Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy podczas rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy w Wałczu

103

W ramach rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy 16-6 w Wałczu doradca zawodowy oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu prowadzą rozmowy doradcze oraz pośrednictwo pracy z każdym uczestnikiem. Ich głównym zadaniem jest diagnoza zainteresowań zawodowych, omówienie predyspozycji zawodowych oraz ocena trafności wyboru szkoły i zawodu. Doradca informuje również o zawodach deficytowych, nadwyżkowych i zróżnicowanych na lokalnym rynku pracy oraz szansach na podjęcie zatrudnienia w wybranym zawodzie. Uczestnicy jednostek wychowawczych i absolwenci OHP są objęci programem wsparcia rozwoju zawodowego, którego główną częścią jest poradnictwo zawodowe. Jest on specjalnie przygotowany dla tej grupy klientów i obejmuje on pracę z uczestnikiem od momentu rekrutacji do jednostki aż po okres kiedy zostaje absolwentem OHP.

Kandydat do Hufca Pracy w Wałczu podczas spotkania z doradcą zawodowym