Elektryka prąd nie tyka

542

W Młodzieżowym Centrum Kariery (MCK) w Koszalinie trwa nabór na kolejne szkolenie które zostanie przeprowadzone w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

Tym razem osobom chętnym do podniesienia swoich kwalifikacji zaproponowano zdobycie uprawnień elektroenergetycznych do 1kV. Kurs jest bezpłatną ofertą skierowaną do osób niepracujących, nieuczących się, będących w wieku do 25 lat. Potrwa 70 godzin. Zostanie podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną, a zakończy się egzaminem, w trakcie którego uczestnicy będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą fachową.

Każdemu,  dla kogo egzamin przebiegnie pomyślnie, zostaną wręczone stosowne dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia. Osoby zgłaszające się do MCK poza informacją o aktualnej ofercie szkoleniowej, zostają zachęcani do zapoznania się z ofertą OHP proponowaną na stronach internetowych (www.zachodniopomorska.ohp, www.mbp.ohp.pl), gdzie zamieszczane są między innymi oferty pracy, jak również promowane jest Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży ( http://dokariery.pl).

Beneficjent wypełniający kartę zgłoszeniową na szkolenie.