Kończymy gimnazjum i co dalej?

589

Są w ostatniej klasie gimnazjum, większość z nich zastanawia się nad swoją przyszłością. Z jednej strony chcieliby odpocząć po szkole, z drugiej jednak zarobić trochę pieniędzy i zastanowić się co robić dalej ze swoją przyszłością.

W dniu 21.05.2019 r. w III klasie Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku odbyło się spotkanie z pracownikami Młodzieżowego Centrum Kariery. Pośrednik pracy i doradca zawodowy omówił z młodzieżą ich plany na przyszłość w kontekście rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody deficytowe. Przedstawiono także ofertę rekrutacyjną dla osób, które chciałyby kontynuować swoją edukację w Ochotniczych Hufcach Pracy za poziomie szkoły zawodowej. Rozdano wiele ulotek informacyjnych dotyczących wsparcia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM oraz Zielonej Linii 19524 – Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia.

Spotkanie miało także formę dyskusji na temat oczekiwań pracodawców względem nowych pracowników. Pośrednik pracy omówił niebezpieczeństwa związane z podejmowaniem pracy na czarno oraz odczytywaniem ogłoszeń pojawiających się na rynku pracy. Spotkanie to przyczyniło się do uświadomienia młodzieży konieczności planowania i wyznaczania sobie celów zawodowych oraz unikania zagrożeń z tym związanych.

Spotkanie z uczniami ostatniej klasy gimnazjum