Lekcja obywatelska w Hufcu Pracy 16-5

527

Dnia 26 września 2018 r. uczestnicy Hufca Pracy 16-5 wzięli udział w lekcji obywatelskiej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Zajęcia miały na celu zwiększyć poczucie tożsamości narodowej młodzieży w ramach wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej następujących zagadnień: kto to jest Polak, jakie cechy świadczą o polskości, co sprawiło, że polski naród pomimo 123 latach niewoli przetrwał do dnia dzisiejszego. Młodzież uświadomiła sobie ważną rolę wiary, języka polskiego, tradycji, pochodzenia oraz symboli narodowych, takich jak flaga ojczysta i godło.

Prowadzące sprawdziły znajomość słów hymnu narodowego oraz podkreśliły znaczenie  budowania własnej tożsamości w oparciu o wzorce z przeszłości. Uczestnicy poznali nazwiska zasłużonych w obronie oraz podtrzymaniu i przywracaniu niepodległości Polski. Został również podjęty temat mniejszości narodowych mieszkających w Polsce, w szczególności Żydów i Cyganów, a także naszych rodaków mieszkających za granicą. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań historią polski. Troje najbardziej aktywnych uczniów zgłosiło chęć uczestnictwa w aktualnych konkursach, czyli „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”, „Pod wspólnym niebem” oraz w konkursie fotograficznym „Chwile”. Duże zainteresowanie tematyką zajęć zaowocowało wspólnym ustaleniem z młodzieżą harmonogramu programu lokalnego pn. „100 lat niepodległości”, którego realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2018r.