Lekcja historii w Dębnie

653

W dniu 08.05.2019 r. uczestnicy Hufca Pracy w Dębnie wzięli udział, wraz z władzami samorządowymi miasta na czele z Burmistrzem Dębna Panem Grzegorzem Kulbickim, przewodniczącym rady miasta Marcinem Krzysiakiem w patriotycznej uroczystości z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rys historyczny przebiegu II wojny światowej i znaczącej roli żołnierza polskiego przedstawił członek Rady Seniorów Adam Kaczmarczyk.

Następnie delegacje władz miejskich , kombatantów i mieszkańców miasta złożyły hołd oraz znicze i kwiaty na symbolicznej mogile Nieznanego Żołnierza mieszczącej się na cmentarzu w Dębnie. W skład delegacji hufca weszli Marcin Grabowski, Michał Jarmoła, Michał Dziedzic oraz wychowawca Bogusław Patroś.  Udział w uroczystości był dla uczestników hufca praktyczną lekcją historii.

Delegacja hufca przy Grobie Nieznanego Żołnierza