Kurs zawodowy – stylista paznokci

149

W dniu 18 czerwca 2020 r. absolwentki oraz uczestniczka 16-10 Hufca Pracy w Policach rozpoczęły kurs zawodowy zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie, na którym zdobywają wiedzę w zakresie stylizacji paznokci.

Oferta kierowana była do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu stylizacji paznokci oraz rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe a tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Uczestniczki szkolenia posiadają już tytuł czeladnika fryzjerstwa, a nowo zdobyte umiejętności pozwolą im na rozszerzenie wachlarza świadczonych usług swoim przyszłym klientkom.