,, Innowacje pedagogiczne’’

865

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, wziął udział w konferencjach pn. „Innowacje pedagogiczne”, zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tematyka konferencji wiąże się z obszarem oddziaływań MCIZ, ponieważ w dużej mierze wiele trudności, z którymi boryka się młodzież, przedkłada się także na sferę planów edukacyjno-zawodowych. Praca z uczniami często wymaga ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, który dobrze orientuje się w sytuacji uczniów.

Treści podejmowane w trakcie spotkania dotyczyły tematyki związanej z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019, innowacji w obszarze poradnictwa zawodowego i profilaktyki. Poruszony został również problem uzależnienia od telefonów komórkowych i technologii cyfrowej.

Zagadnienia omówione zostały przez praktyków, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej. Treści podejmowane na konferencji w sposób praktyczny wzbogaciły wiedzę doradcy zawodowego i stanowiły dobrze wykorzystany czas nauki.