Ilustrowany Kurier Społeczny na ulicach Szczecina

758

Uczestnicy Hufca Pracy 16-5 uczący się w na co dzień w Branżowej Szkole I stopnia WZDZ wraz z wychowawcami zaangażowali się w aktywny udział w inicjatywie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowanej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dzisiejszy poranek dnia 7.11.2018 r. o godzinie 7.00 przy Alei Niepodległości w Szczecinie rozdawali mieszkańcom miasta okolicznościową gazetkę podsumowującą działania Polski w zakresie polityki społecznej w Polsce na przestrzeni minionego stulecia.

Ilustrowany Kurier Społeczny przygotowany przez MRPiPS pod redakcją naczelną Pani Minister Elżbiety Rafalskiej przedstawia historię działalności Państwa Polskiego na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin żyjących w wolnym kraju troszczącym się o swoich obywateli. Przechodnie wykazywali duży entuzjazm limitowaną edycją gazety, chętnie dzielili się z młodzieżą swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi historii polskiej polityki społecznej, a dyskusja świadczy o istniejącym pomoście łączącym poszczególne pokolenia.

Uczestnicy OHP świadomi swojej tożsamości narodowej chętnie włączyli się w akcję zorganizowaną we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, oddając tym samym hołd bohaterom walczącym o możliwość rozwoju wartości osobistych, równość wobec prawa oraz wolność sumienia i słowa. Nakład gazety wyczerpał się bardzo szybko, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców tematyką historii naszego kraju.