Egzaminy zawodowe

82

Koniec roku szkolnego dla części naszych uczestników wiąże się z jednym z ważniejszych sprawdzianów. Kończący szkołę podstawową przystępują do egzaminów z przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które zdają u pracodawców, w zakładach pracy gdzie to przyuczenie realizowani. Natomiast kończący szkołę branżową I stopnia przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub do egzaminów czeladniczych w Cechu-u.

Egzaminy składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna- to zagadnienia z zakresu przepisów BHP, ochrony środowiska i teorii zawodowej, a część praktyczna polega na samodzielnym wykonaniu zadanej pracy.

Gratulujemy tym osobom, które zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym, a za tych, którzy czekają jeszcze na wyniki z OKE trzymamy kciuki!