Kuratorzy Sądu Rejonowego w Myśliborzu na spotkaniu z młodzieżą Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju

218

24 września br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z kuratorami zawodowymi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Starszy kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich, pani Edyta Andrysiewicz oraz pani Joanna Dudek – aplikant kuratorski, przedstawiły obecnym problem przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży.

Zaproszone panie zaprezentowały uczestnikom symptomy demoralizacji, którymi są negatywne zachowania i postawy takie jak: lekceważenie obowiązków uczniowskich, wagarowanie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, agresja słowna, wulgaryzmy, przemoc, arogancki stosunek do nauczycieli lub wychowawców, ucieczki z domu, palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz stosowanie substancji psychoaktywnych. Wytłumaczyły uczestnikom spotkania formy środków wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny w stosunku do nieletnich, którzy popełnili czyn karalny, jak i nieletnich, u których stwierdzono demoralizację.

Wychowankowie Ośrodka zostali zapoznani z obowiązkami i uprawnieniami osób, które podlegają dozorom kuratorskim. Niewiele osób wiedziało, iż kurator ma prawo bez zgody rodzica, a w obecności świadka, przetestować swojego podopiecznego na obecność narkotyków. Zaproszone panie przestrzegły młodzież przed nierozsądnym zachowaniem, gdyż jest wiele zawodów, które nie mogą być wykonywane przez osoby z wyrokiem sądowym. Takie wyczerpujące omówienie tematu pozwoli wyciągnąć wnioski młodym ludziom i podjąć decyzję, czy warto wchodzić w konflikt z prawem.