Kursy zawodowe w MCK Police

378

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Od 29 lipca do 27 sierpnia  2019 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach rozpoczęły się kursy zawodowe. Wsparcie jest kierowane do uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wybór szkoleń zawodowych uwzględnił predyspozycje zawodowe uczestników które zostały określone przez doradcę zawodowego oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Kursy zawodowe pozwolą beneficjentom zdobyć kwalifikacje w wybranym przez siebie kierunku. Efektem końcowym szkolenia jest uzyskanie uprawnień potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

W MCK Police w kursie  uczestniczy  9 osób w zawodach: kucharz,  lakiernik samochodowy i opiekunka dziecięca. W dniu 06 sierpnia kursantów podczas zajęć odwiedził opiekun grupy. Uczestnicy już od pierwszych dni wykazują się dużym zaangażowaniem w naukę zawodu oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach praktycznych. Ponadto są bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć, jak również z programów szkoleń, które ich zdaniem są bardzo obszerne i pozwolą na zdobycie odpowiednich umiejętności do pracy. Kursy są przeprowadzane w wymiarze 150 godzin. Po ich pozytywnym ukończeniu uczestnicy rozpoczną 3 miesięczne staże w zawodach, do których zdobyli kwalifikacje.