100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

92

We wtorek 9 października 2018 r., uczestnicy Hufca Pracy w Świnoujściu, z własnej inicjatywy przygotowali gazetkę szkolną, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.W ten sposób udowodnili, że rozumieją idee patriotyzmu i poszanowania własnego kraju.

Wykazali się również koniecznością czynnego udziału w miejskiej uroczystości, która odbędzie się 11 listopada br. Młodzież chętnie zaangażowała się do reprezentowania jednostki HP 16-14 w delegacji, składając kwiaty w hołdzie i upamiętnieniu bohaterów niepodległościowych pod pomnikiem na Placu Słowiańskim w Świnoujściu.

Młodzi ludzie w sytuacjach wyższej wagi, potrafią się zintegrować i wspólnie zmobilizować do działania. Swoją postawą uświadamiają, że oprócz poczucia własnej wartości, posiadają poczucie tożsamości narodowej.

 

Uczestnicy HP w Świnoujściu