Bezpieczne ferie w Barlinku

394

W dniu 22.02.2020 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Barlinku odbyły się zajęcia profilaktyczne pn. „Bezpieczne ferie”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawiciela barlineckiej Komendy Policji, starszego sierżanta, Lucynę Kosyl oraz przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu, panią Reginę Giniewicz.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim sprawom związanym z bezpiecznym sposobem spędzania czasu wolnego.  Zaproszeni goście omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Przypomnieli uczestnikom o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych zażywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym omówili zasady prawidłowego podróżowania samochodem i zachęcali do używania elementów odblaskowych podczas każdej pieszej wędrówki.

Celem zajęć było uświadomienie naszym uczestnikom niebezpieczeństw mogących ich spotkać w czasie ferii i omówienie sposobów ich unikania, jak również zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. Spotkanie zakończono apelem o zdrowy rozsądek, unikanie ryzykownych sytuacji, dbałości o życie i zdrowie oraz zachęcaniem do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Starszy sierżant Lucyna Kosyl oraz pani Renata Giniewicz w trakcie spotkania z młodzieżą