Doradztwo zawodowe w CEIPM Koszalin w projekcie Od Szkolenia do Zatrudnienia YEI

364

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP W Koszalinie rozpoczęły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, dla dziesięciu uczestników projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia YEI”. Grupę stanowią osoby w wieku 18-24 lata, mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia, chcące podnieść kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy warsztatów otrzymują wiedzę, wsparcie i informacje pomagające w znalezieniu zatrudnienia. Przeprowadzając zajęcia dużą uwagę zwraca się na planowanie działań, które w przyszłości pozwolą na większą aktywność na rynku pracy, a także samodzielność w działaniu. W spotkaniach ważnym elementem jest przedstawianie technik sporządzania dokumentów aplikacyjnych obowiązujących na rynku pracy oraz przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy zajęć wykazują dużą aktywność i motywację w działaniu oraz chętnie dzielą się doświadczeniami zdobytymi w poprzednio wykonywanej pracy, podczas praktyk szkolnych, czy też prac tymczasowych.

Wspierając młodzież w wyborze kierunków kształcenia, liczymy na nabycie przez wszystkie osoby uczestniczące w projekcie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Zakładamy, że zajęcia warsztatowe pozwolą im określić swoje umiejętności, mocne strony oraz dopasować je do ofert dostępnych na rynku pracy.

Podczas zajęć opiekun grupy omawiał kolejne działania projektowe.