Moja przyszłość zawodowa – zajęcia warsztatowe w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

822

W dniu 25 września 2018 roku w Koszalinie, doradczynie zawodowe MCIZ i przeprowadziły warsztaty z uczniami trzecich klas VI Liceum Ogólnokształcącego, których celem miało być przygotowanie uczniów do wejścia na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Cykl warsztatów podzielony jest na bloki tematyczne: diagnoza predyspozycji zawodowych, rynek pracy.

Uczestnicy warsztatów wykazali dużą aktywność i motywację, chętnie biorąc udział w proponowanych ćwiczeniach. Przeprowadzając warsztaty podkreślano jak istotne jest planowanie działań, dużo uwagi poświęcono omówieniu czynników determinujących planowanie kariery. Wszyscy otrzymali informacje pomagające w określeniu dominujących skłonności zawodowych oraz mocnych stron. Uczniowie otrzymali także informacje na temat rynku pracy, zawodów przyszłości oraz zawodów deficytowych.

Mamy nadzieję, iż wiedza zdobyta podczas intensywnej pracy na warsztatach przyczyni się do sukcesów na polu edukacyjnym i zawodowym uczniów.

Prace uczestników warsztatów.