Konsultacje EURES – 25 lat sieci EURES

549

W dniu 25 października 2019 roku w Młodzieżowym Biurze Pracy w Koszalinie (MBP) – stacjonarnie oraz w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie (ZWK OHP) – on-line, odbyły się indywidualne konsultacje w ramach projektu pt. „Promocja sieci EURES z okazji 25-lecia jej funkcjonowania”.

Konsultacje przeprowadził Doradca EURES w ramach spotkania on-line (webinarium) za pomocą Internetu – narzędzia do komunikacji Skype. Przekazał podstawowe informacje nt. sieci EURES i państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Omówił kwestie dotyczące m.in.: bezpiecznego poruszania się po rynku pracy, legalnego pozyskiwania zagranicznych ofert pracy, stron internetowych gdzie należy szukać zagranicznych ofert pracy i z kim się kontaktować, jak również wskazał na występujące zjawisko jakim jest handel ludźmi tzw. „współczesne niewolnictwo”.

Indywidualne konsultacje pozwoliły na osobisty kontakt z Doradcą EURES oraz na promocję 25-lecia funkcjonowania sieci EURES. Wpłynęły również na zwiększenie świadomości występujących niebezpieczeństwach wynikających z nieprzemyślanego podjęcia decyzji o wyjeździe za granicę.

Po zakończeniu konsultacji uczestnik otrzymał materiały i poradniki zawierające niezbędną wiedzę na temat poszukiwania pracy w Polsce i w pozostałych państwa członkowskich sieci EURES oraz nt. bezpiecznego wyjazdu za granicę.