81. rocznica napaści ZSRR na Polskę i Święto Sybiraka

173

W dniu 17 września 2020 r. delegacje z zachodniopomorskich jednostek uczestniczyły w lokalnych obchodach 81. rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka.

Uczestnicy Hufca Pracy 16-13 w Białogardzie każdego roku biorą udział w uroczystościach rocznicowych związanych z napaścią sowieckiej Rosji na Polskę. W tym roku ze względu pandemię koronawirusa rocznica miała charakter kameralny. Nie było oficjalnych delegacji, pocztów sztandarowych przemarszu i wystąpień. Każdy na swój sposób mógł oddać hołd tym którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Zapalając znicze i składając wiązankę kwiatów pod Krzyżem Zesłańców Sybiru znajdującym się na Cmentarzu komunalnym w Białogardzie uczestnicy białogardzkiego hufca uczcili 81 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W godzinach popołudniowych w miejscowym kinie w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich obejrzeli film pt. „A więc wojna” – niezapomniane kadry, w których naoczni świadkowie opowiadają o osobistych przeżyciach z sierpnia i września 1939 r., czyli przełomu pokoju i wojny w Polsce. W przeddzień rocznicy nauczyciel przedmiotowy zapoznał uczniów z deportacją polaków na Sybir, zbrodnią Katyńską, masowymi represjami i utratą terytorium – najważniejszymi konsekwencjami sowieckiej agresji, by pamiętali o historycznych faktach i godnie prezentowali patriotyczną postawę podczas obchodów kolejnych rocznic.

W Dębnie uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 1939 r. odbyła się na Cmentarzu Komunalnym, a udział w niej wzięli Kombatanci, członkowie rodzin zesłanych na Sybir, a także władze Miasta oraz przedstawiciele szkół i miejscowego hufca. W trakcie spotkania w przemówieniach przybliżono młodym uczestnikom tragiczną historię losów miliona Polaków w okresie II Wojny Światowej. Obecność na tej uroczystości była chwilą refleksji oraz świadectwem i godną postawą, aby oddać należną cześć tym, którzy przeszli katorgę i tym, którzy z niej nie powrócili.

W Stargardzie obchody rozpoczęto od mszy świętej w kościele św. Ducha, w której udział  wzięli: Sybiracy, kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy miasta, Wojsko Polskie oraz delegacja z OSiW w Stargardzie. Po nabożeństwie, przy Pomniku Ofiar Syberii i Katynia złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Natomiast uczestnicy wałeckiego hufca, wraz z wychowawcami, udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, tuż obok swojej szkoły, by oddać cześć poległym. W ciągu dnia została tam wystawiona również warta honorowa żołnierzy, można było złożyć kwiaty oraz znicze. Natomiast na korytarzu szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla upamiętnienia rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka zostały wystawione tablice informacyjne przygotowane przez hufcowe koło plastyczne Paleta Barw, zawierające najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń.

Dzięki uczestnictwu młodzieży w tego rodzaju uroczystościach rozwijana jest postawa patriotyczna, wzbudzany szacunek do historii oraz zasób wiedzy historycznej. Te wszystkie aspekty związane z patriotyzmem wpływają również na identyfikację narodową i kulturową młodych ludzi.