Dzień Osadnika w Białogardzie

726

W 2009 roku Rada Miejska Białogardu ustanowiła dzień 4 marca jako Dniem Osadnika. Upamiętnia on początki osadnictwa polskiego po zakończeniu II Wojny Światowej. Tegoroczne uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. NNMP, po czym nastąpił przemarsz pod Pomnik Orła Białego, gdzie tradycyjnie złożone zostały wiązanki kwiatów. Ten szczególny dzień upamiętniła również delegacja białogardzkiego Hufca Pracy.

Dyrektor Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – Pan  Paweł Wiśniewski przedstawił rys historyczny wydarzeń sprzed 74 lat, a Burmistrz Białogardu – Pani Emilia Bury w swoim przemówieniu podkreśliła olbrzymi trud i wysiłek polskich osadników, którym przyszło stworzyć sobie odpowiednie warunki do życia na tej ziemi tuż po zakończeniu działań wojennych, co nie było zadaniem łatwym biorąc pod uwagę, że wówczas naród polski stanowił w tym miejscu mniejszość narodową.

W „Kronice Miasta 1945-1970” zapisano następującą informację: „Miasto Białogard liczyło 16563 Niemców i 421 obcokrajowców do tego dochodzi około 6000 uchodźców i ewakuowanych. Miasto było przeludnione i w każdym mieszkaniu niemieckim mieszkało po dwie lub trzy rodziny i trudno znaleźć byle pokój w którym by nie stało łóżko. Teren ten był wybitnym terenem wchłaniającym uchodźców z Prus Wschodnich i naszego Polskiego Pomorza jak i ewakuowanych z zachodnich Niemiec. W ostatnich dniach odczuwało się już pewne braki aprowizacyjne na skutek przeludnienia miasta. Dziennie przez miasto przeciągały kolumny uchodźców jak i kolumny samochodowe ewakuowanych urzędów niemieckich.” Dla naszych uczestników udział w tych uroczystościach stanowi ważny element dla kształtowania tożsamości narodowej i właściwej postawy patriotycznej.