„Każde trochę może okazać się za dużo”

814

Dnia 28.02.2019 r. uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Zajęcia odbyły się w szkole do której uczęszczają wychowankowie, profilaktykę poprowadziła Pani Aneta, uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich o kierunku technik żywienia usług gastronomicznych.

Zajęcia wprowadziły młodzież w stan zaciekawienia oraz chwilę na przemyślenia. Prelekcja dotyczyła FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) czyli konsekwencji picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Jeszcze do niedawna kobiety nie zdawały sobie sprawy, że picie alkoholu w ciąży może być szkodliwe dla płodu. Pani Aneta opowiedziała o niebezpieczeństwach wynikających ze spożywania alkoholu w różnych okresach ciąży oraz dokładnie zobrazowała nam objawy fizyczne dziecka dotkniętego zespołem alkoholowym.

Uczestnicy hufca nie byli świadomi takich konsekwencji, a niektórzy słyszeli o tym pierwszy raz. Na tą chwilę młodzież jest już świadoma jak bardzo szkodliwe jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. Został zaprezentowany film z udziałem matek, które wypowiadały się na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży. Uczniowie mogli wykazać się w kwestii dbałości o szczegóły, otóż każdy element zaprezentowanego filmu został dokładnie przeanalizowany, młodzież chętnie  zadawała pytania.

Uczestnicy podczas prelekcji