Egzamin ósmoklasisty w zachodniopomorskich jednostkach OHP

126

Od marca 2020 r. kadra wychowawcza zachodniopomorskich jednostek OHP wspierała uczestników w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych. Codzienny kontakt, telefoniczny lub internetowy, pomagał na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości czy rozwiązywać problemy pojawiające się podczas zdalnego kontaktu ze szkołą.

Pod konie maja dla uczestników OSiW w Barlinku rozpoczęto realizację indywidualnych konsultacji dydaktyczno-wychowawczych. Spotkania odbywały się według wcześniej ustalonego harmonogramu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Młodzież korzystała z pomocy wychowawców przy przygotowaniu się do egzaminów semestralnych. Szczególnym wsparciem objęci zostali uczniowie klas VIII, którzy w dniach 16-18 czerwca 2020 r. podeszli do egzaminu ósmoklasisty. W ramach konsultacji uczestnicy ci m.in. rozwiązywali testy i omawiali zagadnienia sprawiające najwięcej trudności.

Łącznie ze wszystkich jednostek Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy do egzaminu przystąpiły 133 osoby. Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, a przystąpienie do wszystkich części jest warunkiem ukończenia szkoły. Trzydniowy test sprawdza wiedzę uczniów z zakresu przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz z języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu będą znane 31 lipca 2020 r.. Wszystkim zdającym życzymy jak najlepszych osiągnięć.