Mówienie „nie” – na czym polega postawa asertywna

498

W dniu 26 lutego br. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie odbyły się zajęcia pt. „Mówienie „nie” – na czym polega postawa asertywna”. Podczas przeprowadzonych zajęć młodzież zapoznała się z sześcioma podstawowymi zasadami bycia asertywnym.

Następnie wybrane osoby odgrywały scenki, których tematyka ściśle wiązała się z prawidłową postawą asertywną. Jedna z osób miała nakłaniać swojego rozmówcę do nieakceptowanego zachowania. Druga osoba zaś miała za zadanie odmówić w asertywny sposób, używając dowolnej i wcześniej omawianej techniki. Odbyło się to w zabawnej i przyjemnej atmosferze. W kolejnej części zajęć młodzież obejrzała film przedstawiający historię osoby uzależnionej od narkotyków. Jedną z przyczyn uzależnienia była nieumiejętność odmawiania kolegom, którzy posiadali narkotyki.

Uczestnicy podczas zajęć pogłębili swoją wiedze na temat asertywności w swoich decyzjach i do jakich przykrych sytuacji może to doprowadzić. Takie zajęcia mają za zadanie budowania prawidłowych postaw asertywnych w naszych wychowankach. Po zakończonych zajęciach wychowankowie udali się do swoich pokoi.

Uczestnicy ŚHP w Łobzie podczas zajęć