Aktywizacja osadzonych

925

W dniach 23-27.07.2018 r. w Zakładzie Karnym w Nowogardzie odbyły się zajęcia oparte na programie Klubu Pracy. W cyklu zajęć pn. „Aktywny na rynku pracy” wzięła udział grupa osadzonych, którzy w najbliższym czasie opuszczą więzienie. Zajęcia dotyczyły tematyki aktualnej sytuacji na rynku pracy, możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, metod poszukiwania pracy. Nie zabrakło tematyki dotyczącej rozmowy z pracodawcą, prawa pracy i przedsiębiorczości. Osadzeni chętnie uczestniczyli w zajęciach, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i przeszkodami, które napotkali na drodze do zatrudnienia. Wielu uczestników nie potrafiło napisać dokumentów aplikacyjnych, dlatego też duży nacisk doradca zawodowy położył na indywidualną pracę w zakresie konstruowania CV i listu motywacyjnego.

Materiały użyte na zajęciach.