Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu

105

30 września br. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się wernisaż prac plastycznych oraz fotograficznych pt. „Uroki Ziemi Wałeckiej” w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja prałat dr Antoni Badura i z Prezes Rodzin Katolickich pani Alicja Kuczkowska.

Wernisaż włączony był w Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu zorganizowane w tym roku już po raz dwudziesty. Młodzież hufca cyklicznie bierze czynny udział w przedsięwzięciach z tej okazji.

Kółko Fotograficzne „Chwila” wykonało fotografie pejzażów i plenerów ziemi wałeckiej z różnych perspektyw i w nieoczekiwanych kadrach. Prace również były poświęcone setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przybyli na wystawę goście z zainteresowaniem oglądali plastyczne i fotograficzne ujęcia znanych i nieznanych miejsc regionu. Oprócz zdjęć młodzieży z różnych placówek oświatowych, można było  zobaczyć prace przedstawili lokalnych grup artystycznych.

Młodzi fotograficy mogli zapoznać się także z innego rodzaju twórczością i obejrzeć dzieła malarskie starszych autorów. Dodatkową atrakcją podczas wystawy były inspirację kulinarne wykonane przez uczniów z Rejonowego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Pani Prezes Alicja Kuczkowska podziękowała młodym autorom fotografii oraz ich opiekunom a proboszcz ks. prałat dr Antoni Badura osobiście wręczył każdemu upominki zachęcając do dalszego rozwijania swojego talentu