Kadra ZWK OHP na szkoleniu pt. „Take a step towards creativity” w Bratysławie

711

W dniach od 1 grudnia do 10 grudnia 2019 r. w Bratysławie odbyło się szkolenie pt. „Take a step towards creativity” w ramach programu Erasmus+. W szkoleniu udział wzięła kadra z ZWK OHP: Anna Gołąb z HP 16-6 w Wałczu, Justyna Szulc z HP-14 w Świnoujściu oraz Monika Nnaka z HP16-8 w Koszalinie. Ponadto, oprócz przedstawicieli z Polski, byli też uczestnicy ze Słowacji, Turcji, Grecji, Litwy, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Tematem szkolenia była edukacja i kultura, które są ściśle powiązane z życiem obywateli. Skierowane ono było do młodych ludzi, pracujących z młodzieżą. Głównym celem szkolenia było  poznanie nieformalnych  zasad nauczania, które oparte są na nieświadomym uczeniu się nowych rzeczy poprzez m. in. improwizacje, warsztaty oraz czynny udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto skupiono się na rozwijaniu kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej. Podstawą było rozwijanie kreatywności  i odwaga w wyrażaniu pomysłów za pomocą różnych środków sztuki.

Wszystkie działania miały na celu uświadomienie, że rozwój naszej kreatywności nie może być narzucony z góry, lecz powinien odbywać się poprzez spontaniczne działania uczestników, bez określonego planu. Dlatego, uczestnicy szkolenia brali udział w licznych zajęciach skierowanych na rozwój kreatywności poprzez niestandardowe, twórcze i innowacyjne podejście do kultury i sztuki, pełne świeżości i otwartości, dające szansę każdemu do wyrażenia swojej opinii. Uczestnicy mieli szansę wymienienia się doświadczeniem zawodowym oraz kulturowym. Podsumowaniem pracy uczestników projektu była wizyta studyjna w szkole w Bratysławie, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami za pomocą kreatywnych narzędzi, poznanych podczas szkolenia.

Szkolenie „Take a step towards creativity” czyli zrobić krok w kierunku kreatywności z pewnością pobudziło wyobraźnię i wskazało drogę do pracy z młodzieżą za pomocą sztuki, ze szczególnym naciskiem na jej rozwój emocjonalny i kreatywność.