Bezpieczeństwo przede wszystkim

792

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi kadra Hufca Pracy w Szczecinku planuje różnego rodzaju zajęcia w ramach zagospodarowania czasu wolnego zarówno uczestników OHP jak i dzieci i młodzieży  ze środowiska lokalnego. Działania te poprzedzone zostały spotkaniem w dniu 15.01.2019 r. uczniów klas VII i VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Szczecinku będących uczestnikami OHP z policjantami  Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Zasadniczym celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzący mł. asp. Anna Matys – profilaktyk i sierż. szt. Kamil Wójcik z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  KPP, po krótkim wprowadzeniu zaproponowali obejrzenie filmu pt. „Telefon wciąż dzwonił”. Po filmie odbyła się burzliwa dyskusja na temat przepisów Prawa o ruchu drogowym. Uczestnicy pytali o konsekwencje wynikające z różnych wykroczeń drogowych. Mundurowi odnieśli  się do poszczególnych użytkowników dróg jakimi są piesi, rowerzyści i kierujący. Wyjaśnili kim jest niechroniony uczestnik ruchu i jak bezpiecznie poruszać się rowerem. Dużo uwagi poświęcili zasadom noszenia odblasków informując, kogo ten obowiązek dotyczy. Ponadto podkreślili, iż przyczyn zdarzeń drogowych należy upatrywać w lekkomyślnym zachowaniu zarówno ze strony pieszego jak i kierującego.

W drugiej części spotkania profilaktyk Anna Matys podjęła z młodzieżą temat agresji i przemocy rówieśniczej ze szczególnym uwzględnieniem  odpowiedzialności prawnej. Mamy nadzieję, że informacje przekazane przez  mundurowych podniosły poziom świadomości naszych podopiecznych w zakresie zagrożeń czyhających na drodze i nie tylko, a tym samych zwiększyły bezpieczeństwo ich i innych użytkowników ruchu drogowego.