Inauguracja kursu „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”

109

2 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczął się bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” zorganizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

W programie 67-godzinnego  szkolenia uwzględniono zajęcia dotyczące budowy wózków jezdniowych, wymiany butli gazowej, czynności kierowcy w czasie pracy na wózku jezdniowym a także zapoznanie z przepisami bhp, p.poż. oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi wszelkich typów, z wyjątkiem specjalistycznych oraz do samodzielnej wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych zasilanych w to paliwo. W inauguracji kursu uczestniczył pan Roman Tranbowicz z szczecineckiego OSZ, który zapoznał uczestników z regulaminem kursu i pani Teresa Gocałek – Sosnowska dyrektor Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku, która jako wykonawca kursu przedstawiła uczestnikom harmonogram i program szkolenia.

Na zakończenie nauki odbędzie się egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli beneficjentom uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, którymi są zainteresowani pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Spotkanie uczestników kursu z panią Teresą Gocałek – Sosnowską – dyrektor Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku.