Edukacja patriotyczna w Hufcu Pracy w Szczecinku

643

W ramach obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę młodzież Hufca Pracy w Szczecinku dotychczas wzięła  udział  w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez naszą jednostkę. Były to  min:  akademie,  lekcje historii, konkurs ze znajomości hymnu państwowego, przygotowanie okolicznościowej dekoracji w Szkole Podstawowej dla Dorosłych.

Kolejnym działaniem w ramach edukacji patriotycznej były zajęcia plastyczne przeprowadzone w dniu 07.11.2018r podczas, których młodzież wykonywała kotyliony niepodległościowe. W trakcie zajęć uczniowie  wraz z opiekunem st. wychowawca Honoratą Sikora-Studzińską  rozmawiali o trudnym losie Polaków w okresie  rozbiorów i śpiewali pieśni patriotyczne. Tego dnia nasza młodzież  wraz z komendantem Hufca Pracy Elżbietą Niepelt wzięła też udział w lekcji muzealnej w Regionalnym Muzeum w Szczecinku.

Pan Mateusz Zacharewicz przygotował dla nas ciekawą prezentację multimedialną. Przypomniał wydarzenia historyczne poprzedzające powrót Polski na mapę świata. Nawiązał do ważnych postaci, dzięki którym możemy dzisiaj cieszyć się wolnym krajem. Przybliżył młodzieży sylwetki min: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa. Głównym celem podejmowanych działań  było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, miłości i przywiązania do ojczyzny, jej kultury i tradycji oraz utrwalenie symboli narodowych naszego kraju.