Gotyckie skarby Trzebiatowa

104

4 października 2018 roku, uczniowie klasy II Branżowej, wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Pałacu nad Młynówką. Temat brzmiał – „Gotyckie skarby Trzebiatowa”.

Głównym punktem spotkania była prezentacja multimedialna, przedstawiająca kilkadziesiąt zdjęć stylu gotyckiego w Trzebiatowie, którą omówił pałacowy kustosz. Nasi uczestnicy zostali zaskoczeni nowymi odkryciami.

Najstarsze zachowane relikty Trzebiatowa wciąż kryją w sobie wiele tajemnic i wzbudzają wielkie zainteresowanie historyków i pasjonatów architektury. Zachowany rynek, dawny układ ulic, wspaniała gotycka fara i trzy kaplice, relikty średniowiecznych kamienic i gotyckiego ratusza, ciąg potężnych murów miejskich z Basztą Kaszaną oraz fragmentem fosy, ostatnie pozostałości po klasztorze norbertanek w trzebiatowskim Pałacu nad Młynówką.

Ruiny kościoła w Wyszkowie stały się doskonałą okazją do zapoznania się z gotycką architekturą naszego miasta. Takie spotkania zwiększają społeczną świadomość naszych uczestników na temat średniowiecznej architektury Trzebiatowa, upowszechniają też wiedzę na temat dziedzictwa historczno-kulturowego.

Uczestnicy 16-12 Hufca Pracy przy tematycznej tablicy wprowadzającej w temat „Gotyckie skarby Trzebiatowa”