Moja przyszłość – MCIZ Koszalin i MCK Koszalin na zajęciach warsztatowych w Hufcach Pracy

159

W dniach 03-05.10.2018 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) i Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) w Koszalinie przeprowadzili zajęcia z młodzieżą Hufca Pracy w Szczecinku, Kołobrzegu i Koszalinie, realizując kolejny etap programu „Samopoznanie drogą do wejścia na rynek pracy”.

Celem spotkań jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy warsztatów wykazali dużą aktywność i motywację w działaniu, chętnie biorąc udział w proponowanych ćwiczeniach. Przeprowadzając warsztaty podkreślano istotę planowania działań. Dużo uwagi poświęcono omówieniu czynników determinujących powodzenie na rynku pracy.

Każdy z uczestników określił dominujące skłonności zawodowe oraz mocne strony, cechy pracownika w wybranych przez siebie zawodach. Ważnym elementem zajęć jest część doskonaląca umiejętność autoprezentacji, która może być wykorzystana podczas rozmów z pracodawcą, która niebawem przed uczestnikami.

Ponadto doradczynie zawodowe z MCK i MCIZ, udzielili porad indywidualnych mając na celu określenie potencjału zawodowego nowo zrekrutowanych osób, niezbędnych predyspozycji zawodowych do wykonywania poszczególnych zawodów, a także wskazanie możliwości rozwoju zawodowego.