Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

850

W „światowym” kalendarzu międzynarodowych obchodów 20 listopada jest dedykowany jako Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji w OSiW OHP Stargard w dniu 21.11.2018 r. przeprowadzono mini-wieczornicę.

Wychowawcy rozpoczęli ją pogadanką i krótkim wykładem. Obejmowały one rys historyczny, nakreślający sytuację dzieci w dawnych wiekach, w porównaniu do ich współczesnych praw. Młodzież dowiedziała się między innymi, że większość dzieci nie miała wówczas możliwości uczęszczania do szkół, nauki pisania i czytania, zdobywania wiedzy i rozwoju własnych zdolności. Takie umiejętności zdobywały najczęściej dzieci ludzi bogatych, uprzywilejowanych. Natomiast dzieci – nawet małe – pochodzące z niższych warstw społecznych często zmuszane były pracować, i to nawet bardzo ciężko. Byłą to praca nie tylko na roli, ale także w przemyśle. Dzieci nie miały wówczas żadnej (lub bardzo niewielką) ochrony prawnej, zdrowotnej, opiekuńczej.

W sferze marzeń pozostawały także takie atrakcje, jak podróże lub rozrywki. We współczesnym świecie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, dzieci mają wszystkie te zdobycze. Mają możliwość zdobywania wykształcenia, rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Mają także szeroki dostęp do opieki zdrowotnej, prawnej, kulturalnej. Nie jest to jednak realizowane w jednakowym wymiarze na całym świecie. W krajach rozwijających się lub w krajach azjatyckich dzieci często muszą ciężko pracować – nawet kilkulatki. Nadal marzeniem dla nich jest możliwość uczęszczania do szkoły i szeroko pojętego samorozwoju.

W ramach UNESCO powołuje się różnorodne agendy, które mają wspomagać rozwój dzieci i egzekwować respektowanie ich praw. A często nawet pomóc w likwidacji głodu i chorób wśród nich. Młodzież wysłuchała wykładu z dużym zainteresowaniem, a w dyskusji zaznaczyła się ich wielka wrażliwość na poruszone tematy. Nasi wychowankowie przytaczali przykłady wszystkich zdobyczy cywilizacyjnych, jakie mają współczesne dzieci. Ale też dostrzegli wiele niesprawiedliwości i nierówności, które obserwuje się w krajach trzeciego świata. Młodzież wyraziła nadzieję, że kiedyś zrealizuje się piękne życzenie: wszystkie dzieci są nasze i każde z nich jest szczęśliwe.