Moda na pomaganie w koszalińskim Hufcu Pracy

820

W dniu 07.11.2018r. uczestnicy HP 16-8 w Koszalinie wzięli udział w spotkaniu z panią Zofią Hafke – Prezes z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu. Pani Zosia przedstawiła misję Stowarzyszenia, które swoim działaniem obejmuje miasto Koszalin w zakresie działań wolontariuszy  na  potrzeby społeczności lokalnej. Za cel stawia sobie również zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy. Nasz gość zachęcał młodzież do współpracy przedstawiając  szczegóły najbliższej  oferty.

Idee i cele Koszalińskiego Wolontariatu są bardzo bliskie naszym uczestnikom, którzy chętnie i bardzo aktywnie działają na polu  pomocy społecznej na rzecz osób chorych, wymagających wsparcia, ale również na rzecz instytucji takich jak Hospicjum czy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.