Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w MCK Złocieniec

165

Kurs prawa jazdy kategorii B był jednym ze wsparć przewidzianych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Było to wsparcie fakultatywne, w którym brało udział 5 uczestników z grupy MCK Złocieniec. Kurs prawa jazdy kategorii B realizowany był w części teoretycznej, jak i praktycznej. Część teoretyczna, obejmująca 30 godzin, odbyła się w dniach 19-23.03.2018 r. Natomiast część praktyczna została zakończona 30.06.2018 r. i obejmowała 30 godzin jazdy, w trakcie których każdy z uczestników kursu doskonalił swoje umiejętności prowadzenia samochodu pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem podeszli do kursu, chętnie rozwiązywali przykładowe testy i zapoznawali się z przepisami ruchu drogowego na podstawie otrzymanych materiałów, a podczas jazdy stosowali wszelkie wskazówki i zalecenia instruktora. Wysiłek beneficjentów projektu zaowocował pozytywnymi wynikami na testach teoretycznych. Obecnie pierwsza osoba zdała egzamin państwowy i wkrótce odbierze certyfikat uprawniający m.in. do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Kursantom bardzo zależy na zdobyciu uprawnień w tym zakresie, bowiem ułatwi im to wejście na rynek pracy – dzięki mobilności będą mieli możliwość podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.

Uczestniczka kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z grupy MCK Złocieniec