Aktywizacja osadzonych

739

W dniach 27-28 września w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyły się zajęcia aktywizacyjne oparte na programie Klubu Pracy. W cyklu zajęć wzięła udział grupa osadzonych, którzy w najbliższym czasie opuszczą więzienie.

Zajęcia dotyczyły tematyki aktualnej sytuacji na rynku pracy, możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, metod poszukiwania pracy. Nie zabrakło tematyki dotyczącej rozmowy z pracodawcą, prawa pracy i przedsiębiorczości. Osadzeni chętnie uczestniczyli w zajęciach, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i przeszkodami, które napotkali na drodze do zatrudnienia.

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał materiały informacyjne i zaświadczenie o odbytym kursie.

Areszt Śledczy w Szczecinie