Kurs „Spawanie MAG” w OSZ Szczecinek

546

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku jest organizatorem bezpłatnego kursu zawodowego przyuczającego do zawodu spawacza metodą MAG w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Uczestnikiem takiego kursu mogła zostać młodzież w wieku 18-25 lat, która jest bezrobotna lub nieaktywna zawodowo i potrzebuje pomocy w uzyskaniu często pierwszych uprawnień zawodowych albo w zmianie  posiadanych kwalifikacji zawodowych, by dostosować się do szczecineckiego rynku pracy. Kurs rozpoczął się w dniu 3 czerwca 2019 r. i potrwa do 28 czerwca 2019 r.

Program 145-godzinnego kursu obejmuje zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne dot. spawania blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 w tym zajęcia z: teorii dot. rysunku technicznego w spawalnictwie, podstaw elektrotechniki, techniki  i zajęcia praktyczne z technologii spawania. W trakcie kursu uczestnicy odbędą również szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Na zakończenie kursu, po zdaniu egzaminu państwowego egzaminu, uczestnicy otrzymają certyfikaty i książeczki spawacza, wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, nadające beneficjentom kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego i prawo do wykonywania zawodu spawacza na terenie Unii Europejskiej.

Kurs „Spawanie metodą MAG jest dla młodych ludzi szansą na zdobycie atrakcyjnego deficytowego zawodu. Spawacze to obecnie jedna z grup najbardziej poszukiwana na polskim rynku pracy. Wykonawcą kursu jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Kursal” w Nakle nad Notecią i realizowany jest w Zakładzie Usługowo-Wytwórczym „Inkomet” w Szczecinku.

Uczestnicy kursu podczas dokumentacji szkolenia