Koszalińska Rada Młodzieży

38

W dniu 16 września 2020 r. w koszalińskim hufcu odbyły się wybory do Rady Młodzieży uczestników. O wydarzeniu informowały plakaty przygotowane przez młodzież. Kandydaci przygotowali swoje programy wyborcze i przekonywali do siebie potencjalnych wyborców.

Okazuje się , że przewodniczący RM może współdecydować w bardzo wielu sprawach młodzieży i dlatego jest to prestiżowe stanowisko. Do wyborów stanęło sześciu kandydatów, w tym trójka dziewcząt, które okazały się wygranymi.

Przewodniczącą Rady Młodzieży HP 16-8 Koszalin została Aleksandra Worobiej z klasy 8 SP, jej zastępcą została Natalia Rakowska również z 8 SP, a skarbnikiem wybrano Daniela Sawę z klasy II SB. Pierwszym zadaniem nowej RM jest organizacja przedsięwzięcia z okazji Dnia Chłopaka. Zobaczymy czy dziewczęta spełnią wysokie wymagania chłopców i zorganizują dla nich mega niespodzianki.