Galeria Rozmaitości w Wałczu

410

W dniu 11 kwietnia 2019 r. uczestnicy wałeckiego Hufca Pracy wzięli udział w uroczystym otwarciu wernisażu prac plastycznych pt. „Galeria Rozmaitości 2” w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Wystawa została zorganizowana po raz kolejny przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu. Autorami prac były osoby niepełnosprawne uczęszczające do placówki. Uroczystego otwarcia dokonała kierowniczka Anna Baculewska wraz ze swoimi podopiecznymi, którzy zaprezentowali swój repertuar muzyczny. Oprócz Hufca Pracy zostali zaproszeni: władze wałeckie, Urząd Pracy, dyrektorzy przedszkoli oraz rodzice uczestników ŚDS.

Autorzy prac zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. „Galeria Rozmaitości 2”. To już ósmy cykl wystaw dorobku artystycznego, przedstawiającego wszystkie prace wykonane przez podopiecznych w różnych technikach i stylach. Niektóre prace były zbiorowe. Opiekunem artystycznym twórców była Anna Świeszcz. Uczestnicy hufca mogli przyjrzeć się szczegółowo wystawie i technikom, jakie zastosowano w pracach. Po obejrzeniu wernisażu młodzież hufca dokonała wpisu do książki pamiątkowej Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnictwo w w/w przedsięwzięciu zostało zrealizowane w ramach programu innowacyjnego pt. „Razem przez świat” prowadzonym przez wychowawczynię Natalię Mochort.