Edukacja Ekologiczna w Dębnie

669

W dniu 26 luty 2019 roku uczestnicy 16-11 Hufca Pracy w Dębnie po raz kolejny odwiedzili Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Dębno w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Edukacja ekologiczna odgrywa podstawową rolę w skutecznej ochronie środowiska. Jest doskonałą okazją do stwarzania sytuacji dydaktycznych pozwalających na to, aby uczestnicy hufca mieli możliwość obserwacji pozytywnych i negatywnych skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze i było świadome swych działań na rzecz ochrony środowiska. Każdy uczestnik miał za zadanie znaleźć w domu zużyte baterie, akumulatorki do sprzętu elektronicznego oraz stare żarówki. Przyniesiono spory asortyment zużytych odpadów zalegających w domowych szufladach.

Podczas spotkania młodzież, dowiedziała się co zrobić z odpadami powstającymi w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady (np.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, komputery, telefony, pralki, lodówki, telewizory, odtwarzacze, itp.). Odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych nie odbierane w trakcie „zbiórek” można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Baczewskiego 32 w Dębnie.

Z rozmów przeprowadzonych z młodzieżą wynika, że część z nich nie wiedziała o istnieniu takiego punktu. W trakcie wizyty pracownik PSZOK przypomniał, że prowadzone są kwartalne zbiórki wielkogabarytów, które można wystawiać przed nieruchomością w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów, który otrzymuje każdy mieszkaniec.