Krwiodawstwo – darem życia

724

Krwiodawstwo to szczytny cel jakim jest pomoc ludziom podczas ciężkiej choroby lub utraty zdrowia przez wypadek. Dnia 05.12.2018 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie odbyły się zajęcia promujące ideę honorowego krwiodawstwa.

Prowadzący zajęcia Pani Joanna Joniec i Pan Bogdan Zieliński z Klubu HDK PCK Łobez omówili historię powstania klubu oraz zasady uczestnictwa. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym ludziom potrzebę dzielenia się najcenniejszym darem jakim jest krew. Pokazanie jak zdrowie i życie innych ludzi może zależeć właśnie od nas. To tak niewiele do zrobienia, a efekt ogromny. Podarowanie choremu najcenniejszego daru – szansy życia. Krew jest potrzebna codziennie i to w dużych ilościach, to bezcenny lek, którego źródłem jest zdrowy człowiek. Oddanie krwi to stosunkowo niewielkie poświęcenie dla dawcy, a dla chorego może oznaczać wszystko.

Zajęcia miały na celu wskazanie młodym ludziom jednej z wielu form pomocy innym. Uzmysłowienie, jak wiele w życiu może zależeć od naszej empatii i szacunku do innych. Jak wiele radości może nam dać poczucie, że ktoś żyje właśnie dzięki nam i jak dużo w życiu można zbudować byciem dobrym człowiekiem. Zajęcia odbyły się w ciszy i skupieniu.

Uczestnicy podeszli do tematyki z szacunkiem i zrozumieniem. W myślach, zostało zasiane ziarno poczucia bycia potrzebnym innym. Uczestnicy z zajęć wyszli z wiarą, że gdy w życiu zajdzie taka potrzeba otrzymają pomoc nawet obcych im ludzi. Niektórzy z nich wyrazili chęć zostania dawcą krwi, co wskazuje, że zajęcia tego typu mają sens i bycie dobrym człowiekiem jest „ w modzie”.