Aktywizacja zawodowa – Poruszanie się po rynku pracy

785

Dnia 26 marca 2019 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie odbyły się zajęcia na temat „Poruszanie się po rynku pracy – funkcjonowanie i rola biura pracy”. Głównym tematem zajęć było uzmysłowienie uczestnikom jak ważna jest edukacja i kwalifikacje.

Zatrudnienie to nie tylko korzyść finansowa ale także rozwój osobisty i zadowolenie z realizacji samego siebie. Wskazane zostały praktyczne umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, metody poszukiwania zatrudnienia oraz formy pomocy. Znalezienie zatrudnienia w dzisiejszych czasach wymaga radzenia sobie w ciągle zmieniających się warunkach. Jesteśmy ciągle zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji oraz uczenia się nowych rzeczy związanych z ciągłym rozwojem np. techniki. Nasza aktywność zawodowa jest niezmiernie ważna. W tym celu możemy korzystać z takich form wsparcia jak doradztwo zawodowe oraz różne programy tematyczne związane z zatrudnieniem i podnoszeniem umiejętności. Ofert pracy można szukać w wielu miejscach, są to Urzędy Pracy a także strony internetowe.

Uczestnicy w tutejszej placówce mają możliwość korzystania z doradztwa zawodowego co jak stwierdzili jednogłośnie daje im wsparcie w wyborze ścieżki zawodowej. To właśnie tutaj mają możliwość sprawdzenia siebie i dokonania pierwszych wyborów. Uczestnicy naszej placówki bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które pomagają w poruszaniu się po rynku pracy.

Uczestnicy ŚHP w Łobzie podczas wypełniania karty rejestracyjnej