Magazynier z obsługą wózka widłowego – szkolenie w Wałczu

88

Od dnia 06 lipca 2020 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu  trwa szkolenie zawodowe pn.  „Magazynier z obsługą wózka widłowego i bezpieczną wymianą butli gazowej”, zorganizowane dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie. Przed rozpoczęciem szkolenia  odbyły się spotkania rekrutacyjne z młodzieżą, prowadzone przez pośrednika pracy oraz doradcę zawodowego. W ramach spotkań każdy z kandydatów wypełnił Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, na podstawie którego doradca zawodowy dokonał diagnozy predyspozycji zawodowych poszczególnych kandydatów, pod kątem szkolenia.

W szkoleniu bierze udział czteroosobowa grupa  – uczestnicy oraz absolwenci Hufca Pracy 16-6 w Wałczu. Program szkolenia obejmuje dwa moduły, w ramach modułu z zakresu obsługi wózka widłowego, uczestnicy w pierwszym etapie zdobyli wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy wózków jezdniowych, niezbędnych czynności operatora podczas obsługi wózka i wymiany butli gazowej oraz nabyli wiadomości z zakresu załadunku. Poznali również podstawowe zasady BHP obowiązujące w zawodzie. Kluczowa jest część praktyczna szkolenia, w ramach której młodzi ludzie nabywali umiejętności z zakresu prowadzenia wózka oraz przewozu ładunku. Podczas modułu magazyniera kursanci pozyskują wiedzę w tematach dotyczących gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie czy technologii prac magazynowych. Zapoznają się z dokumentacją magazynową oraz ćwiczą obsługę programów magazynowych.

Ostatnim etapem w zdobyciu kwalifikacji będzie egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli młodzieży uzyskać uprawnienia, które będą dla nich atutem podczas poszukiwania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.