Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.

618

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W dniu 2 lipca 2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie zakończyły się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Młodzież biorąca udział w spotkaniach miała możliwość przyswojenia wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania na rynku pracy, jak również aktywnej pracy w grupach.

Poprzez praktyczne warsztaty konstruowania dokumentów aplikacyjnych, zredagowanych przez doradcę zawodowego, symulację rozmowy kwalifikacyjnej, młodzież miała możliwość oswojenia się z przyszłą rozmową z pracodawcą. Zajęciom towarzyszyła obecność koordynatora wojewódzkiego projektu, w celu skontrolowania jakości przeprowadzanych zajęć dla uczestników projektu. Na zakończenie każdy otrzymał zaświadczenie o udziale w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego.

Uczestnicy w trakcie zajęć