Dzień Osadnika w Białogardzie

153

Na pamiątkę polskiego osadnictwa ziem białogardzkich, Rada Miejska uchwałą z 2009 roku, ustanowiła dzień 4 marca – Dniem Osadnika. Dniem, który upamiętnia początki polskiego osadnictwa w Białogardzie po II wojnie światowej, ale i uświadamia to, że jesteśmy białogardzianami, że Białogard jest częścią naszej tożsamości.

W tym roku przypada 75. rocznica osadnictwa polskiego w Białogardzie. Wydarzenie upamiętnia również 75. rocznicę polskiego Pomorza Zachodniego. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Uroczyste obchody w dniu 04.03.2020 r. rozpoczęła msza św. w kościele pw. NNMP, podczas której modlono się w intencji Ojczyzny, o wolność oraz umiejętne z niej korzystanie. Po zakończeniu mszy uczestnicy obchodów w asyście Białogardzkiej Orkiestry Dętej przemaszerowali pod pomnik Orła Białego, gdzie tradycyjnie złożone zostały wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięła udział także młodzież  białogardzkiego Hufca Pracy.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury pod pomnikiem zgromadził się tłum mieszkańców oraz kilkadziesiąt delegacji, w tym reprezentanci wszystkich białogardzkich szkół i instytucji oświatowych, a także władz samorządowych. Dyrektor Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – pan  Paweł Wiśniewski przedstawił rys historyczny wydarzeń sprzed  lat, a zastępca Burmistrza Białogardu –pani Karolina Siwek w swoim przemówieniu podkreśliła olbrzymi trud i wysiłek polskich osadników, którym przyszło stworzyć sobie odpowiednie warunki do życia na tej ziemi tuż po zakończeniu działań wojennych, co z pewnością nie było łatwe. Nie mniej, dzięki tym ludziom właśnie, dzisiaj mamy tu dla siebie najlepsze miejsce do życia.

Dla naszych uczestników udział w tych uroczystościach stanowi ważny element dla kształtowania tożsamości narodowej i właściwej postawy patriotycznej.

Uczestnicy HP 16-13 składają kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego