MCK Police na Giełdzie Pracy Osób Niepełnosprawnych

647

W dniu 17.04.2019 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach wzięło udział w XIII Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS.

Pracownicy MCK mieli okazję do nawiązania współpracy z pracodawcami, oraz przedstawienia oferty projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, który skierowany jest również do osób niepełnosprawnych. Wartością dodaną udziału w tym przedsięwzięciu było zainteresowanie wsparciem doradcy zawodowego przez SOSW i Stowarzyszenia AMICUS dla swoich podopiecznych.

Udział w Giełdzie pomaga MCK Police zaistnieć na rynku pracy skierowanym do szczególnej grupy klientów, jaką są osoby niepełnosprawne.

Pośrednik pracy i doradca zawodowy podczas rozmowy indywidualnej