Jak wyrażać swoje emocje?

883

W dniu 09.01.2019 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy  Łobez zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce prawidłowego wyrażania emocji. Emocje w wieku dorastania to bardzo trudny temat. Edukacja w tym temacie jest ogromnie ważna, gdyż poznanie i określenie własnych uczuć pomaga w wyrażaniu własnego „ja”.

Często ukrywamy głęboko w sobie to co czujemy, czego powodem jest strach przed odrzuceniem, ośmieszeniem i brakiem zrozumienia. A przecież emocje mówią o naszych potrzebach, problemach i dają obraz naszej osobowości. Uczestnicy zostali uświadomieni, że uwalnianie emocji prawidłowo zinterpretowanych to ogromna sztuka, a przekazanie ich w sposób nie raniący uczuć innych to wielki sukces. Mówić o swoich uczuciach  musimy tak, aby zachować nie tylko szacunek dla siebie ale i naszego rozmówcy.

Kumulowanie emocji w sobie przynosi wiele negatywnych skutków. Brak wyrażania i ukrywanie ich głęboko w sobie prowadzi do destrukcyjnych wybuchów złości, do wielu konfliktów i zakończeń pozytywnych relacji rówieśniczych. Aby człowiek był szczęśliwy musi nauczyć się prawidłowego przekazywania swoich emocji.

Na zakończenie zajęć wszyscy jednogłośnie stwierdzili, ze mówienie o tym, co czujemy uwalnia nasz umysł i pomaga w budowaniu prawidłowych relacji, a wszystko razem daje pozytywne skutki. Zajęcia odbyły się w spokojnej atmosferze, na koniec każdy z uczestników potwierdził, że prawidłowe relacje z innymi ułatwiają życie i powodują brak konfliktów.

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Łobzie podczas zajęć
Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Łobzie podczas zajęć