat zawodów”. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 Celem zajęć było rozwijanie umiejętności wykorzystywania informacji o zawodach w procesie planowania własnej przyszłości zawodowej. Uczestnicy uzyskali informacje nt. charakterystyki różnych grup zawodowych oraz źródeł informacji o zawodach. Osoby biorące udział w spotkaniu wykazały duże zainteresowanie tematem  oraz aktywność w wykonywaniu ćwiczeń. Kalambury pozwoliły pobudzić wyobraźnię do przedstawienia danego zawodu w taki sposób, aby reszta grupy mogła odgadnąć prezentowany zawód. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Każdy z uczestników spotkania mógł skorzystać z ulotek zawodoznawczych będących w dyspozycji MCK Złocieniec.deł informacji o zawodach. Osoby biorące udział w spotkaniu wykazały duże zainteresowanie tematem

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży

 

13 grudnia br. Punkt Pośrednictwa Pracy zorganizował zajęcia grupowe dotyczące projektu oraz wolontariatu. Zajęcia skierowane były do beneficjentów projektu oraz przyszłych uczestników projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Zbliżające się święta, przyozdobione witryny sklepów, świąteczne piosenki w radiu sprawiają, że prawie każdy z nas chce pomagać potrzebującym dlatego też grudzień często jest nazywany miesiącem dobroczynności. W związku z tym  młodzież wyraziła chęć udziału w zajęciach dotyczących wolontariatu. W zajęciach uczestniczyły również nowe osoby  dlatego też pośrednik pracy zdecydował na początku zajęć omdlatego też pośrednik pracy zdecydował na początku zajęć omówić zasady i cele projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Po krótkim wprowadzeniu pośrednik pracy przeszedł do tematu wolontariatu o którym ostatnio tak dużo się mówi w ramach akcji Szlachetna Paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwszym zadaniem młodzieży uczestniczącej w zajęciach było stworzenie postaci wolontariusza, czyli kim jest, jaki jest i gdzie chodzi wolontariusz ?. Do tego zadania został wykorzystany plakat ludzika który został podzielony na trzy części. Każda z grup pracowała nad wybranym obszarem. Po omówieniu zadania młodzież wspólnie dokonała podziału i omówienia wolontariatu na indywidualny, grupowy, zagraniczny, krajowy, systematyczny oraz akcyjny. Po krótkim wprowadzeniu młodzież otrzymała informacje na temat możliwości uczestnictwa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz o zbiórce na rzecz niepełnosprawnych dzieci z Myśliborza. W trakcie zajeć zwrócono również uwagę na to, iż osoby które podejmą się wolontariatu będą miały możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego które będą mogły wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Pracodawcy lepiej spostrzegają młodych aktywnych ludzi ktre będą mogły wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Pracodawcy lepiej spostrzegają młodych aktywnych ludzi którzy w trakcie edukacji nabywają doświadczenie zawodowe. W trakcie wolontariatu młodzież nabywa między innymi umiejętności współpracy w grupie, punktualności i odpowiedzialności, poznają swoje mocne i słabe strony, wzbogacają wiedzę nabytą w szkole, a także uzyskują nowe praktyczne doświadczenie.rzy w trakcie edukacji nabywają doświadczenie zawodowe. W trakcie wolontariatu młodzież nabywa między innymi umiejętności wsptkim wprowadzeniu młodzież otrzymała informacje na temat możliwości uczestnictwa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz o zbidlatego też pośrednik pracy zdecydował na początku zajęć omdlatego też pośrednik pracy zdecydował na początku zajęć om

Na koniec zajęć młodzież wyraziła chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach dotyczących zdobywania doświadczenia zawodowego oraz udziału w wolontariacie akcyjnym.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Promocja projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” w Młodzieżowym Centrum Kariery W Pyrzycach

 

                Dnia 12.12.2013r. w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach z młodzieżą.  W trakcie prezentacji multimedialnej Beata Kasperska przedstawiła i omówiła cele oraz założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby biorące udział w spotkaniu dowiedziały się z jakiego wsparcia mogą skorzystać młodzi mieszkańcy powiatu pyrzyckiego w Młodzieżowym Centrum Kariery. Młodzież z zainteresowaniem słuchała i zadawała pytania prowadzącej. Pytania dotyczyły głównie możliwości uczestnictwa w projekcie „  OHP jako realizator usług rynku pracy”.  Po prezentacji wręczone zostały ulotki oraz broszury informacyjne. W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy pomiędzy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach a Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach. Młodzież została poinformowana o możliwości umówienia się na porady indywidualne z doradcą zawodowym.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie w PPP Szczecinek

 

W dniu 11.12.2013. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Szczecinku odbyły się zajęcia grupowe na temat „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”. Uczestnicy zapoznali się ze standardami obowiązującymi w dokumentacji aplikacyjnej. Om. Uczestnicy zapoznali się ze standardami obowiązującymi w dokumentacji aplikacyjnej. Omówiono jakie wymagania obowiązują w układzie oraz zawartości merytorycznej dokumentów takich jak CV oraz list motywacyjny. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się także z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi w PPP w Szczecinku i zasadami korzystania z pośrednictwa pracy w OHP. Spotkanie prowadził Pośrednik Pracy Jarosław Byszkin.

W dniu 11.12.2013. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Szczecinku odbyły się zajęcia grupowe na temat

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

„Świat Zawodów”

 

W środę 11 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach  odbyły się zajęcia   z beneficjentami projektu. Zajęcia rozpoczęły się od tematyki związanej ze „Światem Zawodów” młodzieży zaprezentowano prezentacje multimedialną która ukazała, że o wyborze zawodu decyduje poznanie siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech charakteru, możliwości oraz stan zdrowia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także jak ważna jest: znajomość zawodów, możliwości podjęcia zatrudnienia, wysokość zarobków, podnoszenie kwalifikacji oraz poznanie zapotrzebowania rynku pracy na określone profesje. Podczas ćwiczeń beneficjenci określali swoje preferencje i predyspozycje do  konkretnego zawodu, a także zastanawiali się, jakie zdolności trzeba posiadać, aby wykonywać dany zawód. Doradca zawodowy zaprezentowała również  uczestnikom  źródła informacji o zawodach  zarówno te tradycyjne  w postaci teczek, czasopism, ulotek, broszur,  jak i nowoczesne technologie  czyli  strony internetowe  i adresy  portali o zawodach. Zajęcia zostały przyjęte z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony  młodzieży. Zaplanowane zostało również kolejne spotkanie, które odbędzie się na początku stycznia .w, podnoszenie kwalifikacji oraz poznanie zapotrzebowania rynku pracy na określone profesje. Podczas ćwiczeń beneficjenci określali swoje preferencje i predyspozycje do

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Końcówka roku w OSZ Trzebiatów”

 

Wraz ze zbliżającym się  końcem roku kalendarzowego, Ośrodek Szkolenia Zawodowego   w Trzebiatowie finalizuje zaplanowane na 2013 rok szkolenia. W ciągu ostatnich kilku dni zakończyły się  3 kursy:

29 listopada „Wydłużanie i stylizacja paznokci”,

5 grudnia „Barman z kasą fiskalną i minimum sanitarnym”,

oraz 6 grudnia „Spawanie spoin pachwinowych metodą MAG (135)”.

                Podczas w/w kursów każdy z uczestników biorących w nich udział nabył odpowiednią wiedzę i umiejętności merytoryczne iw biorących w nich udział nabył odpowiednią wiedzę i umiejętności merytoryczne i  praktyczne, które pozwolą na zwiększenie szansy na ryku pracy. A tym samym stali się bardziej konkurencyjni.

Uczestniczki  kursu „Wydłużanie i stylizacji paznokci” wyposażone zostały  w zestawy do samodzielnego ćwiczenia, dzięki któremu mogą doskonalić poznane techniki ozdabiania paznokci, ale również w ramach kursu, dzięki poszerzonemu modułowi ABC przedsiębiorczości wskazano metody uniezależnienia się od pracodawców i rynku zatrudnieniowego poprzez zachęcanie do założenia działalności gospodarczej:  indywidualnej  i  grupowej,  w ramach podmiotu  ekonomii społecznej  jakim jest spółdzielnia socjalna.

łdzielnia socjalna.

 Wartością dodatnią dla uczestników szkolenia „Barman”  były umiejętności posługiwania się kasą fiskalną i terminalami płatniczymi oraz uzyskanie książeczki zdrowia dla celów sanitarno    – epidemiologicznych niezbędnej do pracy w charakterze barmana.

W ostatnich dniach szkolenia „Spawanie spoin pachwinowych metodą MAG (135)” zorganizowano spotkanie z pracodawcą czego efektem jest słowna deklaracja  zatrudnienia całej grupy do  prac spawalniczych w okresie od stycznia 2014 roku.

      Warto również wspomnieć iż w trakcie wręczania zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Trzebiatowie miał miejsce drobny jubileusz.  Jedna  z absolwentek  szkolenia „Wydłużanie i stylizacja paznokci” odebrała zaświadczenie nr 100 wydane przez  OSZ przyjmując z tej okazji od specjalisty ds. szkoleń  drobny upominek.w i rynku zatrudnieniowego poprzez zachęcanie do założenia działalności gospodarczej:wnież w ramach kursu, dzięki poszerzonemu modułowi ABC przedsiębiorczości wskazano metody uniezależnienia się od pracodawc3 kursy:

29 listopada

5 grudnia „

oraz 6 grudnia „

 

Uczestniczki  

 

W ostatnich dniach szkolenia „

 

 

W ostatnich dniach szkolenia „

  OSZ przyjmując z tej okazji od specjalisty ds. szkoleń

 

W ostatnich dniach szkolenia „

 

 

      

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 grudnia 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Koszalinie zakończył się kurs zawodowy „Profesjonalna pokojowa”. Dziewięć pań, beneficjentek projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, odebrało zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

W trakcie 80 godzin zajęć uczestniczki poznały standardy pracy personelu hotelowego, zapoznały się ze sprzętem, środkami i technikami w sprzątaniu pokoi hotelowych oraz odbyły 3 dni praktyk w jednym z mieleńskich pensjonatów. Kurs był wzbogacony o moduł pozazawodowy, który obejmował aktywne metody poszukiwania pracy oraz pomoc w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Inauguracja kursu „Ślusarz-mechanik” w OSZ w Szczecinku w OSZ w Szczecinku  

W dniu 09 grudnia 2013r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczął się kurs kwalifikacyjny „Ślusarz – mechanik”. W trakcie 150-godzinnego kursu beneficjenci projektu . W trakcie 150-godzinnego kursu beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” m.in. zapoznają się z narzędziami i przyrządami pomiarowymi, z narzędziami, przyrządami i materiałami do trasowania. Nauczą się podstawowych operacji ślusarskich i obróbki mechanicznej. Ponadto odbędą szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń zapoznał uczestników z regulaminem kursu a pani Teresa Gocałek – Sosnowska dyrektor Centrum Kariery Zawodowej, jako realizator kursu, przestawiła harmonogram przebiegu kursu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku realizuje zadania ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracyOHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia grupowe w Ośrodku szkolno – wychowawczym w Mielenku Drawskim

  wychowawczym w Mielenku Drawskim

 

W dniu 06.12.2013 w Ośrodku szkolno-wychowawczym w Mielenku Drawskim odbyło się spotkanie grupowe, którego tematem było  „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele”. Uczestnikami spotkania była młodzież ucząca się, beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

                        Celem zajęć było uświadomienie młodzieży jak ważne jest wyznaczanie swoich celów oraz ustalenie barier, które mogą przeszkadzać w osiągnięciu wyznaczonego celu. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego re mogą przeszkadzać w osiągnięciu wyznaczonego celu. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego – Katarzynę Iwan, która omówiła proces realizacji celów oraz zasady realizowania celów (regułę SMART). Młodzież uclign: center;">

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt wsp

 

Kurs „Cieśla” w OSZ w Szczecinku

W dniu 05 grudnia 2013r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z kandydatami  na kurs kwalifikacyjny „CieślaCieśla”. Beneficjenci będą poznawać tajniki zawodu stolarza budowlanego, pracującego w budownictwie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. Pan Roman Tranbowicz specjalista ds. szkoleń omówił zasady korzystania z usług OSZ. Poinformował uczestnikwił zasady korzystania z usług OSZ. Poinformował uczestników, że usługami OSZ mogą być objęte osoby w wieku 18-25 lat, które  są bezrobotne lub poszukujące pracy i wymagające wsparcia na rynku pracy w celu zmiany, podwyższenia lub dostosowania posiadanych kwalifikacji do wymogów rynku W spotkaniu uczestniczył pan Kazimierz Bernaś  Komendant Hufca Pracy OHP w Szczecinku i pan Jarosław Byszkin pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Szczecinku.

W tym samym dniu obradowała komisja rekrutacyjna OSZ w Szczecinku, powołana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie. Komisja zweryfikowała dokumenty potwierdzające kwalifikowalność kandydatów do udziału w kursie „Cieśli” i dokonała wyboru uczestników, biorąc pod uwagę ich lokalne środowisko, przygotowanie zawodowe, sytuację na rynku pracy oraz predyspozycje zawodowe. Ostatecznie do wzięcia udziału w szkoleniu zakwalifikowano 8 osw, biorąc pod uwagę ich lokalne środowisko, przygotowanie zawodowe, sytuację na rynku pracy oraz predyspozycje zawodowe. Ostatecznie do wzięcia udziału w szkoleniu zakwalifikowano 8 osób.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku  powstał  w wyniku realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczecinecki OSZ stwarza młodym osobom możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego, ukończenia bezpłatnego szkolenia i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. w wyniku realizacji og w wyniku realizacji og

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Egzamin  „ Kucharz-kelner w małej gastronomii z podstawami przedsiębiorczości”

 

Sześciu uczestników kursu „Kucharz- kelner w małej gastronomii z podstawami przedsiębiorczości” dnia 04.12.2013 zdawało egzamin końcowy. Egzamin miał być sprawdzeniem wiedzy beneficjentów jaką zdobyli w trakcie 120 godzin zajęć w tym przede wszystkim praktycznych. Sprawdzian składał się z części teoretycznej, w której beneficjenci pisali test. Tematyka pytań testowych dotyczyła materiału przerobionego podczas zajęć teoretycznych (przepisy BHP, funkcjonowanie małej gastronomii, terminologia gastronomiczna). Po napisaniu testu kursanci przystąpili do części praktycznej egzaminu, w której musieli się wykazać umiejętnością przygotowywania różnych potraw serwowanych w lokalu gastronomicznym.  Wyniki egzaminu zostaną przedstawione dnia 5 grudnia, wtedy też nastąpi wręczenie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

Projekt wsp

 

Spotkanie młodzieży szkolonej w PPP Drawsko Pom

 

         W dniu 03 grudnia 2013 roku w Punkcie jesz i jaką treść zawrzesz w Twoich dokumentach aplikacyjnych, zależy bardzo wiele, dlatego warto poświęcić na to zadanie więcej czasu. Należy zatem zadbać, by te dokumenty były interesujące i sprawiały by przyszły pracodawca wybrał je spośród wielu innych.

 d wielu innych.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Promocja projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” w Publicznym Gimnazjum  w Pyrzycach

Dnia 4 grudnia 2013 doradca zawodowy Beata Kasperska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach  przeprowadziła zajęcia informacyjne dla uczniów trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.  

Promocja projektu

Dnia 4 grudnia 2013 doradca zawodowy Beata Kasperska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach

Promocja projektu

Dnia 4 grudnia 2013 doradca zawodowy Beata Kasperska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach 

Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością MCK omówione zostały cele i założenia projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy” wsp współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,dodatkowo doradca  zaprosiła uczniów do udziału w projekcie. Osoby biorące udział w spotkaniu dowiedziały się z jakiego wsparcia mogą skorzystać młodzi mieszkańcy powiatu pyrzyckiego w Młodzieżowym Centrum Kariery . Po prezentacji i zajęciach integracyjnych, wszystkim wręczone zostały ulotki oraz broszury informacyjne. W trakcie spotkania ustalono zasady stałej wsptrakcie spotkania ustalono zasady stałej współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach  a Młodzieżowym Centrum Kariery.

 Zaplanowano również kolejne spotkanie z młodzieżą w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach. Gimnazjaliści  zostali poinformowani  o możliwości umówienia się na porady indywidualne z doradcą zawodowym.Zaplanowano rw do udziału w projekcie. Osoby biorące udział w

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Promocja projektu w Gimnazjum w Węgorzynie

2 grudnia 2013 roku w ramach zajęć informacyjnych doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łobzie przeprowadził spotkania promujące projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” w klasach III w Gimnazjum w Węgorzynie. Zajęcia obejmowały również zagadnienia związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i poznawaniem skłonności zawodowych. Po omówieniu tematu, każdy uczeń mógł się zastanowić od czego najlepiej zacząć wybór, aby podjąć odpowiednią decyzję związaną z dalszą edukacją. Ankieta skłonności zawodowych pomogła niektórym osobom ukierunkować zainteresowania i zawęzić je grupując w poszczególne branże zawodowe: człowiek-przyroda, człowiek-technika, człowiek-człowiek, człowiek-dane/system znaków, człowiek-działalność artystyczna. Młodzież uświadomiła sobie, że wybór szkoły i zawodu powinien być starannie przemyślany i zaplanowany, bo to będzie miało decydujący wpływ na funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

 

Dokumenty aplikacyjne – PPP Drawsko Pom

 

W dniu 02 grudnia 2013 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. odbyły się warsztaty z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych prowadzone przez pośrednika pracy Andrzeja Katuszonka z beneficjentami projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy OHP jako realizator usług rynku pracy”. Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie uczestników do sporządzania dokumentów aplikacyjnych przydatnych w procesie poszukiwania zatrudnienia. List motywacyjny i życiorys niejednokrotnie decydują o powodzeniu w procesie rekrutacji. Stanowią one wizytówkę, jaką przedstawiamy przyszłemu pracodawcy. Należy zadbać za tym, by te dokumenty były interesujące i sprawiły, by przyszły pracodawca wybrał  je spośród wielu innych.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Mobilna Giełda Edukacyjna w MCK i PPP Wałcz.

 

          W dniu 28.11.2012 r. odbyła się Mobilna Giełda Edukacyjna, zorganizowana w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.Młodzież wraz z doradcą zawodowym z MCK Wałcz i pośrednikiem pracy z PPP Wałcz  odwiedziła Firmę SINMETAL Sp. z o.o. w Wałczu. Firma istnieje na rynku wałeckim od 2009 roku, swoje wyroby dostarcza na rynek lokalny, krajowy, jak i zagraniczny.

           Mobilna Giełda Edukacyjna miała na celu zapoznanie się młodzieży z istotą działalności, funkcjonowania Firmy, która zajmuje się między innymi projektowaniem, produkcją, montażem i serwisem specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz realizacją projektów pod konkretne zamówienie klienta np.: linia produkcyjna przetwórstwa herbaty i ziół dla AROMA S.C.

            Po zakładzie oprowadził młodzież właściciel i Prezes Zarządu pan inż. Jan B. Sindrewicz, który zapoznał młodzież z technologią obróbki skrawaniem, metodami spawania, nowoczesną obróbką szlifierską, techniką montażu i demontażu urządzeń.

        SINMETAL Sp. z o.o. zajmuje się także produkcją akcesoriów żeglarskich, konstrukcji stalowych, bram garażowych, ogrodzeń, balustrad, itp. Młodzież była pod wrażeniem szerokiego spektrum działalności Firmy.

w żeglarskich, konstrukcji stalowych, bram garażowych, ogrodzeń, balustrad, itp. Młodzież była pod wrażeniem szerokiego spektrum działalności Firmy.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OSZ w Szczecinku: kurs Bukieciarz – florysta z obsługą kasy fiskalnej i podstawami przedsiębiorczości

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku trwa kursBukieciarz – florysta z obsługą kasy fiskalnej i podstawami przedsiębiorczości. Uczestniczy w nim 10 kobiet. Obecnie odbywają się zajęcia praktyczne, w ramach których beneficjentki tworzą swoje „pierwsze” kompozycje bukiet kompozycje bukietów i wiązanek okolicznościowych. W programie kursu przewidziane są również zajęcia z obsługi kasy fiskalnej oraz z zakresu przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

Dnia 21.05.2013r. w PPP Białogard został przeprowadzony I etap konkursu pt.: „Moja wymarzona praca – jak to osiągnąć”.

Konkurs miał na celu pobudzić aktywność twórczą młodzieży oraz uświadomić im, jak istotne jest planowanie na drodze do zdobycia wymarzonego zawodu. Przygotowując się do wykonywania prac, młodzi ludzie skonfrontowali swoje marzenia ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Dzięki temu dostrzegli, że w wyborze przyszłej pracy duże znaczenie odgrywają zainteresowania i umiejętności.

- zadanie I – omówienie prac plastycznych przygotowanych przez uczestników

Po wykonaniu obydwu zadań przez beneficjentów i podliczeniu punktów, Komisja konkursowa przyznała I miejsce Damianowi Siemieniuk, który zaprezentował zawód cukiernika. Damian bezbłędnie wypełnił test oraz wykonał swoją pracę plastyczną techniką, która wyróżniała się spośród innych prac.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I etap konkursu „MOJA WYMARZONA PRACA-JAK TO OSIĄGNĄĆ?” - MCK Białogard florysta z obsługą kasy fiskalnej i podstawami przedsiębiorczości

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku trwa kursBukieciarz

 W dniu 21.05.2013 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie został przeprowadzony I etap konkursu „Moja wymarzona praca - jak to osiągnąć?”. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i przeznaczony dla beneficjentów projektu.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do planowania własnej kariery zawodowej, pobudzenie ich aktywności twórczej oraz zwiększenie samooceny, poprzez zaprezentowanie swoich umiejętności. pokazujący problemy, z jakimi zmaga się wiele osw i wiązanek okolicznościowych. W programie kursu przewidziane są rd cukiernika. Damian bezbłędnie wypełnił test oraz wykonał swoją pracę plastyczną techniką, kt

Projekt wspó

I etap konkursu „

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku trwa kursBukieciarz

 Moja wymarzona praca - jak to osiągnąć?

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do planowania własnej kariery zawodowej, pobudzenie ich aktywności twó

Projekt wspó

Dnia 21.05.2013r. w PPP Białogard został przeprowadzony I etap konkursu pt.: „

Konkurs miał na celu pobudzić aktywność twó

- zadanie I –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p alt="" em="" etap="" i="" img="" konkursu="" p="" projekt="" src="http://zachodniopomorska.ohp.pl.zetorzeszow.eu/FCK/bannery/loga%20na%20strone/ohp_jako.jpg" text-align:"="" text-align:="">Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do planowania własnej kariery zawodowej, pobudzenie ich aktywności twó

Projekt wspó

OSZ w Szczecinku: kurs Bukieciarz –

 

 Komenda Główna OHP
 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


PAŁAC NOSOWO

OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.