Ja i rynek pracy

626

W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyły się zajęcia grupowe pn. „Aktywne poszukiwanie pracy”, dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku Drawskim. Były to ostatnie zajęcia w ramach programu autorskiego „Ja i rynek pracy”.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez doradcę zawodowego oraz pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu. Przeprowadzone zajęcia miały na celu rozwinięcie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji niezbędnych w procesie przygotowywania się do wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami i metodami ułatwiającymi poszukiwanie pracy oraz poznali źródła informacji o ofertach pracy. Prowadzące zajęcia zwróciły uwagę na to, jak ważne jest dobre przygotowanie się do wejścia na rynek pracy, aby efektywnie na nim funkcjonować. Bowiem proces wejścia młodej osoby w wybrany przez nią zawód to nie tylko zdobycie określonej wiedzy i odpowiednich nawyków do pracy, ale i aktywne kształtowanie własnej osobowości, swego stosunku do pracy, zaangażowania się w nią.

Realizacja programu „Ja i rynek pracy” miała na celu wykształcenie w młodzieży aktywnej postawy wobec własnej przyszłości zawodowej, rozwój umiejętności związanych ze świadomym i racjonalnym planowaniem własnej ścieżki kariery.

Doradca zawodowy z uczestnikami zajęć