„IVOTEU19” – podsumowanie po wyborach europejskich

590

W dniach 17-24 marca 2019 r. w Bratysławie na Słowacji odbyła się wymiana młodzieży pt. „IVOTEU19” zorganizowana przez słowacką organizację Youth for Equality. Wymiana młodzieży zgromadziła 35 młodych ludzi w wieku od 18 do 28 lat z Polski, Węgier, Czech, Turcji i Słowacji.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat UE wśród młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do UE w 2019 r. Poprzez kreatywne i interaktywne gry, zajęcia, warsztaty, prezentacje, zajęcia uliczne, odgrywanie ról i symulacje wzrosło wśród młodych ludzi poczucie odpowiedzialności za przyszłość Europy. Kraje o najniższym udziale w wyborach do UE w 2014 r. zostały zaproszone do projektu.

Frekwencja w wyborach do UE w 2019 r. wzrosła w porównaniu do wyborów do Europarlamentu w 2014 r. Wyniki są następujące: w Polsce frekwencja w 2014 roku wyniosła 23,83%, w 2019 – 43,00%, Węgry wzrost z 28,97% do 43,36%, Czechy z 18,20% do 28,72%, a Słowacja z 13,05% do 22,74%. Turcja jako kraj, który od wielu pretenduje do wejścia do UE, również uczestniczyła w projekcie. Podczas wyborów w 2019 r. Turcja przyjęła rolę zwolennika eurowyborów i motywowała uczestników pozostałych krajów wymiany do głosowania i wspierania swoich kandydatów.

Youth for Equality, uczestnicy wymiany IVOTEU19